Izvor: Vijesti Online/Luka Zeković

Dobit Centralne banke manja za 1,7 miliona eura

Crna Gora

Centralna banka (CBCG) je prošle godine ostvarila neto dobit od 3,4 miliona eura što je 1,7 miliona manje nego godinu ranije kada je dobit bila 5,12 miliona eura, pokazao je Izvještaj o finansijskom poslovanju.

Od ukupne dobiti polovina je uplaćena u državni budžet, a ostatak u opšte rezerve vrhovne monetarne institucije.

„Smanjenje neto dobiti u odnosu na prethodnu godinu dominantno je rezultat visokih izdataka po osnovu rasta finansijskih rashoda po osnovu negativnih kamatnih stopa na hartije od vrijednosti i depozite, na koje nije mogao direktno uticati menadžment CBCG. Značajan rast troškova negativne kamate dijelom je apsorbovao ostvareni rast prihoda, kao i uštede kroz smanjenje administrativnih, operativnih i troškova zaposlenih tokom 2021. godine u odnosu na prethodnu godinu”, objašnjeno je iz vrhovne monetarne institucije.

Kako prenosi portal Vijesti, Izvještaj o finansijskom poslovanju pokazao je da su ukupni prihodi CBCG u prošloj godini bili 18,97 miliona eura i oni su u odnosu na uporedni godišnji period kada je prihodovano 18,67 miliona veći za 1,60 odsto, dok je na rashode potrošeno 15,56 miliona i oni su za 14,82 odsto veći nego godinu ranije kada je potrošeno 13,55 miliona eura.

U ukupnim prihodima od finansijskih prihoda ostvareno je 4,27 miliona eura i oni su veći na godišnjem nivou za 3,55 odsto, dok su u odnosu na plan veći za 38,04 odsto. CBCG je objasnila da je više ostvarenje u zbog rasta prihoda od kamata, realizovanih dobitaka od ukidanja rezervisanja za očekivane kreditne gubitke, dobitaka od prodaje finansijskih sredstava, pozitivnih kursnih razlika i drugih finansijskih prihoda.

Najznačajnija stavka finansijskih prihoda, prihodi od kamata (prihodi od kamata na hartije od vrijednosti i prihodi od kamata na depozite) su bili 3,01 miliona eura i oni su za za 10,01 odsto manji u odnosu na 2020. godinu.

„Niže ostvarenje u odnosu na 2020. godinu rezultat je nepostojanja prihoda od posebnog portfolija (raniji crnogorske euroobveznice)”, rekli su u CBCG.

Prihodi poslovanja i drugi prihodi za 2021. godini bili su 14,70 miliona i veći su za 14,40 odsto u odnosu na plan, a za 0,86 odsto u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini. Dominantna stavka u ovoj grupi prihoda su naknade po raznim osnovima i to za usluge platnog prometa, operacija sa gotovim novcem, za sprovođenje prinudne naplate, kontrole poslovanja, sprovođenje poslova fisklanog agenta…

Najveći prihod u naknadama je ostvaren od naknada za kontrolu poslovanja, dozvole i odobrenja za 2021. godinu u iznosi od 3,19 miliona eura, što predstavlja povećanje od 0,95 odsto u odnosu na plan, a za 0,67 odsto u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini.

Ukupni rashodi za 2021. godinu su bili 15,56 miliona i veći su za 6,96% u odnosu na planirane rashode, odnosno za 14,82 odsto u odnosu na uporedni period prethodne godine zbog, kako je objašnjeno, većeg izvršenja na pozicijama finansijskih rashoda po osnovu negativne kamatne stope na depozite i hartije od vrijednosti.

Iz vrhovne monetarne institucije navode da su troškovi poslovanja ispod planiranih i izvršenih rashoda u uporednom periodu. Troškovi poslovanja za 2021. godinu su bili 11,44 miliona eura i manji su za 3,44 odsto u odnosu na planirane, a za 2,99 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

„Svi troškovi iz ove kategorije u posmatranom periodu manji su u odnosu na planirane veličine. Učešće troškova poslovanja u ukupnim rashodima se smanjivalo tokom posljednjih pet godina”, navoda iz CBCG.

Troškovi naknada izvršeni su u iznosu od 211,70 hiljada eura i manji su u odnosu na planirane za 8,51 odsto, a u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu za 17,94 odsto. Objašnjeno je da je smanjenje ovih troškova po oba osnova najvećim dijelom je rezultat nepostojanja troškova naknada za registrovanje državnih zapisa, kao i manjih troškova po osnovu naknada bankama za unošenje efektive i ostalih određenih naknada.

Na administrativne troškove je potrošeno 583,38 hiljada eura i bili su za 12,47 odsto manji od plana, odnosno za 5,54 odsto u odnosu na prethodnu godinu. U CBCG kažu da sve kategorije administrativnih troškova (kancelarijski materijal, troškovi energije, komunalne usluge, nematerijalne usluge i naknade drugim fizičkim licima) realizovane su u nižim iznosima u odnosu na plan zbog promjene režima rada, uzrokovane pandemijom i smanjenog boravka zaposlenih u kancelarijama, kao i kontinuiranog sprovođenja mjera interne ekonomije.

Operativni troškovi su bili 1,70 miliona eura i manji su u odnosu na planirane za 21,37 odsto i za 1,27 odsto u odnosu na lani. Njih čine troškovi održavanja osnovnih sredstava i opreme, literature, telekomunikacionih usluga, poreza, taksi i drugih dažbina, naknada po ugovorima o poslovnoj saradnji, amortizacije…

Ukupna bilansna suma CBCG na kraju decembra prošle godine je bila 1,90 milijardi eura, ukupni kapital 77,99 miliona eura, dok je osnovni kapital bio 52 miliona eura.

Na troškove zaposlenih u CBCG (bruto zarade, druga primanja, naknade povećanih troškova zaposlenih, ostali troškovi zaposlenih) prošle godine je potrošeno 8,45 miliona eura, i na nivou su planiranih i izvršenih troškova ove kategorije za prethodnu godinu.

„Učešće troškova zaposlenih u ukupnim rashodima smanjivano je tokom posljednjih pet godina sa 66 odsto u 2017. godini na 54 odsto u 2021.godini”, navodi se u izvještaju.

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *