Predata inicijativa Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke o prijemu u crnogorsko državljanstvo Izvor: MINA

Vukčević: Primjenom odluke o državljanstvu bi se nanijele neotklonjive posljedice po državu

Crna Gora

Izvor: Vijesti Online


Advokat i član predsjedništva SDP-a Miloš Vukčević predao je danas Inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbi Odluke o izmjeni Odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, koju je Vlada usvojila 4. februara u posljednjim satima punog mandata, na elektronskoj sjednici i mimo znanja ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića.

On je od Ustavnog suda zatražio da obustavi izvršenje pojedinačnih akata i radnji, koje su preduzete na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, koja stupila na snagu 19. februara ove godine.

Vukčević je obrazloženju Inicijative naveo da je nova Vladina Odluka „nezakonita, odnosno, nije u saglasnosti sa odredbama čl. 8 st. 1 tač. 3 Zakona o crnogorskom državljanstvu, koje propisuju da crnogorsko državljanstvo prijemom može steći lice, koje između ostalih uslova ispunjava i uslov da u Crnoj Gori zakonito i neprekidno boravi 10 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem”.

On je u ime SDP-a u inicijativi naveo da bi dalja primjena Odluke „nanijela neotklonjive štetne posljedice po državu i njene građane, jer bi se velikom broju stranaca omogućilo nezakonito sticanje crnogorskog državljanstva, što bi značajno izmijenilo demografsku strukturu”.

„Ako se uzme u obzir da Crna Gora ima oko 480.000 punoljetnog stanovništva, a da su procjene da u državi trenutno ima oko 30.000 stranaca sa privremenim boravkom i oko 30.000 stranaca sa stalnim boravkom, što je ukupno oko 60.000 ljudi, koji po osporenoj Odluci mogu aplicirati i dobiti crnogorsko državljanstvo u bliskoj budućnosti, jasno je da će se u značajnoj mjeri promjeniti demografska struktura stanovništva i dovesti u pitanje bezbjednosni i nacionalni interesi Crne Gore i njenih građana. U prilogu tome govore i neke procjene da bi od 5.000 do 7.000 ljudi godišnje moglo po ovoj nezakonitoj Odluci dobiti crnogorsko državljanstvo, iako ne ispunjavaju uslove shodno Zakonu o crnogorskom državljanstvu i Zakonu o strancima”, naglasio je Vukčević.

Advokat je naveo i da smatra da bi ovom Odlukom mogla biti značajno izmijenjena struktura birača u Crnoj Gori i to već pred naredne, redovne parlamentarne izbore.

„Ovo sve može imati uticaja na promjenu stvarne volje birača u Crnoj Gori, jer će sva lica, koja nezakonito dobiju državljanstvo po osporenim odredbama Odluke, moći nezakonito da ostvare i biračko pravo, dvije godine nakon dobijanja državljanstva, shodno čl. 11 Zakona o izboru odbornika i poslanika”, napisao je Vukčević.

On je u pojasnio da Vladina Odluka, pod zakonitim i neprekidnim boravkom, propisala i privremeni boravak, koji po Zakonu o strancima nije neprekidan boravak, već je ograničen i može trajati do jedne godine (čl. 63 Zakona o strancima).

„Samo stalni boravak može biti neprekidni boravak, shodno čl. 91 st. 1 Zakona o strancima, koji propisuje da se strancu u Crnoj Gori odobrava stalni boravak na neodređeno vrijeme. Na ovaj način osporena Odluka je izašla iz okvira Zakona o državljanstvu, ali i Zakona o strancima, jer je omogućila strancima u Crnoj Gori da dobiju crnogorsko državljanstvo, iako nemaju odobren stalni boravak, već samo privremeni. Privremeni boravak se shodno čl. 38 Zakona o strancima može odobriti samo strancu, koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana ali u posebne svrhe – spajanje porodice, liječenje, školovanje…”, naveo je Vukčević.

On je naglasio da se privremeni boravak ne može koristiti u svrhu sticanja crnogorskog državljanstva, osim za ostvarenje nekih ciljeva – spajanje pororodice, školovanje … ali da ne može biti osnov da se poslije decenije takvog boravka – stekne pravo na crnogorsko državljanstvo…

„Takva mogućnost, koja je uvedena osporenom Odlukom direktno je suprotna Zakonu o strancima, koji propisuje da se na osnovu privremenog boravka može odobriti jedino stalni boravak stranca. Osporena Odluka je nezakonita jer uređuje materiju „zakonit i neprekidan boravak stranaca“ koja jedino može biti uređena Zakonom o strancima. Jasno je da je povrijeđen i član 145 Ustava jer drugi propis – osporene odredbe Odluke nisu u saglasnosti sa odredbama Zakona o državljanstvu i Zakona o strancima”, naveo je on.

Za Vukčevića je sporno što u Odluci, nije precizirano šta se sve smatra privremenim boravkom, a potom je naveo i primjer kako stranac/sezonski radnik na ovaj način poslije 15-ak privremenih dozvola za rad (15×8=120 mjeseci ili 10 godina) može formalno -pravno podnijeti zahtjev za prijem u crnogorsko državljanstvo.

On je naveo i da je Vlada načinom usvajanje Odluke, povrijedila i član 21 Zakona o državnoj upravi, koji propisuje da Ministarstvo vrši poslove predlaganja unutrašnje i vanjske politike, normativnu djelatnost i upravni nadzor u upravnoj oblasti za koju je nadležno.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova je shodno Zakonu o crnogorskom državljanstvu i Uredbi o organizaciji državne uprave nadležno za upravnu oblast državljanstva, pa je samim tim ovo ministarstvo jedino moglo biti ovlašćeni predlagač osporene Odluke. Za donošenje Odluke ne postoji saglasnost MUP-a, a upitno je da li postoji i mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo”, napisao je Vukčević.

I šef medijskog tima Socijaldemokratske partije Mirko Stanić, 14. februara ove godine, podnio je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv premijera Zdravka Krivokapića zbog izmjena Odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.

Stanić je naglasio da je Krivokapić suprotno Zakonu o državnoj upravi i Poslovniku Vlade predložio i usvojio odluku o promjeni kriterijuma po kojima se stiče crnogorsko državljanstvo.

„Ovu odluku je MUP razmatrao prije godinu i tada je zbog velike pobune javnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Vlada odustala od njenog donošenja, pravdajući to tehničkim razlozima. Smatramo da je u trenucima, dok je bukvalno izglasano nepovjerenje Vladi iz jasne namjere da počini zloupotrebu službenog položaja time što je za sebe obezbijedio pravo koje mu po Poslovniku i zakonu ne pripada. Nadam se da će ODT cijeniti dokument koji sam predao, te naše cijeniti obrazloženje”, naveo je tada Stanić.

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *