EPCG: O ponudi Uniproma da odluči Vlada, nudimo novu stimulativnu mjeru

Crna Gora

Odbor direktora EPCG saopštio je da ta kompanija postojećim Statutom nije registovana za proizvodnju aluminijuma, pa bi o eventualnom prihvatanju ponude Uniproma o preuzimanju KAP-a na godinu, kako navode, odluku trebalo da donese većinski vlasnik država, čiji je predstavnik Vlada Crne Gore.  

„Odbor direktora EPCG saglasno konstatuje da predmetni dopis, iako naslovljen kao ponuda, ne ispunjava uslove ponude definisane članom 25 Zakona o obligacionim odnosima te da se isti eventualno može smatrati pismom namjere kompanije UNIPROM DOO. Naime, prema članu 25 Zakona o obligacionim odnosima, Ponuda je predlog za zaključenje ugovora učinjen određenom licu, koji sadrži sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor”, navodi se u saopštenju koje potpisuje predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović, a prenosi portal RTCG.

Kaže da prema navedenom, Odbor direktora konstatuje da ponuda Uniproma, uprkos javnim najavama predstavnika kompanije i urgenciji za dostavljanje ponude upućenoj od strane menadžmenta EPCG još nije dostavljena. 

„Takođe, u odnosu na ovako iskazanu poslovnu namjeru kompanije Uniprom DOO Odbor direktora konstatuje da postojećim Statutom EPCG AD Nikšić nije registovana za obavljanje djelatnosti proizvodnje aluminijuma. Shodno članu 17, a u vezi čl. 57 i 58 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, nije u nadležnosti Odbora direktora izmjena registrovanih djelatnosti Društva i odgovarajuća izmjena Statuta, već Skupštine akcionara, odnosno većinskog vlasnika čiji je predstavnik Vlada Crne Gore”, poručuju iz Odbora direktora.  

Zbog toga Odbor direktora, kako kaže, sa pismom namjera će upoznati većinskog akcionara koji bi se u odgovarajućoj proceduri odredili u odnosu na pismo namjera. Manjinski akcionari se, kako kažu, sa pismom o namjerama mogu upoznati u sjedištu EPCG. 

„Nezavisno od prethodnog, Odbor direktora izražava spremnost, imajući u vidu javno iskazano opredjeljenje predstavnika većinskog akcionara u pogledu pregovaračkog postupka između EPCG i Uniproma, a u cilju daljeg kontinuiranog odvijanja procesa proizvodnje primarnog aluminijuma u Crnoj Gori, da kompaniji Uniproma, odnosno proizvođaču primarnog aluminijuma, pored već postojećeg popusta ponudi dodatnu stimulativnu mjeru koja će se definisati i usaglasiti sa Skupštinom akcionara Društva”, poručuju iz Odbora direktora EPCG.

Dodatnu stimulativnu mjeru navedenu u tački 3 Zaključaka Odbora direktora, kompanija Uniprom, kako kažu, može da iskoristi za isplatu bruto zarada zaposlenih u primarnoj proizvodnji aluminijuma. 

„U slučaju poslovne odluke Uniproma da obustavi proizvodnju primarnog aluminijuma, EPCG će količine električne energije koje bi bila u obavezi da obezbijedi za proizvodnju, prodati na tržištu iz kojih sredstava se po odluci akcionara može isplatiti dividenda, čime bi se stekli uslovi da se iz budžeta finansiraju obaveze prema zaposlenima u primarnoj proizvodnji aluminijuma u KAP-u. Takođe, EPCG i dalje izražava spremnost za pregovore sa kompanijom Uniprom o cijeni i ugovorenoj količini električne energije za narednu godinu”, navodi se u saopštenju koje potpisuje Đukanović.

Izvor: rtcg.me

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *