Evropski sud naložio da se Bigović premjesti u drugu ćeliju, država da mu plati 1.800 €

Crna Gora

Izvor: Pobjeda


Evropski sud za ljudska prava odlučio je da predstavku Ljuba Bigovića protiv Crne Gore izbriše sa liste predmeta nakon prijateljskog poravnanja strana u postupku, kojim se Vlada obavezala da podnosiocu žalbe isplati na osnovu štete 1.800 € kao i 500 € za troškove postupka, prenosi Pobjeda

U saopštenju zastupnice Crne Gore Valentine Pavličić pred sudom u Strazburu navodi se da je Vlada Crne Gore je u obavezi da isplati podnosiocu predstavke navedene iznose u roku od tri mjeseca od dana objave predmetne odluke, a u slučaju da navedeni iznosi ne budu isplaćeni u navedenom roku, Vlada Crne Gore je u obavezi da isplati zateznu kamatu koja je zasnovana na najnižoj kamatnoj stopi Evropske centralne banke uz dodatak od tri procentna poena.

„Osim toga, državi Crnoj Gori je predočena i obaveza obezbjeđivanja hitnog premještaja podnosioca predstavke, iz ćelije u kojoj trenutno boravi, u ćeliju u kojoj uslovi odgovaraju onima u kojoj je boravio nakon avgusta 2009. godine, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana objave ove odluke. Isplata gore navedenih iznosa naknade nematerijalne štete i troškova postupka, kao i premještaj podnosioca predstavke u drugu ćeliju, predstavljaće konačno razrješenje predmetnog slučaja”, navodi se u saopštenju.

Kako Pobjeda podsjeća, Bigović se žalio po više osnova ali je Evropski sud odlučio da razmatra samo žalbu koja se odnosi na dužinu, odnosno uslove njegovog pritvora u istražnom zatvoru. Bigović je osuđen na 30 godina zatvora zbog učešća u ubistvu policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića.

Pavličić je podsjetila da je Evropski sud 2019. već jednom utvrdio povredu člana 3 Konvencije, u pogledu uslova u pritvoru i člana 5 stav 1 i 3 Konvencije, u pogledu dužine trajanja pritvora i koja presuda, od strane pravosudnih organa – sudova Crne Gore, kada je u pitanju individualna mjera, još uvijek nije izvršena (podnosilac predstavke se još uvijek nalazi u pritvoru, a krivični postupak i dalje nije pravosnažno okončan), to se navedeni predmet nalazi pod standardnim nadzorom Komiteta ministara Savjeta Evrope, koji sa naročitom pažnjom prati dalje postupanje svih nadležnih državnih organa u predmetnom postupku.

„Koristim priliku da naglasim da se radi o krivičnom predmetu u kojem je Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore – Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina još 2006. godine podiglo optužnicu protiv više lica i zbog više krivičnih djela, uključujući i krivično djelo teško ubistvo putem podstrekavanja izvršenog na štetu visokog policijskog funkcionera, a crnogorski sudovi su, do sada, po osnovu predmetne optužnice donosili presude na različitim nivoima nadležnosti, više od deset puta”, navela je Pavličić.

Podsjetila je da je predmet 2019. Ustavni sud vratio na ponovno odlučivanje zbog povrede prava na pravično suđenje u odnosu na lica obuhvaćena optužnicom iz 2006.godine.

„Vrhovni sud Crne Gore je rješenjem od septembra 2020.godine usvojio kontrolni zahtjev branilaca podnosioca predstavke i drugih okrivljenih i naložio prioritetno rješavanje predmeta. Predmet se i dalje nalazi u radu pred Apelacionim sudom Crne Gore i postupak još uvijek nije okončan”, navela je Pavlićić.

Naslovna fotografija: Ljubo Bigović | Izvor: Vijesti/Savo Prelević

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *