Bojanić: Počinju zapošljavanja na auto-putu

Crna Gora

Izvor: Portal RTCG | Vijesti Online


Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić najavio je da će zapošljavanja i obuke na naplatnim rampama i drugim radnim mjestima na prvoj dionici auto-puta od Smokovca do Mateševa početi ovog mjeseca i da će taj kadar birati Monteput kome je dodijeljeno upravljanje ovom dionicom.

„Novi upravljački tim Monteputa pokrenuo je odgovarajuće procedure i pripremu za organizovanje sopstvene službe za zimsko održavanje, dok je planirano da se prateći sadržaji (benzinske pumpe, prodavnice i drugi sadržaji) realizuju putem koncesionog akta koji je u pripremi”, rekao je Bojanić u intervjuu Vijestima.

Na osnovu novog Zakona o putevima i izmjene Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Monteput, prošle godine ovoj kompaniji je formalno dodijeljeno upravljanje prvom dionicom auto-puta u komercijalnoj fazi, odnosno, fazi eksploatacije. Zapošljavanja i obuke će započeti od januara 2022. godine, a menadžment Monteputa će shodno svojim ovlašćenjima izvršiti odabir kadra.

„Nakon sprovedenih analiza, kao i zbog specifičnosti zimskog održavanja autoputa, novi upravljački tim Monteputa pokrenuo je odgovarajuće procedure i pripremu za organizovanje sopstvene službe za zimsko održavanje, dok je planirano da se prateći sadržaji realizuju putem koncesionog akta koji je u pripremi”, kazao je on.

Do sada je od strane Izvođača radova podnešeno više zahtjeva za dodatna plaćanja i dodatni rok realizacije, po raznim osnovama, a koji su, kako je rekao, prema mišljenju Nadzornog organa (Inženjera) neopravdani.

„U toku su relevantne ugovorne procedure i u vezi sa ocjenom opravdanosti zahtjeva Izvođača radova za dodatnim plaćanjima i dodatnim rokom realizacije zbog rada u uslovima globalno izraženih posledica pandemije, što je i povezano sa ocjenom osnovanosti prava investitora za naplatu penala. Prema mišljenju nadzornog organa izvođač radova ima pravo na produženje roka samo po osnovu pandemijskih uslova rada i to do 16. novembra 2020. godine, bez prava na dodatna plaćanja”, kazao je Bojanić.

Kao što je javnosti već poznato, u toku je izrada idejnog projekta za dionicu od Mateševa do Andrijevice sa pratećom dokumentacijom, čiji se završetak očekuje u prvoj polovini 2022. godine, nakon čega će se donositi dalje investicione odluke.

„Za ovu dionicu je aplicirano prema Evropskoj komisiji putem mehanizma investicionog okvira za Zapadni Balkan sa zahtjevom za dodijeljivanje bespovratnog novca za kofinansiranje izgradnje i konačna odluka zavisi od rezultata nove sveobuhvatne Studije opravdanosti za čitav auto-put, čiji završetak očekujemo u prvoj polovini ove godine. Prethodne preliminarne procjene vrijednosti izgradnje su bile na osnovu prethodno rađene dokumentacije, koja je bila na nivou idejnog rješenja, pripremljenog prije više od deset godina, od kada su se izmijenili tržišni uslovi. O tačnoj vrijednosti izgradnje može se govoriti tek po završetku idejnog projekta, kao dokumenta sa većim nivoom detaljnosti”, odgovorio je Bojanić na pitanje zašto je došlo do rasta cijene.

Sa Srbijom je usaglašen tekst Sporazuma o utvrđivanju kontaktne tačke i predstoji njegovo potpisivanje.

„Kada je riječ o nastavku auto-puta do granice sa Srbijom, upravo je završeno novo idejno rješenje za dionicu od Andrijevice do Boljara, a prema EK putem mehanizma Investicionog okvira za Zapadni Balkan će se istupiti sa zahtjevom za dodijeljivanje bespovratnog novca za kofinansiranje izrade idejnog projekta i prateće dokumentacije za tu dionicu”, naveo je on.

On je komentarisao i izgradnju brze ceste Sarajevo–Tirana, odnosno kroz Crnu Goru, dio od Nikšića do Šćepan Polja.

„Upravo ažuriranom Jedinstvenom listom prioritetnih infrastrukturnih projekata je obuhvaćen čitav putni pravac na potezu od Podgorice do granice sa Bosnom i Hercegovinom, kao dio putnog pravca Podgorica–Sarajevo koji je prepoznat u Ekonomskom i investicionom planu EK za Zapadni Balkan od 6. oktobra 2020. godine”, kazao je on.

Ako govorimo konkretno o dionici od Šćepan Polja do Plužina, kao najzahtjevnijoj u tehničkom smislu, uz podršku EK u završnoj fazi je izrada glavnog projekta, po čijem okončanju će se donositi dalje investicione odluke.

„S obzirom na to da samo izgradnja ove dionice košta oko 156 miliona, razmisliće se o njenoj faznoj izgradnji, kako bi se smanjio godišnji fiskalni pritisak”, kazao je Bojanić. 

Što se tiče naftne bušotine u Jadranskom moru, posljednje informacije koje dolaze od koncesionara Eni–Novatek nisu optimistične. Tokom čitave operacije istražnog bušenja, parametri do kojih je dolazio koncesionar ukazivali su na to da će nafta u količinama isplativim za eksploataciju biti pronađena. Međutim, nakon ulaska u samo ležište, parametri su pokazali značajno drugačiju sliku i sada čekamo zvanični izvještaj koncesionara.

„Nakon toga biće poznato da li će koncesionar nastaviti istraživanja ili će ona biti obustavljena. Uz to, na pragu smo realizacije drugog koncesionog ugovora sa Energeanom koji bi, ako bi se odvijalo po planu, počeo da se realizuje početkom drugog kvartala 2022. godine, a koji je vezan za gasni prospekt”, kazao je on.

Ako bi se potvrdile ekonomične količine gasa, pristupilo bi se izgradnji gasnih objekata i gasifikaciji, u prvom redu priobalnog dijela i Podgorice, kazao je on.

„EPCG je raspisala tender za izradu gasne studije koja će u fokusu imati gasne objekte u Baru, u Podgorici (u okviru aluminijskog kombinata), Lastvi i u Pljevljima”, zaključo je ministar.

On je istakao da advokatski tim koji zastupa državu i Elektroprivredu još nije dobio odgovor od Evropske energetske zajednice u vezi sa daljim statusom pljevaljske Termoelektrane, kao i da je potrebno da prođe određeno vrijeme da bi se analizirali poslovni rezulatati nacionalnog avio-prevoznika „Air Montenegro” koji nije zaokružio prvu godinu poslovanja koja je period razvoja i investicija.

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *