Sudija kazala da je optužba ostala u sumnji, odnosno "in dubio pro reo" Mugoša | Izvor: Vijesti Online/Boris Pejović

Viši sud oslobodio Miomira Mugošu optužbi da je oštetio budžet Glavnog grada

Crna Gora

Izvor: Vijesti Online


Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici, bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša oslobođen je od optužbi da je u slučaju prodaje gradskog građevinskog zemljišta kompaniji DOO “Carine”, oštetio budžet Glavnog grada 6,7 miliona eura, a “Carinama” pribavio korist u istom iznosu.

Presudu je danas objavila predsjednica vijeća sudija Vesna Pean.

Obrazlažući svoju odluku, sudija je između ostalog rekla da je optužba ostala u sumnji, odnosno “in dubio pro reo”, te da sud nije našao dokaze da je Mugoša uticao na opštinske službenike da prodaju zemljište po cijeni od 165 eura po metru kvadratnom.

Sud je utvrdio da je donošenju odluke o prenosu prava svojine kompaniji “Carine” prethodila procedura koju su sprovodili službenici službi Glavnog grada, te da svi službenici koji su učestvovali u donošenju ove odluke su prilikom svjedočenja pred sudom tvrdili da su postupali u skladu sa zakonom kao i da Mugoša nikada nije uticao na njih da donesu odluku koja nije po njihovom mišljenju.

Sudija se pozvala na svjedokinju Nadu Stanišić, koja je u junu 2019., na suđenju između ostalog kazala da nakon što su dobili izjašnjenje Sekretarijata za urbanizam da se može sprovesti neposredna pogodba parcela, gradonačelnik Mugoša je dao nalog da se za procjenu tog zemljišta iskoristi zaključak Vlade. Dodala je da je u tom zaključku, navedeno je rješavanje imovnisko-pravnih odnosa u vezi prve faze mini zaobilaznice.

„Ne sjećam se da li je zaključak došao baš meni u ruke ali znam da je u njemu cijena procjene bila od 165 eura po metru kvadratnom. Na sastanku nije bilo nikakve rasprave o cijeni, imajući u vidu da je gradonačelnik dao nalog da se postupi po zaključku Vlade”, navela je tada Stanišić.

U obrazloženju presude, sudija Pean je dalje rekla:

„Carine su trebale da dokompletiraju dio parcele u njihovom posjedu sa drugom polovinom koja je bila u vlasništvu Glavnog grada. Kompletiranje su mogle da izvrše samo Carine ili Glavni grad odnosno samo jedan od vlasnika dvije susjedne parcele. Kako Glavni grad na toj parceli nije planirao izgradnju saobraćajnice ili nekog objekta od važnosti to kompletiranje je prepušteno Carinama”, navela je sudija Pean.

Prema navodima optužnice, okrivljeni Mugoša je kao gradonačelnik iskoristio službeni položaj i bez sprovedenog postupka javnih nabavki donio odluku o prenosu prava korišćenja gradskog građevinskog zemljišta na kompaniju “Carine”, te da je na taj način počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

U optužnici se navodi da je Mugoša “od 25. jula 2007. do 8. maja 2012., kao službeno lice i javni funkcioner – gradonačelnik, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem svog službenog ovlašćenja, pribavio drugom korist, a Glavnom gradu pričinio štetu.

„Postupajući suprotno službenim interesima i interesima glavnog grada i to Zakona o građevinskom zemljištu, protivno odluci Skupštine opštine donio je odluku od 30. avgusta 2007. o prenosu prava na zemljište preduzeću “Carine” za 165 eura po metru kvadratnom, neposrednom pogodbom”, piše u optužnici. Na taj način, dodaje se, pribavio je “Carinama” korist od 6.723.194, 85 eura, a Opštini Podgorica štetu u istom iznosu.


Na suđenju održanom u junu 2019., pročitan je dopis Vlade Crne Gore upućen glavnom gradu da prodaje državno zemljište – glavnom gradu za izgradnju mini zaobilaznice, po cijeni od 165 eura za metar kvadratni.

Nova odluka o prenosu prava “Carinama” na gradsko građevinskom zemljištu donijeta je 30. 08. 2007., i Direkcija za imovinu je ovaj dopis poslala gradonačelniku Mugoši. Dodaje se da se dvje parcele površine 7.158 i 8.047 kvadrata, prenose radi realizacije – kompletiranja servisno skladišne zone kod Željezničke stanice u Podgorici, po cijeni od 165 eura po kvadratu.

Na suđenju održanom u septembru 2019., vještaci građevinske i ekonomsko finansijske struke Vukašin Đuričković i Milenko Popović ostali su kod dopunskog nalaza i mišljenja u kojem su naveli da je prilikom prodaje gradskog građevinskog zemljišta kompaniji “Carine”, oštećen gradski budžet za 6,7 miliona eura.

Vještak Đuričković je kazao da je prvim – osnovnim nalazom navedeno da je pričinjena šteta Glavnom gradu od 10.955.000 eura, ali da je po nalogu specijalnog tužilaštva uradio dopunski nalaz.

„Izradili smo dopunu nalaza prema kojem je došlo do razlike, i sada iznosi da šteta budžetu Opštine Podgorice iznosi 6.723.194, 85 eura”, kazao je Đuričković.

Pojasnio je da je na dvije lokacije cijena kvadrata zemlje iznosila 857,02 eura, odnosno 384 eura, jer je na prvoj lokaciji vrijednost objekta iznosila 38 miliona, a na drugoj 18 miliona eura.

Branioci okrivljenog Mugoše, advokati Mitar Mugoša i Predrag Đolević prigovorili su izjašnjenjima vještaka.

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *