Tužilački savjet će stav da odbiju zahtjev Katnića vratiti Upravnom sudu Izvor: Luka Zeković/Vijesti

TS odbio zahtjev Katnića za obustavu odluke o prekidu mandata

Crna Gora

Tužilački savjet je odbio zahtjev donedavnog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da obustave primjenu odluke tog tijela od 17. februara, kada mu je konstatovan prekid mandata jer je ispunio uslove za starosnu penziju.

Protiv Katnićevog zahtjeva bili su članovi TS-a Filip Jovović, Stevo Muk, Miloš Vuksanović, Andrej Milović, Borivoje Đukanović i članovi iz reda tužilaštva Nikola Samardžić, Maja Jovanović i Tatjana Begović, prenose Vijesti

Za odgađanje odluke o prekidu funkcije glasale su samo tužiteljke Sanja Jovićević i Đurđina Ivanović, dok je Siniša Gazivoda bio uzdržan, jer je tražio izuzeće i kada je donijeta odluka o prekidu funkcije dugogodišnjem GST-u.

Ugledni pravnik Filip Jovović je naglasio da bi se fokusirao samo na zahtjev za obustavu odluke, jer je tužba obimna, a rok teče pa da imaju vremena da se pozabave time…

„Katnić je navodio neke od razloga za tužbu, te zašto smatra da je odluka TS-a nezakonita. U članu 144 Zakona o upravnom postupku propisano je da se rješenje donijeto u upravnom postupku izvršava kad postane izvršno, a da prvostepeno rješenje postaje izvršno dostavljanjem stranci ako žalba ne odlaže izvršenje. S obzirom na to da je Zakonom o državnom tužilaštvu odluka TS-a konačna, dakle, ovo rješenje je izvršno. S obzirom na to da je rješenje o prestanku funkcije, a da bi bilo izvršno trebalo bi da bude objavljeno u Službenom listu, a ta odluka je i objavljena. To bi značilo da je odluka – izvršna. U tom smislu, ova odluka ne bi mogla da bude odložena iz razloga jer je već izvršna, a ukoliko bi TS donio odluku, odnosno, iskazao namjeru da to učini, to ne bi mogao da učini bez donošenja nove odluke kojom bi se opet razmatrala ista pravna stvar. Nije ispunjen ni elementarni uslov, jer ne postoji nepopravljiva šteta, jer u pravnom smislu ta nepopravljiva šteta, ona se uzima kao pojam naknade štete”, naveo je Jovović.

On je naglasio da je prva posljedica naknade štete „uspostavljanje stanja prije donošenja štetne odluke, dok zakon predviđa ako to nije moguće onda se određuje novčana naknada”.

„Prema mišljenju, koje prihvata Zakon o upravnom postupku, nenadoknadiva odnosno nepopravljiva šteta bi postojala tek u slučaju da nije moguće ostvariti nijedan od vidova naknade štete. Ukoliko bi Upravni sud utvrdio da je odluka TS-a nezakonita, opet to ne znači da Katnić ne bi mogao da ostvari drugi vid naknade štete, a to je isplata novčane naknade. Zato smatram da ne postoje uslovi iz člana 155, te smatram da TS treba da ovaj zahtjev odbije”, obrazložio je Jovović.

Jovićević je naglasila je da zahtjev Katnića potpuno osnovan, ponavljajući da TS nije uradio niz koraka prije nego se pozabavio konstatovanjem prekida mandata.

„Ponavljam da je TS dao sebi više prava, nego mu je to zakonom dozvoljeno”, rekla je Jovićević.

Predstavnik NVO u TS-a Stevo Muk je naglasio da se TS izjasnio na osnovu obavještenja Fonda PIO, te da je „danas, i u procesnom i u materijalnom smislu, sve više siguran da su sve uradili pravilno”.

Tvrdnje tužiteljke Jovićević, kao i tokom ranijih sjednica, podržala je i članica TS-a Đurđina Ivanović naglašavajući da je to tijelo samoinicijativno odlučivalo, a da prije toga nijesu dobili obavještenja rukovodilaca tužilaštava, već su to uradili na osnovu obavještenja Fonda PIO.

Tužilački savjet će stav da odbiju zahtjev Katnića vratiti Upravnom sudu, koji nakon što se izjasne i o cjelokupnoj tužbi, imati pravni osnov da uzmu u rad tužbu smijenjenog GST-a, koju je dostavio 25. februara, dan nakon što je od Sekretarijata TS-a dobio rješenje o prestanku funkcije.

Dugogodišnji GST je time što se prvo zahtjevom obratio Upravnom sudu, pa tek onda Tužilačkom savjetu, pravnim previdom sam sebi osujetio mogućnost da o njegovom zahtjevu za obustavu odluke TS-a, odlučuje vijeće Upravnog suda. Tako je Upravni sud dostavio tužbu i zahtjev za obustavu odluke Tužilačkom savjetu kao javnopravnom organu, koji je i donio odluku, da donesu mišljenje nakon dopisa bivšeg GST-a, a u skladu sa članom 15 Zakona o upravnom postupku.

Vršiteljka dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Maja Jovanović saopštila je da se pet kandidata javilo na oglas TS-a za novog GST-a.

Tužilački savjet je konstatovao da je prijava bivšeg predsjednika Ustavnog suda i dekana Pravnog fakulteta Blagote Mitrića nepotpuna, te da je i korisnik penzije, pa zato nije ni imao zakonsko pravo da se kandiduje za novog GST-a.

Član TS-a Andrej Milović imao je proceduralnu sugestiju jer je u dokumentaciji uočio da je zvanična prijava specijalnog tužioca Miloša Šoškića – nepotpisana. Predsjednica TS-a i sekretarka TS-a Tatjana Topalović odmah su reagovale i rekle da je „Šoškić lično predao dokumentaciju te da ga samo treba naknadno pozvati da potpiše prijavu”.

Advokat i član TS-a Borivoje Đukanović je kazao da se u praksi, kako bi se prevenirale moguće zloupotrebe, odbacuju nepotpune prijave.

„Šoškićeva prijava ne bi mogla da egzistira ako nema potpisa. Ali ako vi kažete da je on to lično predao, onda prihvatamo dokumentaciju”, kazao je Đukanović.

U trci sa novog GST-a su ostali Šoškić, sudija Višeg suda Vladimir Novović, zamjenik glavnog specijalnog tužioca Saša Čađenović i advokat iz Bijelog Polja Miladin Joksimović.

Član TS-a Siniša Gazivoda je pitao kada će biti zakazana sjednica TS-a, kada će biti obavljen intervju sa kandidatima za GST-a, te kada će da se dobiju mišljenja od nadležnih sekretarijata za sve kandidate sa konačne liste.

Predsjednica TS-a kazala je da je planirala da za sljedeći petak, 18. mart ove godine, bude sjednica na kojoj će obaviti proceduru intervjua sa kandidatima sa konačne liste jer mora da protekne osam dana od dana kada se utvrdi konačna lista.

Intervjui sa prijavljenim za fotelju GST-a biće obavljeni u petak, 18. marta u 15 časova, a potom će v.d. VDT-a za nekoliko dana (nema zakonskog roka) donijeti predlog za novog GST-a i zakazati novu sjednicu gdje će se kolegijalno tijelo izjasniti o tome.

Zbog zakonske procedure, a po Zakonu o specijalnom državnom tužilaštvu, ne zna se precizno kada bi mogao da bude poznat novi Katnićev nasljednik ali je jasno da se na takvu odluku neće čekati dugo jer je izbor šefa SDT-a prioritetan posao sadašnjeg saziva.

Moguće je da će novi GST biti poznat već krajem marta ili početkom aprila ali samo ako TS glasa za predlog Maje Jovanović, a ukoliko ga odbiju, ponoviće se javni oglas za šefa SDT-a. Sudeći po ranijim odlukama i stavu članstva TS-a, ta varijanta je teško moguća

Tužilački savjet je usvojio odluku o isplati naknade Katniću i tužiocu Draženu Buriću zbog članstva u Savjetu za vladavinu prava.

Na sjednici je usvojen i zahtjev o jednogodišnjoj naknadi tužiocima, kojima je prekinut mandat 17. februara, zbog ispunjenja uslova za ostvarivanje starosne penzije. Naknada je odobrena za smijenjene tužioce Ferihu Muratović, Suzanu Milić, Oliveru Ražnatović, Milicu Rmandić, Milivoja Tomčića, Hajrana Kalača, Radmilu Ćuković i Vesnu Jovićević.

Tužilački savjet je formirao većinu komisija tog tijela, kako bi napravio zakonski okvir da se pozabave nagomilanim predmetima, pritužbama, ocjenama, izborima koji su od ljetos na čekanju jer formalno nije postojao Tužilački savjet.

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *