Razrada

Vaše sugestije u vezi razvoja ovog portala možete ostavljati putem komentara na ovoj stranici ili slanjem poruke preko kontakt forme ili na email:

info@javniservis.me

Takođe, želimo vas upoznati sa osnovnim principima uređivanja portala u domenima diskusije.

U diskusijama nije dozvoljeno:

– vrijeđati, omalovažavati, uznemiravati druge komentatore zbog vjerske, nacionalne, polne ili druge pripadnosti
– pozivati na linč i nasilje
– zlonamjerno objavljivati privatne podatke komentatora i trećih lica
– objavljivanje poruka, sadržaja, linkova s pornografskim, pedofilskim i fašističkim sadržajem
– vulgarnost
– mnogostruko slanje istog komentara (spamovanje)
– korišćenje različitih nikova u kratkom vremenskom razmaku

U diskusijama ne preporučujemo:

– podsticanje svađe jer nam je cilj da razgovaramo u duhu tolerancije i ohrabriti što veći broj gledalaca da se aktivno uključe u rad ovog portala
– vrijeđati uredništvo jer za ovaj javni servis ne plaćate pretplatu

Preporučuje se:

– ohrabrivanje slobodne misli na portalu i u ličnom okruženju

Prilog:

– komentar iskusnog učesnika  

Milovan Vukov Janković:

Plashim se od TRI najveca OTROVA svih PORTALA,
maratonskih naZijonalistichki rasprava,
vjerskih i ideoloshkih,
FEREDZE KOJA ZATVARA OBADVA OKA,
i ne dozvoljava da sagledamo KOSHTANU SRZ RAHITICHNOG CRNOGORSKOG ORGA(NI)ZMA, koji se savija zbog podjela na KRILASHE I KLUBASHE, NA BJELASHE I ZELENASHE, NA CHETNIKE I PARTIZANE I MIL-OVCE I MOMIR-OVCE,
a ne vidimo SRZ,
one KOJI PLJACHKAJU,
i one OPLJACHKANE kojima deru chapru dvije decenije,
i igraju PING PONG sa radnicima,
DERIKOZA na jednom kraju STOLA,
a REZIM I MINISTRI NA DRUGOM.
Ko unese na PORTALU RAZDOR,
ne odiO u GUCHU, na SABOR.

Napomena:

>>Arhiva: Razrada 2010.

03. Avgust 2013. - Dva miliona putnika

03. Avgust 2013. – Dva miliona putnika

Comments

 1. http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Drustvo&clanak=335144&datum=2012-06-14&naslov=Ka%BEnjen%2020%20odsto%20od%20plate

  DISCIPLINSKA

  Oblanjaše portparola, umanjiše njemu platu,
  neće moći crkavicom, da za kredit vraća ratu.
  Dvades’ posto tri mjeseca, disciplinska njega dere,
  nijesu ga oćerali, no parama kaznu mjere.
  Solomonski Rade misli, dok Sindikat zguza keca,
  kao da su novinari, neznavena mala đeca ……

 2. U Crnoj Gori više od dvije decenije je na snazi tzv. neoliberalni koncept ekonomije. Namjerno kažem takozvani, jer ovo što nam se prodaje kao takav koncept, ekonomska teorija ne prepoznaje. Osnovni preduslovi neoliberalnog koncepta, vladavina prava i nezavisni regulatori tržišta, nisu zadovoljeni pa samim tim ovaj koncept se i ne može nazvati niti neoliberalnim niti slobodnim tržištem, kaže za Monitor Mladen Bojanić, član Glavnog odbora Pozitivne Crne Gore, najmlađeg takmaca na ovdašnjoj političkoj sceni. – Naravno, „da se Vlasi ne sjete” kreatori i najglasniji promoteri tzv. neoliberalnog koncepta sjede, uz članove svojih porodica i partijske kolege, u državnim ili paradržavnim organima, primaju plate i uživaju ostale beneficije o trošku poreskih obveznika. Mislim da mu na osnovu ostvarenih rezultata bolje pristaje naziv – koncept negativne ekonomije. Podaci to nedvosmisleno potvrđuju: budžet Crne Gore je u prethodne dvije godine bilježio deficit, a državni dug sa 27,5% BDP-a na kraju 2007. godine dostiže nivo od 43,3% na kraju januara 2012, sa tendencijom brzog rasta do kritičnih 60 odsto. Prisutan je i rapidan rast nivoa garancija koje su u periodu od 2008. godine do kraja januara 2012. godine, porasle sa 2 na 11,2% BDP-a, odnosno ukupne garancije Crne Gore, na kraju januara tekuće godine iznosile su oko 382,2 miliona eura. Stopa nezaposlenosti je u martu ove godine dostigla alarmantnih 24,5% od radno sposobnog stanovništva, pokrivenost uvoza izvozom iznosi je 27,6%, a 1/3 ukupnog broja privrednih društava ima blokirane poslovne račune duže od 30 dana. Finansijska likvidnost se u prvim godinama nakon obnove samostalnosti održavala prodajom resursa, a u kasnijoj fazi kreditnim zaduživanjem.

  MONITOR: Šta su naši najveći problemi, a šta moguće prednosti?
  BOJANIĆ: Crna Gora se zadužuje da bi trošila. Jasno, takvo stanje je neodrživo jer je jedini izlaz u vidu krupnih stranih direktnih investicija, ali njih nema i teško da će ih skoro biti. U međuvremenu, rapidno raste državni dug; finansijska likvidnost je na kritičnom nivou; tržište pokazuje svu svoju nesavršenost; preduzetnici su prepušteni da se sami bore protiv svih anomalija domaćeg tržišta, a preslabi da se ozbiljnije uključe na inostrana tržišta; institucije i regulatori su itekako zavisni od partijske pripadnosti, a ne od svoje stručnosti i efikasnosti; zakoni se selektivno primjenjuju, borba protiv korupcije ne daje vidljive rezultate; raste broj nezaposlenih, a samim tim i broj siromašnih građana. Svjetska ekonomska kriza je ove probleme samo ubrzala i uvećala, ali se nikako ne bi smjela dovesti u direktnu vezu i optužiti kao glavni uzrok nezavidne ekonomske stvarnosti Crne Gore.

  Sreća u ovoj nesrećnoj ekonomskoj zbilji je da, i pored velikog truda, ipak nisu uspjeli da baš sve unište. Ostalo je još turističkih, energetskih, privrednih i poljoprivrednih resursa, naravno, uz onaj najvažniji, ljudski, da se stvari pokrenu nabolje. Treba se suočiti sa realnošću, priznati greške, imenovati krivce koji treba da snose odgovornost – profesionalnu, moralnu, političku, pa i materijalnu i krivičnu ako se ona utvrdi. Potom izvući pouke i krenuti dalje kreiranjem nove ekonomske politike koja se mora zasnivati na unapređivanju razvoja realnog sektora ekonomije, supstituciji uvoza, jačanju konkurentnosti i izvoza. Valjda je svakome jasno da turizam i usluge nisu dovoljni da izdržavaju cijelu Crnu Goru, a još manje da je izvuku iz ovako duboke socio-ekonomske krize.

  MONITOR: Vlast je, kao glavno sredstvo borbe protiv ekonomske krize izabrala politiku davanja državnih garancija za nova zaduženja. Koliko su te garancije bile proizvod procjene da se daju bitnim preduzećima koja će vratiti uzeto, a koliko plod inercije i mogućih zloupotreba?
  BOJANIĆ: Eventualno odobravanje garancija privatnim kompanijama se može iskoristiti samo kao krajnji vid pomoći i mora biti pod višestrukom provjerom: da li su u funkciji svakog građanina Crne Gore; da li su opravdane sa socijalnog aspekta; da li donose dugoročne koristi; da li su privatni vlasnici iskoristili sve unutrašnje rezerve i ostale mogućnosti finansiranja; koji su razlozi doveli do neophodnosti izdavanja državnih garancija; da li uprava na osnovu dosadašnjeg rada i rezultata zaslužuje povjerenje; koliko će se neizdavanje garancija negativno odraziti na ukupan ekonomski ambijent; da li se garancije mogu bolje iskoristiti negdje drugo i sl. Naravno, svako izdavanje državnih garancija privatnim kompanijama mora da ima za cilj ostvarivanje koristi za društvo, a ne da bude samo u funkciji spašavanje imovine vlasnika.

  Ono što brine i, nažalost, gura Crnu Goru u ogromne finansijske probleme je dosadašnja praksa njihovog olakog i ishitrenog izdavanja, bez realnog sagledavanja rizika i ekonomske opravdanosti. Odobravanje pojedinih garancija bilo je više rukovođeno smirivanjem socijalnih tenzija i ostvarivanjem političkih poena nego ekonomskim razlozima. Treba biti više nego oprezan i permanentnom, stručnom i odgovornom kontrolom poslovanja kompanije na vrijeme spriječiti svaku mogućnost zloupotrebe

  MONITOR: Plaćene garancije, propale privatizacije, poništeni tenderi za javne nabavke… Gdje je prag tolerancije nakon koga će se postaviti pitanje nečije odgovornosti?
  BOJANIĆ: Više je nego očigledno da današnje institucije, koje bi trebalo da se bave utvrđivanjem odgovornosti donosilaca odluka, imaju nevjerovatno visok prag tolerancije. To je rezultat straha od onih čiju odgovornost treba utvrditi, nestručnosti i zavisnosti jer su kreirane po partijskom izboru, i naravno, čuvanja krupnih ili sitnih beneficija. Apsolutno sam siguran da jedini način na koji se to može promijeniti je da građani na izborima utvrde političku odgovornost, pa tek onda možemo govoriti o svim drugim vidovima odgovornosti. Dok se god na izborima daje legitimitet donosiocima odluka, ne možemo se nadati utvrđivanju njihove odgovornosti. Jedino depolitizovane i profesionalizovane institucije mogu odgovoriti tim zadacima.

  MONITOR: Vidite li izlaz iz dužničke spirale – državni dug primiče se graničnim, opasnim iznosima u odnosu BDP, dok nelikvidnost privrede iz mjeseca u mjesec raste?
  BOJANIĆ: Izlaz vidim u odbacivanju ovakve „kockarske” ekonomske politike čiji je krajnji domet i cilj da se preživi naredni dan uz nadu da će neki strani investitor u vidu „keca iz rukava” donijeti gomilu novca i spasiti nas bankrotstva. Treba nam nova ekonomska politika koja će biti zasnovana na znanju i odgovornosti, dobroj organizaciji i efikasnom korišćenju resursa. Naravno, treba donijeti mnogo teških odluka, ali ovaj put njihove posljedice moraju snositi one političke i ekonomske elite koje su nas dovele do ovakvog stanja, a ne, kao do sada, sve prevaliti na teret građana. Što prije to prihvatimo veće su nam šanse da preokrenemo stvari u pozitivnom pravcu. Svako odgađanje će nas skuplje koštati.

  MONITOR: Šta je ostalo od nekadašnjeg berzanskog buma?
  BOJANIĆ: Nažalost, nije iskorišćen period rapidnog rasta interesovanja za tržište kapitala od vremena MVP iz 2001. do 2007. godine, kada su se morale u hodu ispravljati greške. To je rezultiralo drastičnim padom cijena i izgubljenim povjerenjem u tržište i njegove institucije i aktere. Trebaće vremena da se investitori ponovo zainteresuju za ovo tržište, a, što me još više plaši, je činjenica da niko još ne preuzima odgovornost za takvo stanje već se i dalje razlozi traže van tržišta kapitala odnosno u realnom i bankarskom sektoru, nedostatku stranih investitora i slično. U izvještajima regulatora nećete naći nijedan problem koji je u njihovoj nadležnosti, a nikako se ne bih saglasio sa takvim stanjem stvari.

  MONITOR: Jedan ste od osnivača PCG. Šta je siže vašeg ekonomskog programa?
  BOJANIĆ: Naša ekonomska politika se zasniva na pet osnovnih načela, a to su: odgovornost, inicijativnost, inovativnost, pravednosti i solidarnost. Sigurni smo da nas puno poštovanje ovih načela vodi ka boljem i pravednijem ekonomskom ambijentu. Nije vrijeme za teorijske rasprave o ekonomskim modelima. Insistiranjem na poštovanju ovih načela želimo da promovišemo pozitivnu ekonomiju koja će se zasnivati na unapređivanju razvoja realnog sektora, supstituciji uvoza, jačanju konkurentnosti i izvoza.

