Usvojen je predlog liste nacionalnih prioriteta u oblasti borbe protiv teškog i organizovanog kriminala

Usvojena SOKTA: Targetovane kriminalne grupe i prijetnje po nacionalnu bezbjednost

Crna Gora

Danas je usvojena SOKTA – Procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, kojom su targetovane organizovane kriminalne grupe i prijetnje po nacionalnu bezbijednost Crne Gore, saopšteno je nakon šeste sjednice Biroa za operativnu koordinaciju (BOK).

Kako navode, SOKTA je izrađena od strane Međuresorskog operativnog tima sastavljenog od predstavnika organa obavještajno-bezbjednosnog sektora i Tužilaštva.

Na današnjoj sjednici BOK-a, konstatovano je verifikovanje klasifikovane verzije Procjene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, koja sadrži podatke o identifikovanim kriminalnim grupama sa šemama veza, strukturom i ulogama njihovih članova, prenosi dan

„Ukazujemo da će javna verzije SOKTA ubrzo biti dostupna, kako bi se javnost mogla upoznati sa ključnim karakteristikama kriminalnih aktivnosti koje su obrađene u predmetnom dokumentu“, saopšteno je iz BOK-a.

Na današnjoj sjednici, usvojen je predlog liste nacionalnih prioriteta u oblasti borbe protiv teškog i organizovanog kriminala koji obuhvata osam oblasti, a koji će biti dostavljen na konačnu verifikaciju Vijeću za nacionalnu bezbjednost.

S tim u vezi navode da su stvoreni preduslovi da se shodno nadležnostima Biroa za operativnu koordinaciju i ostalih organa obavještajno-bezbjedosnog sektora otpočnu aktivnosti na planiranju i implemenaciji daljih mjera i radnjih u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala, sa fokusom na identifikovane prioritete.

Biro za operativnu koordinaciju je u dijelu koji se odnosina praćenje implementacije aktivnosti koje se realizuju međuagencijskom saradnjom, usvojio Izvještaj o radu Nacionalnog međuresorskog operativnog tima za suzbijanje nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.

Pored predsjednika BOK-a Dritana Abazovića, današnjoj sjednici su prisustvovali članovi direktor Uprave policije Zoran Brđanin, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić, generalni direktor Obavještajno-bezbjednosnog direktorata potpukovnik Todor Goranović, vršilac dužnosti Generalnog direktora direktorata za bezbjednosne poslove i nadzor Petar Koprivica, dok su po pozivu sjednici prisustvovali i Glavni specijalni državni tužilac Vladimir Novović i sekretarka Nacionalnog operativnog tima za suzbijanje nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma Kristina Đukanović

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *