Zakon o majkama stupio na snagu, zahtjevi se predaju nadležnom centru za socijalni rad

Crna Gora

Izvor: Portal DAN


Isplata obeštećenja vrši se od 1. aprila 2022. godine, bez obzira kojeg datuma je, u periodu od 8. januara do 9. marta 2022. godine, zahtjev za obeštećenje podnesen

Zakon o obeštećenju bivših korisnica naknade po osnovu rođenja troje ili više djece (“Službeni list Crne Gore”, br. 145/21 od 31.12.2021) stupio je na snagu 8. januara 2022. godine, saopšteno je iz Skupštine.

Kako se navodi, pravo na obeštećenje po ovom zakonu imaju bivše korisnice prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, ukoliko im je to pravo ukinuto; korisnice naknade po osnovu rođenja troje ili više djece kojima će, nakon stupanja na snagu ovog zakona, po sili zakona, prestati ostvarivanje prava na naknadu. 

„Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu podnosi se mjesno nadležnom centru za socijalni rad u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno zaključno sa 9. martom 2022. godine”, navodi se u saopštenju.

Korisnice prava na naknadu kojima će nakon stupanja na snagu ovog zakona, po sili zakona prestati pravo na naknadu, zahtjev za ostvarivanje prava na obeštećenje mogu podnijeti u roku od 30 dana od dana prestanka prava na naknadu. 

„Potrebno je, uz zahtjev, podnijeti dokaz (rješenje Centra za socijalni rad) o obustavi prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece; dokaz da nije obveznik osiguranja kod organa državne uprave nadležnog za poreske poslove; (uvjerenje Uprave prihoda i carina), dokaz da nije korisnik prava na penziju (uvjerenje Fonda PIO).
Isplata obeštećenja vrši se, počev od 1. aprila 2022. godine. (bez obzira kojeg datuma je, u periodu od 8. januara do 9. marta 2022. godine, zahtjev za obeštećenje podnesen)”, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, bivše korisnice prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, koje su nakon ukidanja prava na naknadu nastavile sa korišćenjem prava na penziju, a žele da ostvare pravo na obeštećenje, dokaz o obustavljanju prava na penziju treba da obezbijede u postupku koji će utvrditi Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore.

Naslovna fotografija: Jedan od protesta majki ispred Vlade
Izvor: Vijesti/Boris Pejović

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.