Monstat: U trećem kvartalu 40,4 hiljade nezaposlenih

Crna Gora

Izvor: MINA Business


„Najveći broj zaposlenih čine osobe u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 144,8 hiljada. Takođe, najveći broj nezaposlenih čine osobe u istoj starosnoj grupi, odnosno 26 hiljada”, rekli su iz Monstata

U Crnoj Gori je u trećem kvartalu, prema podacima Monstata, bilo 273,4 hiljade aktivnog stanovništva, od kojih je 85,2 odsto ili 233 hiljade zaposlenih.

Od ukupnog broja aktivnog stanovništva, 40,4 hiljade ili 14,8 odsto su nezaposleni.

Prema podacima Monstatove ankete o radnoj snazi, stanovništvo van radne snage čini 225,2 hiljade osoba.

„Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u trećem kvartalu stopa aktivnosti je 54,8 odsto, zaposlenosti 46,7 odsto, nezaposlenosti 14,8 odsto, a stopa stanovništva van radne snage 45,2 odsto”, navodi se u saopštenju.

Od ukupno aktivnog stanovništva, 152,9 hiljada ili 55,9 odsto čine muškarci, a 120,4 hiljade ili 44,1 odsto žene.

U anketi se navodi da od ukupnog broja zaposlenih, 128 hiljada ili 55 odsto čine muškarci, a 104,9 hiljada ili 45 odsto žene. Od ukupnog broja nezaposlenih, 24,9 hiljada ili 61,6 odsto su muškarci, a 15,5 hiljada ili 38,4 odsto su žene.

„Najveći broj zaposlenih čine osobe u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 144,8 hiljada. Takođe, najveći broj nezaposlenih čine osobe u istoj starosnoj grupi, odnosno 26 hiljada”, rekli su iz Monstata.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 61,2 odsto osoba ima završenu srednju školu, a slijede zaposleni sa višim ili visokim obrazovanjem 31,7 odsto, kao i oni sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem, 7,1 odsto.

„Obrazovna struktura nezaposlenih pokazuje da 62,4 odsto ima završenu srednju školu, slijede nezaposleni sa višim ili visokim obrazovanjem, 27,7 odsto, zatim osobe sa osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 9,9 odsto”, precizira se u saopštenju.

Struktura zaposlenih prema sektorima djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih u uslužnoj djelatnosti, 76,7 odsto, zatim u sektorima nepoljoprivredne djelatnosti, odnosno industriji i građevinarstvu 16,4 odsto, i u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribolova 6,8 odsto.

Anketom je obuhvaćeno skoro 1,9 hiljada domaćinstva.

Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstava, njih 5,03 hiljade, a za 4,37 hiljada osoba od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti.

Anketa je sprovedena od jula do septembra.

Izvor naslovne fotografije: Shutterstock

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *