Konstatovan je nizak nivo realizovanih preporuka Aleksandar Perović | Izvor: OZON

Perović: DRI potvrdio nepostojanje volje i efikasnosti u rješavanju pitanja kvaliteta vazduha

Crna Gora

Izvor: Portal PRESS


Institucije koje su ključne za oblast upravljanja kvalitetom vazduha u Crnoj Gori neozbiljno pristupaju svom poslu što i potvrđeno u poslednjem izvještaju Državne revizorske institucije, ocjenio je Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta “Ozon”

U komentaru za portal PRESS Perović je istakao da je izvještaj DRI potvrdio nepostojanje volje i efikasnosti kod nadležnih institucija da se problematika upravljanja kvalitetom vazduha unaprijedi i na taj način zaštiti javno zdravlje i životna sredina. 

„Čitajući ovaj dokument mora se osjetiti nezadovoljstvo i konstatovati da je neprihvatljiv ignorantski odnos institucija prema preporukama koje su dali iz DRI, a koje godinama, ako ne i decenijama dajemo i mi iz civilnog društva”, dodao je Perović. 

On je kazao da su zadovoljni što se DRI bavi ovom problematikom pohvalivši ujedno njihov rad što se, kako navodi, ne može reći i za institucije koje su predmet izvještavanja. 

„Mali broj preporuka koje su realizovane i naročito nama sporan status onih koje su u realizaciji, jer se ne zna stepen ostvarenosti niti projektovani rok za to, ne mogu skrenuti pažnju sa onih nerealizovanih, što je potvrda neozbiljnog pristupa institucija koje su indentifikovane kao ključne za oblast upravljanja kvalitetom vazduha”, istakao je Perović. 

On je dodao da, nije bilo neočekivano da će biti takav ishod, jer se ponavlja slučaj kao sa preporukama Evropske komisije u procesu evropskih integracija i dokumentima i analizama drugih relevantnih nadležnih institucija. 

„Mi i kroz regionalnu kampanju Ujedinjeni Balkan za čist vazduh, koju je pokrenuo Evropski fond za Balkan sa mrežom organizacija civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana, dajemo i analizu stanja, uticaja aerozagađenja kroz različite teme kao što su mortalitet, sterilitet, povezanost sa COVID 19, informisanje javnosti, kao i preporuke kako unaprijediti stanje i ovaj izvještaj DRI samo je još jedna potvrda koliko je sistem neefikasan i kako se nadležne institucije neodgovorno ponašaju prema dobronamjernim savjetima”, ocijenio je Perović.

On je dodao da se nada, da će DRI insistirati na primjeni preporuka i shodno zakonskim ovlaštenjima uticati da se stanje unaprijedi, te da se oni koji pokažu ignorantski odnos kazne na adekvatan način.

Podsjećamo DRI je u Izvještaju o kontrolnoj reviziji „Efikasnost mehanizma regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori“ ispitivala stepen preporuka koje su realizovane u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Agenciji za zaštitu životne sredine, Zavodu za hidrometeorologij u i seizmologiju, Centru za ekotoksikološka ispitivanja i lokalnim samoupravama Podgorice, Nikšića, Pljevalja i Bijelog Polja.

U njemu je utvrđen nizak nivo ostvarenih preporuka kada je riječ o poštovanju i primjeni zakonskih ovlašćenja državnih organa koji su nadležni za praćenje stanja u po pitanju zaštite životne sredine.

Podsjećamo da je većina poslova kada je u pitanju zaštita i unapređenje stanja kvaliteta vazduha, u nadležnosti državnih organa, Agencije za zaštitu životne sredine i Ministarstva ekologije, urbanizma i prostornog planiranja, kao i donošenje lokalnog plana o zaštiti vazduha. 

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *