Više od hiljadu riječi: Pršti, pršti bijela staza, evo nama…

snmc