Vasilije Miličković: Urgencija Državnom tužiocu

Urgencija za procesuiranje krivične prijave protivu Gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše i njegovog asistenta, bivšeg direktora Uprave policije mr. V.Veljovića zavedene 09.05.2011.godine. Želimo je učiniti javnim ne bi li konačno Držvni tužioc predmetnu fasciklu izvadio iz druge fioke sa desne strane njegovog stola.

*** ***

VRHOVNI DRŽAVNI TUŽILAC

Gosp. R. Čarapić

PREDMET: URGENCIJA ZA PROCESUIRANJE KRIVIČNE PRIJAVE PROTIVU MIOMIRA MUGOŠE I VESELINA VELJOVIĆA ZAVEDENE  09.MAJA 2011.G.

Sve više prisutne, ulične, kafanske, i u zadnje vrijeme, medijske špekulacije, da sam u dobrim i  prijateljskim odnosima sa Gradonačelnikom Miomirom Mugošom, da mi on „nabača posao“, navodno me terorišući i nezakonito mi otimajući zemljište firme preko kojeg je izgradio bulevar, tzv. miniobilaznicu, odnoseći mi i magacinski lager robe kako bi firma „M&V COMPANY“ prestala sa radom, a sve to uz asistenciju zarobljene policije, svakadnevno me lišavajući slobode i tamničenjem, kako mene, tako i članove moje porodice, nanoseći mi veliku materijalnu i moralnu štetu i tako stvarajući osnov za podnošenje tužbe, za više desetina hiljada eura nadoknade, koju će platiti ni krivi ni dužni poreski obveznici iz budžeta, čine mi velike neprijatnosti.

Navode da ću dobijeni iznos novca, a daleko od očiju javnosti, podijeliti sa Miomirom Mugošom, sa indignacijom i gnušanjem odbijam.

Najbolji način da demantujem navedene glasine, da se radi o zlonamjernim i niučemu utemeljenim špekulacijama, kojima se želi nanijeti moralna šteta meni i Gradonačelniku Mugoši, je ova javna urgencija gospođo Državna tužiteljko, sa kojom od Vas tražim da konačno procesuirate krivičnu prijavu zavedenu, kod Vas u arhivi, 09.05.2011.godine protivu režisera te otimačine Miomira Mugoše, njegovog asistenta bivšeg direktora Uprave policije. mr. V.Veljovića, izvođača radova Tehnoput iz Podgorice i NN lica, a da po mogućnosti Mugoša i Veljović iz svoga džepa plate svu štetu koju su mi svojim svjesnim, štetnim, protivuzakonitim radnjama, a zloupotrebljavajući službena ovlašćenja, učinili.

Ja ću sa svoje strane, u redovnom sudskom postupku, po tužbi koju zavodim u ponedeljak 05.03.2012. kod postupajućeg sudije zahtijevati da i on iznađe pravni način da mi se iz njihovog džepa isplati šteta, a ne na teret, naglašavam, preduzetnika i poreskih obveznika, naših sugrađana.

Samo ovako ćemo Vi i ja, na najubedljiviji način, demantovati sve učestalije zlonamjerne glasine.

Svakako moram istaći da sam ja Vašem saradniku, pomoćniku tužioca, g. Milošu Šoškiću, dostavio više nego, kompletnu dokumentaciju, da sam mu u petočasovnom saslušanju maja mjeseca 2011.godine slikovito opisao i dokumentovao sva zla djela Miomira Mugoše,da sam u više navrata, kasnije dolazio i urgirao, da sam mu tri pismena podneska-urgencije zaveo, a on ćuti li ćuti. Ovom prilikom Vas i njega obavještavam da je Upravni sud CG sa svojim Rješenjem U.br.1017/11 ukinuo kao nezakonito rješenje i zaključak sa kojim mi je nanijeta ogromna šteta, da je Ministarstvo finansija CG sa svoja dva rješenja iz prošle godine poništilo ta zla i nezakonita rješenja koja su služila Veselinu Veljoviću da me sa kordonima policije svakodnevno tamniči, a Sud za prekršaje, takođe žmureći, osuđuje na novčanu globu i zatvorske kazne. Sudsko vijeće je i ta nezakonita rješenja sa izrečenim novčanim i zatvorskim kaznama ukinulo, sa rješenjima PŽP br. 689/11-8, 671/11-2, 737/11-5 i PŽP 727/11-3 o čemu sam 12.12.2011. pismeno upoznao Vašeg saradnika Miloša Šoškića.

Gospođo Državna tužiteljko, možda je Vaš pomoćnik Miloš Šoškić izgubio ovaj predmet, pa iz tih razloga ne može isti procesuirati, te Vas ja obavještavam da se predmetna fascikla nalazi u drugoj fioci njegovog stola sa desne strane.

I na kraju, kao Vaš prvi komšija sa sela (neka se i to zna) uz želje za Vaše dobro zdravlje, smatram da bi ste hitnim procesuiranjem krivične prijave ili njenim odbacivanjem razuvjerili i najtvrdokornije zagovornike ideje da je Tužilaštvo CG, na čijem se Vi čelu nalazite, zarobljeno od strane političke oligarhije na vlasti, čiji je Mugoša jedan od najeksponiranijih ljudi.

Podgorica, 04.03.2012.g.                                                                                               Vlasnik „M&V COMPANY“ Podgorica

Vasilije Miličković, ul. I Proleterska 68

PS: Koristim ovu priliku da Vam iskažem kraj strpljenja za procesuiranje krivične prijave protiv bivšeg premijera M. Đukanovića koji je svojim protivuzakonitim radnjama nanio više stotina miliona eura štete budžetu CG i AD EPCG, a zavedenu kod Vas 14.04.2009.g., kao i krivične prijave protivu Monte Adria broker dilera iz Podgorice, nalogodavca pljačke malih akcionara građana Crne Gore, A2A i predsjednika KHOV-a g. Zorana Đikanovića, zavedenu 24.09.2009.g. koje sam podnio kao predsjednik Udruženja manjinskih akcionara AD EPCG.

Advertisements

Comments

 1. Kad ce nasi POLITIKANTI, ELITISTI; CISTUNCI, NOVINARI, VILOZOFI, PISMENJACI I BROJACI KRVNIH ZRNACA I ZASTITNICI UGROZENOG NARODA NICIM IZAZVANI,
  ostavit jedan jedini komentar o VIZIJI RAZVOJA CGe privrede, ili se osvrnut na veoma promisljenu analizu stanja Gosp. Milickovica, sa ogromnim brojem KONKRETNIH CIFARA, koje nijesu VARIJABILNE, nego cinjenice i hronoloski i numericki.

 2. Ovoga Milickovica treba malo pustit da radi i da se goni sa drzavom… neka namakne jos koju paru zbog bahatosti i samoljublja vladajuce origarhije.
  Neka ga jos malo, neka ga kad mi sve to placamo.

 3. Dragan Janjić says:

  CRNOGORSKO TUŽILAŠTVO JE NAJGORI SEGMENT CRNOGORSKOG PRAVOSUĐA!

  JEDAN OD X PRIMJERA:

  PRILOG DOKUMANTACIJI ZA NEKU BUDUĆU, PRAVNU I DEMOKRATSKU DRŽAVU CRNU GORU (U IME ONIH KOJI VJERUJU U NJU)…

  OSNOVNOM DRŽAVNOM TUŽIOCU PODGORICA

  Predmet: Krivična prijava

  protiv predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, Vesne Medenice,
  Vrhovni sud Crne Gore, Njegoševa 10, Podgorica

  Zbog osnovane sumnje da je prekršila član 416. stav 1. Krivičnog Zakonika Crne Gore
  i član 417. Krivičnog Zakonika Crne Gore

  O B R A Z L O Ž E NJ E
  Tokom čitave 2009 godine povremeno sam dopisima predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore, Vesni Medenici skretao pažnju i tražio njenu reakciju (i urgencijama) povodom nepoštovanja Konvencije 158 Međunarodne Organizacije Rada u mom radnom sporu pred Osnovnim sudom u Podgorici P. br. 669/08 od strane istog suda o čemu vam u prilozima dostavljam odgovarajuću dokumentaciju.
  Od predsjednice Vrhovnog suda do dana današnjeg nisam dobio nikakvo obavještenje o njenom stavu o tome kao ni o eventualno preduzetim mjerama protiv sudije Osnovnog suda u Podgorici, Senke Danilović!
  S obzirom da sam još na pripremnom ročištu u mom radnom sporu protiv JP RTCG 24.04.2009. god. tražio od sudije Danilović da se moj radni spor protiv RTCG rješi proglašavanjem nezakonitim Rješenje o prestanku mog radnog odnosa u RTCG isključivo na osnovu nepoštovanja Konvencije 158 MOR-a (o načinu otpuštanja zaposlenih) od strane RTCG a sudija Danilović to nije uvažila nego sprovodila sve ranije predložene dokaze, uzalud sam se pritužbama obraćao kako predsjedniku Osnovnog suda, tako i predsjednici Vrhovnog suda da preduzmu mjere iz svoje nadležnosti kako bi se Osnovni sud obavezao na poštovanje ratifikovane međunarodne Konvencije u skladu sa članom 9 Ustava Crne Gore.
  Iz svega navedenog i iz priloženih dokaza, osnovano sumnjičim predsjednicu Vrhovnog suda da je svojim ćutanjem i pasivnošću u navedenom slučaju prekršila gore navedene članove KZ Crne Gore ne koristeći svoju službenu obavezu, štitila sudiju Danilović od odgovornosti, zbog čega je moj radni spor nepotrebno produžen za nekoliko mjeseci a ja zbog toga pretrpio veliku matrijalnu i moralnu štetu a gospođa Medenica postala i saučesnik u nepoštovanju Ustava Crne Gore!

  Dokazi:
  Zapisnik o glavnoj raspravi P-669/2008 od 24.04.2009. god.
  Urgencija Vesni Medenici od 10.03.2009. god.
  Urgencija Vesni Medenici od 30.06.2009. god.
  Pritužba Vesni Medenici od 16.07.209. god.
  Pritužba na postupak sudije Osnovnog suda u Podgorici, Senke Danilović od 29.07.2009.god
  Treća Urgencija Vesni Medenici od 4.12.2009. god

  DRAGAN JANJIĆ

 4. Dragan Janjić says:

  JEDNA OD X UZALUDNIH PRIJAVA:

  OSNOVNI SUD PODGORICA

  Predmet: Zahtjev za sprovođnje istrage
  protiv predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, Vesne Medenice,
  Vrhovni sud Crne Gore, Njegoševa 10, Podgorica

  Zbog osnovane sumnje da je prekršila član 416. stav 1. Krivičnog Zakonika Crne Gore
  i član 417. Krivičnog Zakonika Crne Gore

  Koji podnosim u zakonskom roku,u skladu sa čanom 59 ZKP-a a po pravnoj pouci Osnovnog državnog tužioca (Kt. br. 54/2010, u Prilozima) koju sam dobio 19.02.2010.

  O B R A Z L O Ž E NJ E
  1) Iz priloženog dokumenta Kancelarije za prijem i pritužbe građana Su. IV br. 697/08 od 1.12. 2008. god., gospođa Vesna Medencica jasno navodi, potpisuje i pečatira izjavu da će po žalbi na predmet Osnovnog suda u Podgorici K. br. 743/08 „odlučivati vijeće Vrhovnog suda.“, čime je prekoračila granice svog službenog ovlašćenja iz člana 416. stav 1. KZ jer je prekršila član 407. ZKP (po žalbi na Rješenje osnovnog suda odlučuje viši sud a ne vijeće Vrhovnog suda) ! Taj svoj prekršaj navedenih članova KZ i ZKP, gospođa Medenica i sama priznaje u pisanoj,potpisanoj i pečatiranoj izjavi u priloženom dokumentu iz Kabineta predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore Su. IV br. 70//09 od 24.12.2009. god. Takvim svojim postupkom, gospođa Medenica je i objektivno nanijela štetu urednom podnosiocu žalbe Višem sudu u Podgorici uzevši žalbu u predmetu K.br. 743/08 iz Višeg suda (na osnovu pritužbe) da o njemu odlučuje vijeće Vrhovnog suda NE IZVRŠIVŠI NAJAVLJENU NAMJERU ČITAVU JEDNU GODINU UPRKOS URGENCIJAMA I KONTROLNIM ZAHTJEVIMA čime je prekršila član 408. ZKP i objektivno zaštitila trojicu recepcionera optuženih u predmetu 743/08 za neovlašćeni nasilnički napad, neovlašćeno otimanje tuđih dokumenata i lažno predstavljanje! Na Državnom tužiocu je da utvrdi da li je postojala i svjesna namjera (osim evidentnih prekoračenja službenog ovlašćenja i objektivne štete po tužioca) Vesne Medenice i da zaštiti tužene u predmetu K. br. 743/08!
  2) TIME ŠTO GOSPOĐA MEDENICA S VRHA SVOJE FUNKCIJE NIJE ČITAVU JEDNU GODINU (UPRKOS URGENCIJAMA I KONTROLNIM ZAHTJEVIMA) UVIĐALA NITI ISPRAVILA SVOJE, GORE NAVEDENO, KRŠENJE ZAKONA (KOJE INDIKREKTNO PRIZNAJE U AKTU Su. IV br. 70/09) FLAGRANTNO JE PREKRŠILA I ČLAN 417. KZ JER JE OČIGLEDNO NESAVJESNO POSTUPILA U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI PROPUŠTANJEM NADZORA I TO NAD SOPSTVENIM AKTOM UPRKOS URGENCIJAMA I KONTROLNIM ZAHTJEVIMA IZ ČEGA SE MOŽE IZVESTI ZAKLJUČAK I O SVJESNOSTI POSTUPKA VESNE MEDENICE!
  3) Iz priloženog dokumenta iz Kabineta Kabineta predsjednika Vrhovnog suda Su. IV br. 70/09 od 24.12.2009. god. vidi se pisana,potpisana i pečatirana izjava gospođe Medenice da u aktu Su. IV br. 697/08 „je POGREŠNO navedeno da će odlučivati vijeće Vrhovnog suda, a trebalo je da stoji da će odlučivati sudije Vrhovnog suda(?)…“, ŠTO JE FLAGRANTNO PRIZNANJE KRŠENJA ČLANA 417. KZ ZBOG PROPUŠTANJA NADZORA I TO NAD SOPSTVENIM DOKUMENTOM UPRKOS URGENCIJAMA I KONTROLNIM ZAHTJEVIMA NA KOJE NIJE NI ODGOVARALA ČIME JE PREKRŠILA NE SAMO ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU NEGO I ČLAN 408 ZKP I IZ ČEGA SE TAKOĐE MOŽE IZVESTI ZAKLJUČAK, NE SAMO O NESTRUČNOSTI PREDSJEDNICE VRHOVNOG SUDA, NEGO I O SVJESNOSTI POSTUPKA VESNE MEDENICE!
  4) POTVRDU tvrdnje da je Vesna Medenica prekoračila granice svog službenog ovlašćenja iz člana 416. stav 1. KZ jer je prekršila član 407. ZKP (po žalbi na Rješenje osnovnog suda odlučuje viši sud a ne vijeće Vrhovnog suda) DAJE I OSNOVNI DRŽAVNI TUŽILAC U SVOM RJEŠENJU Kt.br. 54/2010 KOJIM ODBACUJE MOJU KRIVIČNU PRIJAVU I TO PRI KRAJU OBRAZLOŽENJA GDJE NAVODI: „Kako je Viši sud u Podgorici u vijeću sastavljenom od gore navedenih sudija,kao stvarno nadležan oslučio u predmetnoj stvari…“! DAKLE, KAKO JE VESNA MEDENICA MOGLA MENI NAPISATI 1.12.2008 (Su. IV br. 697/08) DA ĆE PO MOJOJ ŽALBI NA ODLUKU OSNOVNOG SUDA „ODLUČIVATI VIJEĆE VRHOVNOG SUDA“ KADA JE STVARNO NADLEŽAN VIŠI SUD I TU „GREŠKU“ NIJE ISPRAVILA DUŽE OD JEDNE GODINE UPRKOS SVIM MOJIM URGENCIJAMA I KONTROLNIM ZAHTJEVIMA?

  Pošto je i meni i vama jasno (kao i zamjenici državnog tužioca, Maji Knežević) da je nemoguće u Crnoj Gori zakonski postupiti protiv nekog kao što je Vesna Medenica, ja ne očekujem ni da će ovaj traženi istražni postupak pokazati nešto drugo ali mi je sve ovo potrebno radi iscrpljivanja domaćih pravnih mehanizama zbog daljeg postupanja pred međunarodnim nadležnim institucijama!

  PRILOŽENI DOKAZI
  – Rješenje Osnovnog državnog tužioca Kt. br. 54/2010
  – Dokument Su. IV br. 697/08 od 1.12.2008.
  – Dokument Su.IV br. 70/09 od 24.12.2009.
  – Pritužba i pravni savjet od 29.09.2009.
  – Kontrolni Zahtjev od 14.avgusta 2009.
  – Kontrolni Zahtjev na Kontrolni zahtjev od 4.12.2009

  DRAGAN JANJIĆ
  predstavnik Novog Sindikata RTCG za odnose sa javnošću

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s