Abazović je u ekspozeu naveo normativne i političke prioritete nove izvršne vlasti Abazović | Izvor: Facebook

Abazović dostavio ekspoze sa prioritetima u radu buduće vlade

Crna Gora

Mandatar Dritan Abazović dostavio je Skupštini program rada 43. Vlade. Sjednica parlamenta na kojoj će se, između ostalog, birati nova Vlada, održaće se u četvrtak, 28. aprila na Cetinju.

Abazović je istakao da će nova Vlada počivati na dva glavna stuba – vladavini prava i ekonomskom razvoju, prenose “Vijesti”.

U uvodnom dijelu ekspozea navodi se da je Crnoj Gori potrebna politička i drušvena stabilnost, jer građanke i građani očekuju da njihovi predstavnici daju mnogo veći doprinos pomirenju i uklanjanju vještački stvaranih tenzija “iza kojih se uvijek kriju interesi pojedinačnih krugova ill želja za sitnim političkim profitom”.

„Zadatak koji stoji pred ovom generacijom političarki i političara jeste da radimo na kompromisu oko opštih drustvenih interesa, u korist, a ne na štetu naših građanki i građana. Samo međusobnim razumijevanjem, uvažavanjem i spremnošću da državni interes stavimo ispred ličnog i partijskog, ova država može naprijed. Upravo zbog toga, vladavina prava i ekonomski razvoj biće dva kljucna stuba nove Vlade. Oni nose pet prioritetnih pravaca djelovanja, i to su: borba protiv korupcije, više održivih investicija, integracija u Evropsku uniju, održivi razvoj i zaštita životne sredine i afirmacija djece i mladih”, piše u ekspozeu.

Dodaje se da su svi članovi Vlade dužni da se bave budućnošću Crne Gore, a ne njenim daljim zarobljavanjem u prošlosti.

„Zato sam ponosan što će prvi put zajedno raditi subjekti koji do sada nijesu direktno sarađivali, pokazujući time koliki značaj daju integracionim procesima i važnosti učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju. Ovu šansu ne smijemo propustiti, država mora odblokirati svoje institucije i biti spremna na sve izazove koji tek predstoje. Od ključne je vaznosti da u što kraćem roku dobijemo funkcionalnu Vladu, aktivnu Skupštinu, efikasnu i nezavisnu sudsku vlast,” piše u ekspozeu.

Abazović je u ekspozeu, između ostalog, naveo normativne i političke prioritete nove izvršne vlasti.

Normativni prioriteti 43. Vlade će biti:

 1. Dogovor o izboru nosilaca najviših pravosudnih funkcija (Vrhovnog državnog tužioca, članova Sudskog savjeta iz reda ugiednih pravnika, sudija Ustavnogsuda) u skladu sa Ustavom;
 2. Dogovor o uspostavijanju odgovornih i funkcionalnih državnih organa i institucija u kojima će se zakonito postupanje podrazumijevati;
 3. Usklađivanje zakonske regulative u oblasti pravosuđa sa standardima Evropske komisije i mišljenjima Venecijanske komisije;
 4. Zakon o preispitivanju porijekla imovine;
 5. Izmjene i dopune Zakona o morskom dobru sa ciljem jačanja nadležnosti opština;
 6. Izborna reforma – usvajanje preporuka OEBS-a/ODIHR-a za nadogradnju zbornog zakonodavstva, uz mogućnost objedinjavanja svih izbora u jednom danu i izmjene izbornog sistema sa uvođenjem otvorenih listi i garantovanje zastupljenosti manjina kroz određivanje broja mandata;
 7. Profesionalizacija Državne izborne komisije, u skladu sa preporukama OEBSa/ODIHR-a:
 8. Revizija zatečenog stanja u oblasti prosvjete i kulture, uz izmjene i dopune Zakona o kulturi i Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, kao i preispitivanje svih spornih kadrovskih rješenja u ovim oblastima, posebno na visokim pozicijama;
 9. Preispitivanje svih ugovora i akata koji ugrožavaju ustavno određenje Crne Gore kao ekološke države, uz aktivnu afirmaciju ideje ekološke države;
 10. Preispitivanje spornih i nezakonitih odluka prethodnih vlada i državnih organa u pravcu njihovog hitnog revidiranja;
 11. Reforma službe bezbjednosti, uz sagledavanje izmjena Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost;
 12. Reizbor članova savjeta i izvršnih direktora regulatornih agencija, uz izmjene i dopune pratećih zakona;
 13. Predlaganje zakona o popisu stanovništva u prvom kvartalu rada Vlade, u skladu sa evropskim standardima i normama;
 14. Efikasnija saradnja Vlade i Skupštine;
 15. Unapređenje zakonodavstva u oblasti ljudskih i manjinskih prava, pri čemu će prioritet imati Zakon o zaštiti od nasilja u porodici.

Politički prioriteti 43. Vlade će biti:

 1. Nastavak beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na svim nivoima, ispunjavanje privremenih mjerila, sa ciljem dobijanja završnih mjerila za poglavija 23 i 24;
 2. Obnova i prilagodavanje pregovaračke strukture novoj metodologiji proširenja, zbog dinamiziranja pregovarackog procesa sa EU;
 3. Stvaranje povoljnog ambijenta za nove investicije i zaustavijanje odlaska postojećih investitora, u cilju dinamizacije ekonomskog razvoja zemlje;
 4. Nastavak započetih ekonomskih reformi, kako bi se održala stabilnost javnih finansija i nastavile započete socio-ekonomske mjere;
 5. Regulisanje ugovornog odnosa sa vjerskim zajednicama, u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore;
 6. Sagledavanje regionalnih inicijativa u kontekstu ključnog cilja – bržeg učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju;
 7. Jačanje lokalnih samouprava kroz izmjene Zakona o državnoj svojini – prenos prava svojine sa države na opštine i donošenje podzakonskih akata radi otklanjanja štetnih posljedica nastalih primjenom Zakona iz 2009. godine;
 8. Priprema i realizacija Ijetnje turističke sezone;
 9. Sagledavanje mjera na reorganizaciji rada zdravstvenog sistema i donošenje državnih mjera za borbu protiv koronavirusa;
 10. Nastavak reforme javne uprave, uz reviziju zatečenog stanja u državnim organima i javnim preduzećima;
  Prostorni plan razvoja Crne Gore 2022-2040;
 11. Obezbjeđivanje ravnomjernog regionalnog razvoja i decentralizacije (u oblastima prosvjete, kulture, prostornog planiranja, zdravstva), kao i brži ekonomski razvoj u nerazvijenim opštinama;
 12. lntenziviranje aktivnosti na prečišćavanju biračkog spiska i stvaranju preduslova za eliminaciju svih izbornih zloupotreba;
 13. Zaštita prava manjinskih naroda i njihovo integrisanje u institucije kroz ostvarivanje ustavnog načela srazmjerne zastupljenosti, uz punu implementaciju zakonske regulative.
Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *