Silazak "Luka Kaznića" Milivoje Katnić | Izvor: Vijesti Online/Boris Pejović

Tužilački Savjet razriješio Katnića zbog ostvarenog prava na starosnu penziju

Crna Gora

Izvor: Portal RTCG


Takođe, većinom glasova Tužilački savjet je izabrao Danku Ivanović Đerić za disciplinsku tužiteljku, a Tanju Nišavić za njenu zamjenicu.

Tužilački savjet konstatovao je prestanak funkcije glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću zbog ostvarenog prava na starosnu penziju, a na osnovu podataka Fonda PIO. Za tu odluku glasalo je osam članova TS-a, dok su tužiteljke Sanja Jovićević i Đurđina Ivanović bile protiv.

Ista odluka je ranije danas donijeta za još devet državnih tužioca.

Razriješeni tužioci su Ćuković Radmila, Vesna Jovićević, Suzana Milić, Ražnatović Olivera, Rmandić Milica, Tomčič Milivoje, Božidarka Gačević, Hajran Kalač i Feriha Muratović.

Takođe, većinom glasova Tužilački savjet je izabrao Danku Ivanović Đerić za disciplinsku tužiteljku, a Tanju Nišavić za njenu zamjenicu.

Katnić je uoči sjednice dostavio zahtjev predsjednici Tužilačkog savjeta i vršiteljki dužnosti vrhovnog državnog tužioca (VDT) Maji Jovanović za izuzeće čanova Tužilačkog savjeta, Miloša Vuksanovića, Siniše Gazivode, Steva Muka i Andreja Milovića.

Većina Tužilačkog savjeta bila je protiv Katnićevog zahtjeva da se prekine postupak koji se vodi radi utvrđivanja da li je ostvario pravo na starosnu penziju, do okončanja upravnih postupaka pred Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) i Ministarstvom odbrane.

Osam članova TS-a je bilo za, dva protiv.

Vrhovna državna tužiteljka Maja Jovanović prihvatila je zahtjev za izuzeće Siniše Gazivode, dok su u glasanju o Katnićevom odlasku u penziju učestvovali Miloš Vuksanović, Stevo Muk i Andrej Milović.

Takođe, odbijen je zahtjev Jovovića za izuzeće tužiteljke Jovićević.

Tokom rasprave o razrješenju Katnića, tužiteljka Jovićević je kazala da treba provjeriti podatke Fonda PIO.

Andrej Milović je odgvorio da je Katniću radni staž utvrđen rješenjam Vojnog suda, te shodno tome ne postoji potreba da Fond PIO utvrđuje nešto što je Vojni sud već utvrdio.

Jovićević je odgovorila to nije utvrdio Vojni sud i da upravni postupak i dalje teče.

Član TS iz reda uglednih pravnika Miloš Vuksanović smatra da je Katnićev zahtjev neosnovan i predlaže da se odbije.

On je kazao da zastupa Ranka Radulovića u predmetu u kojem je Katnić oštećeni, ali da dovođenje branioca u istu ravan sa okrivljenim je neosnovano.

Siniša Gazivoda je rekao da je u posljednjih 10 dana dva puta atakovan od strane Glavnog specijalnog tužioca.

“Moji motivi su drugačiji. Smatram da je zahtjev za moje izuzeće u svemu neosnivan. U cjelosti bih da relaksiram Katnića bilo kakve zabrinutosti zbog mog postupanja, kada treba samo reći da je 1+1= 2 biću saglasan s tim da usvojite moje izuzeće”, rekao je Gazivoda.

Stevo Muk je kazao da bi, ukoliko bi bila donijeta odluka o njegovom izuzeću, to bio znak da je kažnjen zbog javno izgovorene riječi.

“Kritičke negativne ocjene o radu tužilaštva ne mogu biti osnov za izuzeće članova TS”, naglasio je Muk.

Andrej Milović je takođe ocijenio da je Katnićev zahtjev pravno neutemeljen, te da je zakonito postao član TS-a.

“GST istakao je da sam postavljenj nezakonito na poziciju državnog sekretara Ministarstva pravde i da sam prekršio Zakon o zaštiti ličnih podatka u njegovom slučaju. Što se tiče podataka od Fonda PIO, taj intevju je organizovan poslije dobijanja informacije od sekretarijata TS-a i tek nakon te dostave je bio intervju i ja nisam mahao da sam pribavio nego se vidi da nas je Fond PIO obavijestio”, naveo je Milović.

Vršiteljka dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Maja Jovanović na početku sjednice je predložila da se o Katniću odlučuje na kraju.

Član Tužilačkog savjeta Stevo Muk se usprotivio jer, kako je naveo, smatra da to nije valjan put za odlučivanje o toj stvari.

“Imamo samo jednu tačku dnevnog reda – konstatovanje prestanka tužilacke funkcije. Ona se odnosi na svih desetoro s tog spiska”, kazao je Muk.

Državni sekretar Ministarstva pravde Andrej Milović da treba riješiti pitanje izuzeća članova Savjeta i da treba prvo otvoriti raspravu o tome.

Član TS-a Filip Jovović predložio je da se tokom glasanja o Katniću izuzme tužiteljka Sanja Jovićević, jer je u SDT-u podređena GST-u.

Jovićević je odgovorila da su tužioci samostalni i nezavisni u svom radu.

Tužiteljka Đurđina Ivanović kazala je da su pola sata pred sjednicu dobijali objašnjenja od Fonda PIO i Katnića, a pa nije imala vremena da se sa svim tim upozna.

Tužiteljka Sanja Jovićević izrazila je sumnju u tačnost podataka Fonda PIO.

“Drugi podaci ukazuju na određene nepravilnosti a GST je dostavio obimnu dokumentaciju koja izaziva sumnju. Smatram da bi te podatke koje smo dobili trebalo provjeriti”, navela je Jovićević.

Član TS Siniša Gazivoda kazao je da je ranije na sjednici zajednički stav bio da treba da se obrate Fondu PIO i da su dobili podatke.

“To je državna institucija a ne privatna firma. Informaciju o tome da li neko ispunjava uslove ili ne, može dati jedino Fond PIO”, istakao je Gazivoda.

Tužiteljka Jovićević smtra da je TS sebi dao više prava nego što mu pripada.

“Imamo ovdje za više lica podatke o Fondu PIO, lica o kojima treba da odlučimo danas, tvrde nešto drugo”, rekla je Jovićević.

Član Savjeta Filip Jovović jeistakao da je najbitnije da imaju pravno relevantnu činjenicu od za to nadležnog organa.

“Nama preostaje da direktno primijenimo normu”, poručio je on.

Milović je kazao da zakon treba da važi za sve.

“Mi nemamo pravo da sudimo već da tvrdimo na osnovu podataka koje smo dobili na osnovu načela istinitosti. Mi samo treba da ispoštujemo ono što kaže zakon, akt koji smo dobili, a ko god je nezadovoljan, da se obrati kojoj instituciji treba i ko god smatra od tužilaštva da nesto nije u redu pravno treba da iskoristi te činjenice”, rekao je Milović.

Stevo Muk je kazao da TS neće odlučiti ništa drugačije u odnosu na Sudski savjet kada je iz istovjetnih razloga konstatovao prestanak funkcija sudija zbog uslova za starosnu penziju.

“Ovi članovi TS nisu usvojili Ustav ni zakon od značaja za konstataciju ovih činjenica. Nismo poslanici u Skupštini, a nismo ni sudije Ustavnog suda. Mi smo danas u situaciji da ove činjenice od jedinog nadležnog organa prihvatimo konstatacijom da smo se sa tom činjenicom upoznali i da one prozivode ovu pravnu posljedicu koju nam zakon nalaže po tom osnovu”, napomenuo je Stevo Muk.

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *