Prelivanje INTV kadrova u RTCG

DIREKTORKI TVCG, RADOJKI RUTOVIĆ 

Predmet: Obavještenje

U prilogu akta dostavljamo vam nalaz kontrole Inspekcije rada u vezi prijema većeg broja osoba u radni odnos na neodređeno vrijeme u vašoj Poslovnoj jedinici– TVCG, za koje ste vi odgovorni!

Inspekcijskom kontrolom (na inicijativu Novog Sindikata RTCG) je utvrđeno da su navedena lica uposlena na nezakonit način – bez oglasa, bez obavještenja Zavoda za zapošljavanje i raspoređena na poslove i radne zadatke bez odgovarajuće stručne spreme!

Obratite pažnju na sankcije koje će Inspekcija rada preduzeti protiv odgovornog lica u TVCG jer je prekršen član 26. Zakona o zapošljavanju i ČITAV POSTUPAK PROGLAŠEN NETRANSPARENTNIM!

Dostaviti: Radu Vojvodiću (inf.), Budimiru Raičeviću (inf.), magistru prava Dušanu Simonoviću (inf.), Pravnoj službi (inf.), Novom Sindikatu, Arhivi

Predstavnik Novog Sindikata RTCG
za odnose sa javnošću

DRAGAN JANJIĆ

INSPEKCIJA RADA O VOJVODI_EVIM LJUDIMA U RTCG str.1.

INSPEKCIJA RADA O VOJVODI_EVIM LJUDIMA U RTCG str.2.

INSPEKCIJA RADA O VOJVODI_EVIM LJUDIMA U RTCG str.3.

Comments

 1. Reciklirani Fantom says:

  KADROVSKA

  Urednici i spikeri, primljeni su ispod žita,
  a Sindikat nikad niko, od nadležnih ni da pita.
  Nepravilnost nije neka, otkloniće feler Rade,
  jer vremena ima dosta i ne mora da se krade.
  Dok protekne deset dana, desiti se svašta može,
  Radojka se ne śekira, kockice će da se slože ……..

  • Dragan Janjić says:

   NOVA PRIJAVA INSPEKCIJI RADA 13. MARTA 2012:

   MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA
   GLAVNOM REPUBLIČKOM INSPEKTORU RADA

   Predmet: Zahtjev inspekcijskom kontrolom u JP RTCG, Bul. Rveolucije 19. Podgorica

   1. Pošto se u RTCG vozači de facto smatraju tehnološkim viškom i stimuliše njihov dobrovoljni raskid radnog odnosa a Novi Sindikat RTCG je u saznanju da je generalni direktor RTCG, Rade Vojvodić u RTCG uposlio ličnog vozača MILOŠA PETROVIĆA koji se ne nalazi na spisku uposlenih u PJ Vozni park, već se u Kabinetu generalnog direktora ponaša kao da obavlja neke poslove i radne zadatke koji liče na neku vrstu ili podvrstu Public Relations „managera“, Novi Sindikat zahtjeva DA INSPEKCIJSKOM KONTROLOM UTVRDITE koje poslove i radne zadatke (na osnovu Sistematizacije) obavlja navedena osoba, zakonsku osnovu te vrstu i zakonitost njegovog prijema u radni odnos u RTCG.

   2. Novi Sindikat RTCG zahtjeva da inspekcijskom kontrolom u JP RTCG takođe utvrdite ZAKONITOST i način prijema u radni odnos (konkurs?), vrstu ugovora o radu i usklađenost navedenih stavki sa zakonom za sljedeća lica koja se pojavljuju u emisijama TVCG kao novinari-urednici:

   a) Branislav Žugić
   b) Tijana Mišković
   c) Đorđe Kustudić
   d) Milena Bauk

   3. U inspekcijskom izvještaju br. UP 0202/1-84/1 od 9.03.2012., pod tačkom 4. utvrđeno je da je Šofranac Nebojša zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme na poslovima realizator II programa a on se na TVCG pojavljuje u ulozi reportera-komentatora. Novi Sindikat RTCG zahtjeva da inspekcijskom kontrolom utvrdite stvarne poslove i radne zadatke koje obavlja Šofranac Nebojša i njihovu zakonitost (postojanje pisanih naloga sa obrazloženjem…).
   4. U inspekcijskom izvještaju br. UP 0202/1-84/1 od 9.03.2012., pod tačkom 5. utvrđeno je da je DEDIĆ DRAGIŠA realizator 2 a on se u programima TVCG pojavljuje kao reporter – sportski novinar. Novi Sindikat RTCG zahtjeva da inspekcijskom kontrolom utvrdite stvarne poslove i radne zadatke koje obavlja DEDIĆ DRAGIŠA i njihovu zakonitost (postojanje pisanih naloga sa obrazloženjem…).

   5. U inspekcijskom izvještaju br. UP 0202/1-84/1 od 9.03.2012., pod tačkom 7. utvrđeno je da je MILENA BUGARIN radi kao realizator dnevnog programa a ona se u programima TVCG pojavljuje kao novinar-voditelj (urednik?). Novi Sindikat RTCG zahtjeva da inspekcijskom kontrolom utvrdite stvarne poslove i radne zadatke koje obavlja MILENA BUGARIN i njihovu zakonitost (postojanje pisanih naloga sa obrazloženjem…) .

   6. U inspekcijskom izvještaju br. UP 0202/1-84/1 od 9.03.2012., pod tačkom 9. utvrđeno je da ŠIPOVAC VANJA ima završen Fakultet za poslovne studije smjer marketing (BEACHELOR). Novi Sindikat RTCG zahtjeva da inspekcijskom kontrolom utvrdite da li je stepen BEACHELOR – VII STEPEN STRUČNE SPREME, te da li ŠIPOVAC VANJA ISPUNJAVA TRAŽENI STEPEN STRUČNE SPREME PO SISTEMATIZACIJI?

   7. Predsjednik Novog Sindikata RTCG, Radomir Pajović je dana 23.02.2012. god. REJEŠENJEM GENERALNOG DIREKTORA RTCG Br. 01-771 od 17.02.2012. god. Privremeno je UDALJEN SA RADNOG MJESTA (na nezakonit način i iz DOMA RTCG) SA 50% LIČNOG DOHOTKA zbog pokretanja disciplinskog postupka I PRIJE UTVRĐIVANJA BILO KAKAKVOG ČINJENIUČNOG STANJA I BEZ SPROVOĐENJA SAMOG DISCIPLINSKOG POSTUPKA!

   Novi Sindikat RTCG zahtjeva da inspekcijskom kontrolom utvrdite zakonitost navedenog
   RJEŠENJA S OBZIROM DA JE TIME FAKTIČKI SABOTIRANA SINDIKALNA
   AKTIVNOST NOVOG SINDIKATA, PAJOVIĆU USKRAĆENA SINDIKALNA PRAVA
   I DA JE BITNIM UMANJENJEM LIČNOG DOHOTKA RADOMIRU PAJOVIĆU
   USKRAĆENA I MOGUĆNOST ADEKVATNOG LIJEČENJA S OBZIROM NA
   UTVRĐENE LJEKARSKE DIJAGNOZE I METODE PRODUBLJIVANJA, PROVJERE I
   KONTROLE DIJAGNOZE, OSIM ŠTO PAJOVIĆ SVOJIM LIČNIM DOHOTKOM
   BITNO DOPRINOSI I PORODIČNOM BUDŽETU!
   8. Novi Sindikat RTCG zahtjeva da inspekcijskom kontrolom utvrdite zakonitost RAZRJEŠENJA BRANKA VOJIČIĆA S DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA ZATO ŠTO SMATRAMO DA NIJE URAĐENO U SKLADU SA ZAKONOM O RADU!
   9. Novi Sindikat RTCG zahtjeva da inspekcijskom kontrolom utvrdite zakonitost IZBORA RADA VOJVODIĆA ZA GENERALNOG DIREKTORA JER SMATRAMO DA NIJE IZABRAN OD STRANE SAVJETA RTCG NA ZAKONIT NAČIN. Osim toga, zahtjevamo da inspekcijskom kontrolom UGOVORA O RADU RADA VOJVODIĆA UTVRDITE ZAKONITOST TOG UGOVORA JER JE ZASNOVAN NA KOLEKTIVNOM UGOVORU BEZ PRECIZIRANJA KOG (opšteg, granskog ili pojedinačnog?)!

   NOVI SINDIKAT RTCG ZAHTJEVA DA NAKON UTVRĐIVANJA ČINJENIČNOG STANJA PO NAVEDNIM STAVKAMA PREDUZMETE SVE MJERE IZ SVOJE NADLEŽNOSTI RADI USKLAĐIVANJA UTVRĐENIH NEPARVILNOSTI SA ZAKONOM I ZAKONSKIM AKTIMA I PREDUZMETE ODGOVARAJUĆE SANKCIJE PROTIV ODGOVORNIH LICA U JP RTCG.

   Predstavnik Novog Sindikata RTCG za odnose sa javnošću
   DRAGAN JANJIĆ

   SADA TREBA SAČEKATI ŠTO ĆE URADITI INSPEKCIJA RADA….
   Naime, Inspekcija rada (još od vremene dok je glavna bila,sada notar, ANKA STOJKOVIĆ, REDOVNO JE, NA SVAKU NAŠU PRIJAVU, PRAVDALA SVE ŠTO SE DOGAĐA U RTCG. SAMO PONEKAD IM SE PROVUKLO PONEŠTO BEZ KONTROLE I TADA JE NALAZ BIVAO ONAKAV KAKO JE TO PRIJAVLJIVAO NOVI SINDIKAT!

   Mi smo u Novom Sindikatu ubjeđeni da je inspektor VLAOVIĆ “promakao” šefovima u Ministarstvu Rada i da je zato pošteno obavio posao i da im je sada MONOGO KRIVO ZA TAJ “PROPUST”! Redovno su dolazili u RTCG inspektori NEŠKOVIĆ I RAZIJA VUJOVIĆ PROTIV KOJI SAM JA I NOVI SINDIKAT REEDOVNO PODNOSILI KRIVIČNE PRIJAVE NAKON NJIHOVOG “NALAZA” TUŽILAŠTVU ZA NESAVJESTAN RAD U SLUŽBI I ZLOUPOTREBU SLUŽBENOG POLOŽAJA. TUŽILAŠTVO IH JE REDOVNO OSOLOBAĐALO ODGOVORNOSTI….

   • Dragan Janjić says:

    RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE

    GENERALNOM DIREKTORU, RADU VOJVODIĆU

    Predmet: Zahtjev

    Izvršni odbor Novog Sindikata RTCG, iznova zaprepašćen vašom upornom demonstracijom samovolje u kršenju zakona i elementarnih sindikalnih prava,protjerivanjem, NAKON PREDSJEDNIKA SINDIKATA, SADA I POKRETANJEM JOŠ JEDNOG DISCIPLINSKOG POSTUPKA PROTIV SINDIKALNOG PREDSTAVNIKA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU, DRAGANA JANJIĆA, na sastanku 12.03.2012. je, UZ PONOVAN PROTEST, zaključio da vam uputi sljedeći zahtjev O KOME ĆE OBAVJESTITI I MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU RADA U ŽENEVI:

    1. Da povučete ODLUKU o pokretanju disciplinskog postupka br. 01-1114 od 08.03.2012 protiv predstavnika Novog Sindikata za odnose sa javnošću, DRAGANA JANJIĆA.

    OBRAZLOŽENJE

    Izvršni odbor Novog Sindikata RTCG JE, NAKON I OVE VAŠE ODLUKE, DEFINTIVNO UBJEĐEN DA SE STALNO I ISKLJUČIVO U RTCG GODINAMA RADI O KLASIČNOM GUŠENJU OSNOVNIH I ZAKONSKIH SINDIKALNIH PRAVA I SLOBODA ZBOG ČEGA JE MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA RADA U NOVEMBRU 2011 OBAVEZALA VLADU CRNE GORE DA PREKINE OVU PRAKSU!

    Kada je u pitanju,konkretno DRAGAN JANJIĆ, NAD NJIM SE OD 2005 VRŠI MOBING ZBOG NOVINARSKOG IZNOŠENJA ISTINE A OD 2007 DISKRIMINACIJA I TEROR (KAO I U SLUČAJU PAJOVIĆA I M.POPOVIĆ) ZBOG SINDIKALNE AKTIVNOSTI ČIJA JE NESLAVNA KRUNA STAVLJENA 2008 PRESTANKOM RADNOG ODNOSA,UKUPNO I U JEDNOM MJESECU, ČETVORICI SINDIKALNIH FUNKCIONERA!

    Nakon sudskog ukidanja TIH NEZAKONITIH ODLUKA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA, DISKRIMINACIJA I MOBING SE NE ZAUSTAVLJAJU U RTCG PROTIV SVIH ČELNIH AKTIVISTA NOVOG SINDIKATA RTCG BEZ OBZIRA KO JE TRENUTNI GENERALNI DIREKTOR!

    PRILOG: Odluka o pokretanju disciplinskog postupka br. 01-1114 od 08.03.2012.

    DOSTAVITI:
    – Organu za vođenje disciplinskog postupka
    – Novom Sindikatu RTCG
    – Personalnom dosijeu
    – Arhivi
    – Magistru prava, Dušanu Simonoviću
    – Radojki Rutović
    – Budimiru Raičeviću

    ZA IZVRŠNI ODBOR NOVOG SINDIKATA RTCG
    Radenko Ivanović

  • Dragan Janjić says:

   ZAŠTO RADE VOJVODIĆ NOMINIJE RADOJICU BULATOVIĆA (SA SUMNJIVOM RATNOM NOVINARSKOM PROŠLOŠĆU NA HERCEGOVAČKOM RATIŠTU) ZA DIREKTORA RADIJA CRNE GORE?
   ————————————————————————————
   VRIJEME UPORNO NAVODI NA ZAKLJUČAK DA ČETRNAESTOGODIŠNJA AKTUELNA „PROCRNOGORSKA“ I „CRNOGORSKA“ VLAST VOLI DA NA ISTAKNUTE INSTITUCIONALNE FUNKCIJE POSTAVLJA „GLAVOPUTERAŠE“ (KAKO IH JE ČESTO VOLIO ZVATI CRNOGORSKI KNJIŽEVNI LIST)!

   Ja sam svojevremeno to objašnjavao gospođi Terezi Sobjecki,onda zaduženoj za Srbiju i Crnu Goru u kabinetu Komesara za proširenje evropske Unije, OLIJA RENA, da se to čini namjerno kako bi se preko institucija sa takvim ljudima na čelu lako vladalo VJEČNO CRNOM GOROM. Gospođa SOBJECKI mi se tada zahvalila na toj informaciji (u attachmentu,poslatom i “javnomservisu.me” priložen je taj tekst na francuskom sa prevodom).

   SLJEDEĆI,RANIJI PRIMJER REAGOVANJA NOVOG SINDIKATA POKAZUJE TO NA PRIMJERU DANAŠNJEG DIREKTORA RADIJA CRNE GORE, RADOJICE BULATOVIĆA:
   Novi Sindikat RTCG, imajući u vidu niže navedenu skupštinsku činjenicu:

   C r n a G o r a
   S k u p š t i n a
   A d m i n i s t r a t i v n i o d b or

   SU-SK broj:12- 39/20 Podgorica, 28. maja. 2009. godine

   LISTA BLAGOVREMENIH I POTPUNIH PREDLOGA
   KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA RTCG

   9. Radojica Bulatović, kandidat:
   – NVO Institut za medije Crne Gore;
   – Udruženja lokalnih radio-difuznih servisa Crne Gore i
   – Udruženja nezavisnih eloktronskih medija Crne Gore.

   Toplo preporučuje Radojicu Bulatovića kao idealnog kandidata za člana Savjeta RTCG jer je na svojim dosadašnjim radnim angažmanima pokazao nesumnjivu i nepokolebljivu ODANOST VLASTI I TO SVAKOJ a, osim toga, njegova ratna prošlosti o kojoj je pisao Crnogorski Književni List u broju 118 (priloženo u attachmentu ovog pisma),koja se veoma dobro može iskoristiti kao argument u svakoj vrsti njegovog podčinjavanja, RADOJICU BULATOVIĆA ČINI IZUZETNO POSLUŠNIM I POGODNIM ČLANOM SAVJETA PO SKROMNOM MIŠLJENJU NOVOG SINDIKATA RTCG. KAO TAKAV, RADOJICA BULATOVIĆ JE VEĆ SPREMAN DA ZAMJENI DOSADAŠNJEG PREDSJEDNIKA, BRANISLAVA ĆALIĆA UKOLIKO VLAST IZ BILO KOJIH RAZLOGA ŽELI DA GA ZAMJENI!
   Ukoliko je od nekog značaja za izbor Radojice Bulatovića, dodajemo i to da je talentovani likovni umjetnik za crtanje portreta (naročito konjskih glava) što se lako može provjeriti.
   NAKON OVIH KARAKTERISTIKA, DRUGE VJEROVATNO NISU NI POTREBNE (a kod Radojice Bulatovića teško je,ako ne i nemoguće, i naći druge osobine
   —————————————————–

   NAKON NEUSPJELE KANDIDATURE ZA SVAJET, IZ SJENKE INSTITUTA ZA MEDIJE RADOJICU BULATOVIĆA VELIKI CRNOGORAC I DIGITALAC IZ TV IN-a, RADE VOJVODIĆ, REGENT –NAMJESNIK, TELEVIZIJSKI NOVOVIZIONAR POLAŽE DALJINSKI RTV UPRAVLJAČ (JOŠ UVIJEK ANALOGNI U RTCG, JER JE DIGITALNA TEHNIKA OSTALA IZA NJEGA U IN-u) NA RAME KLEKNUTOG RADOJICE BULATOVIĆA I PROIZVODI GA U „VOJVODU OD RADIJA CRNE GORE“!
   Prije 6-7 godina u CKL Jevrema Brkovića izašla je serija poražavajućih članaka po Televiziju i Radio Crne Gore, kao što je ovaj, naveden dolje (integralno prikazan u attachmentu poslatom i “javnomsrevisu.me”)
   CRNOGORSKI KNJIŽEVNI LIST (odavno ugašen)

   Broj: 118
   Mali komentar
   NEPRAVEDNO JE PREŠUĆIVATI
   RATNOHUŠKAČKE ZASLUGE RADIJA CRNE
   GORE
   piše: Goran V. Petković
   Sve što se kaže za TVCG može se reći i za Radio Crne Gore: to su rodjeni sestra i brat jednog novinarskog bratstva veoma problematičnom prošlošću. Radio se trenutno našao u zavjetrini! prešućivnnja nekadašnjeg novinarskog ratnohuškačkog beščašća, ali i danas sa izvjesnom replikom na jučerašnje radio novinarstvo u toj kući veoma niske kadrovske frekvencije. I u Radiju se nastavio proces kadrovskog kadriranja i promicanja na iste ili odgovornije novinarske poslove onih novinara koji su donedavno u maskirnim uniformama prikazivali sebe na svim bojištima granice Velike Srbije u poznatoj Šešeljevoj varijanti, za koje se tukla i zločinstvom ovjenčana JNA! Ti radio momci su, isto kao i oni slikaroši s Televizije, bili vidjeni svuda od dubrovačkog i hercegovačkog ratišta do Slavonije, Banije, Knina i Knindži, gdje su, neki od njih. bili snajperisti i tjelohmnitelji zloglasnog Kapetana Dragana, inače ratne psine dobjegle iz svijeta da se bije za Veliku Srbiju. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Taj i takav Kapetan Dragan bio je uzor, idol, kultna ličnost za nekoliko novinara Radio i Televizije Crne Gore. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… To je svakako moguće samo u naslijedjenoj verziji direktorovanja i urednikovonja novinarskih glavoputeraša kakvi su Zoran Jocovic, SLAVKO ŠEPIĆ, RADOVAN MILJANIĆ i njihovi nekadašnji sljedbenici MIĆO KOVAČEVIĆ, Zorica Tajić,RADOJICA BULATOVIĆ, Ivan Vojinović, VLADIMIR LAZOVIĆ, ili kakav je danas, takodje njihov ODANI SLJEDBENIK, BUDIMIR RAIČEVIĆ. Sigurno je da nekoliko spomenutih radio novinara nijesu više u svojoj ratnoj prošlosti, ali je program Radija Crne Gore i dalje u raljama nekadašnje uredjivacke politike, pogotovo prenapadno raspojasana i srbujušća trosatna Bisernica izvjesnog drndara kosovotrubača Dragana Alorića, kazu, dobjeglog s Pala!

   POSJETITE KANAL Novog Sindikata RTCG na YOUTUBEU:

   http://www.youtube.com/user/rtcgnovisindikat/videos

   Dragan Janjić,
   tel. +382 67 326 797
   Predstavnik Novog Sindikata RTCG za odnose sa javnošću

 2. Brodonačelnik says:

  Interesantna je slučaj građanina Ivanovića koji je član jedne NVO. Po kom ugovoru i pod kojim uslovima je tzv. javni servis (RTCG) ustupio prostor jednoj NVO? Bez konkursa i uslova poslovanja?

  Nije Lana Sekulić kriva, ali umro sam kad sam vidio Menadžer u KULTURI I UGOSTITELJSTVU

 3. Reciklirani Fantom says:

  ŠERVUDSKA

  Robin Hud je nevladina, iz šervudske šume kuća,
  samo kod nas ozidana, ne od slame i od pruća.
  Temelji su armirani, a beton je marke trista,
  pitaju se zaposleni, jesu li tu posla čista.
  Šta će konkurs šumarima, dovoljna je riječ časna,
  poznata je ovo priča, nije bajka, nego basna …….

 4. Skočko po Facebook-u podržava protest i ostavlja postove: Da ćeramo bagru i slično….

  Đe je Marko Milačić da urgira kod Radojke Đukanović i da zatraži izvinjenje od nje, ako istog trena Darku Ivanoviću ne uruče otkaz na isti način kao što su i njemu.

 5. Ovi sto su presli sa TV IN,svi osim gospodina N.SOFRANCA ,su toliko sposobni i strucni da ih ni TV KIRIBATI ne bi uzeo i pored nekoliko puta ponovljenog konkursa,mozda Javnom Servisu TVCG bas takvi strucnjaci i trebaju

 6. Dragan Janjić says:

  NIŽE JE DOPIS UPUĆEN GORANU ĐUROVIĆU PREKO DUŠANA SIMONOVIĆA 14. MARTA 2012.
  NAIME, ARHIVA RTCG IM A UPUTSTVO DA OD NOVOG SINDIKATA NE SMIJE PRIMATI DOPISE ZA POJEDINE ČLANOVE SAVJETA VEĆ SAMO ZA PREDSJEDNIKA PA SMO SE POSLUŽILI “LUKAVSTVOM” DA NASLOVIMO SIMONOVIĆU DA BI BIO NAŠ “KURIR”:!

  RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE

  MAGISTRU PRAVA, DUŠANU SIMONOVIĆU

  Predmet: Dipl. pravniku Goranu Đuroviću

  Vi ste se za „VIJESTI“ začudili odlukom suda da RTCG duguje Vojičiću 70.000 € a Novi Sindikat RTCG se DVA PUTA ZAČUDIO NAD TIM VAŠIM ČUĐENJEM!!

  Prvo smo se ZAČUDILI ŠTO STE SE VI ZAČUDILI ZA NEŠTO ŠTO VAM JE NOVI SINDIKAT ODVANO I VIŠE PUTA NAPISAO I UPOZORAVAO VAS: OD 1.000 ZAKONITIH NAČINA, VI I SAVJET STE SE ODLUČILI ZA JEDINI NEZAKONITI NAČIN DA VOJIČIĆU DATE OTKAZ!

  Drugi put smo se ZAČUDILI KAKO VI,KAO DIPL. PRAVNIK ste sebi, još kao član jednog zvaničnog javnog organa, DOZVOLILI ZVANIČNO KOMENTARISANJE ODLUKE SUDA U SMISLU DA JE ONA „ZA ČUĐENJE“ I UČITE SUD KAKO JE TREBAO VOJIČIĆA U PARNIČNOM POSTUPKU DA OSUDI KRIVIČNO!

  Kad smo počeli da brojimo ČUĐENJA, otkrili smo da smo se začudili, zamislite, čak i TREĆI PUT nad VAŠIM ČUĐENJEM JER VAS JE NOVI SINDIKAT MNOGO PUTA UPOZORAVAO DA JE UGOVOR SA VOJIČIĆEM NEZAKONIT JER JE 5 OD 11 ČLANOVA ONDAŠNJEG SAVJETA DALO POZITIVNO MIŠLJENJE UPRAVNOM ODBORU ZA VOJIČIĆEV IZBOR ALI VI STE ĆUTALI!

  Imamo razloga da se ZAČUDIMO I ČETVRTI (JUBILARNI) PUT NAD VAŠIM „OTKRIĆEM“ DA JE VOJIČIĆ ŠTETIO RTCG JER SMO VAS (I PRIVREMENOG ŠEPIĆA) TAKOĐE UPOZORILI DA VI I ON ŠTETITE RTCG JER STE VOJIČIĆU DALI NEZAKONIT OTKAZ PA ĆETE MU MORATI ISPLATITI SVE ŠTO GA SLJEDUJE PO UGOVORU KOJI JE RTCG POTPISALA SA NJIM!

  Konačno: DOSTA SMO SE NAČUDILI ZA DANAS NAD JEDNIM VAŠIM INTERVJUOM. ČEKAMO SLJEDEĆA VAŠA „OTKRIĆA“ I „ČUĐENJA“ PA DA SE ZAČUDIMO JOŠ PO 4 PUTA!

  Dostaviti: Radu Vojvodiću, Radojki Rutović, Budimiru Raičeviću, Arhivi, Novom sindikatu

  Predstavnik Novog Sindikata za odnose sa javnošću
  Dragan Janjić

 7. Fascinantno je to sta sve radi veza po Crnoj Gori…NEka tamo Milena nedoprcana Bugarin,seljancica,sa IV stepenom,silom na sramotu hocu da radi na televiziji.E pa prc,ne moze..Mora gospodjica da zna i ona i njoj slicni da moraju prvo da imaju adekvatne kvalifikacije a ne da ta ista XY osoba uzima mesto nekom skolovanom coveku za tu vrstu posla…Sramota je kako su svi ti ljudi sa IN tv presli na RTCG preko noci a sve zahvaljujuci Radetu nedoprcanom Vojvodicu.Katastrofa!Gde mi zivimo!

 8. RTCG je javni servis i treba da postuje sve gledaoce. Zasto onda dozvoljavate izlive ostrascene negativnosti Nebojse Sofranca prema Interu, Djokovicu i Federeru, njegovu otvorenu mrznju? On nije dostojan drzavne televizije.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.