  Umjesto nekontrolisanog slobodnog tržišta i dalje rasprodaje državnih resursa, nama treba politika koja će zaustaviti njihovu neodgovornu prodaju. Ovi resursi se moraju aktivirati mjerama države tako da budu na dobrobit svih građana, kako ove tako i narednih generacija. Jednostavno rečeno, država mora da pokaže brigu za domaću privredu. Diverzifikacija privrednih aktivnosti, uvoza, ujednačeniji regionalni razvoj, pravedniji poreski sistem, kreiranje novih biznisa i stvaranje većih mogućnosti za zaposlenje moraju biti strateški ciljevi nove ekonomske politike.

  MONITOR: Vjerujete li da se bliži vrijeme kada će kvalitet ekonomskog programa snažnije uticati na izborni rezultat, i koja je to ,,ciljna grupa” vaše partije?
  BOJANIĆ: Životni standard, nezaposlenost, finansijska nelikvidnost države, privrede i pojedinaca su problemi sa kojima se susreću skoro svi građani, tako da smo ubijeđeni da će se u predizbornoj kampanji sve više pažnje posvećivati tim temama. Uostalom, naš program je fokusiran ka traženju rješenja za te probleme.

  Kvalitet programa i ponuđena rješenja će svakako uticati na izborni rezultat, ali i imena i biografije lica koja treba da iznesu taj program. Da li će se građani odlučiti za postojeću političku elitu koja ih je dovela u ovako nezavidnu situaciju, odnosno da li će u kreatorima problema tražiti spasioce, ili će pružiti šansu novim ljudima sa novim idejama i energijom, ostaje da vidimo. Duboko smo uvjereni u to da oni koji su državu doveli u ovaj položaj je iz njega ne mogu izvući.

  Na nama je da ubijedimo građane da imamo potrebnog znanja, odgovornosti i energije da sprovedemo zacrtane planove, a ciljna grupa su svi građani koji su nezadovoljni sadašnjom politikom vladajuće koalicije i obeshrabreni dosadašnjim izbornim neuspjesima opozicije. S obzirom na to da smo građanska partija, uvjereni smo da ćemo imati birače među pripadnicima svih vjera i nacionalnosti, kao što je uostalom i sastav našeg članstva i rukovo

 3. ……………Umjesto nekontrolisanog slobodnog tržišta i dalje rasprodaje državnih resursa, nama treba politika koja će zaustaviti njihovu neodgovornu prodaju. Ovi resursi se moraju aktivirati mjerama države tako da budu na dobrobit svih građana, kako ove tako
  i narednih generacija. Jednostavno rečeno, država mora da pokaže brigu za domaću privredu. …………Ovi resursi se moraju aktivirati mjerama države tako da budu na dobrobit svih građana, kako ove tako i narednih generacija. Jednostavno rečeno,
  država mora da pokaže brigu za domaću privredu. …………

  Ma ajte molim vas ko ce ovo da popije???????????????

  • Milovan Vukov Jankovic says:

   Kineski predsjednik po prvi put u istoriji posjetio Dansku,
   docekala ga KRALJICA I GARDA HUSAR,
   Kinesi ce investirat preko 2 milijarde EURA, u Danske privatne firme u realni sektor.
   Kinezi ne bjeze od 25% PDVa, i 40-60% poreza na plate i od 25% poreza na PROFIT, Kinezi se PLASE OD CGog BEZZAKONJA I SAMOVOLJE PARTITOKRATIJE I KORUPCIJE.

 4. Milovan Vukov Jankovic says:
 5. Emilo Labudović says:
 6. Emilo Labudović says:

  http://www.vijesti.me/caffe/mc-rhino-neregularni-hip-hop-clanak-78210

  POGLEDAJTE BANER SA STRANE.
  SVE, SVE, ALI DUPE ZA PARE!

 7. Milovan Vukov Jankovic says:

  Koja su dva poslanika “OPOZICIJE” napustila SKUPSTINU,

  kad se glasalo o GARANCIJAMA KAPu?????

 8. Lado Tajović says:
 9. hm, hm,…sa bradom ne izgledas lose…

 10. Lado Tajović says:

  Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka.

 11. Bravo i za otpjevanu himnu i za fantasticnu utakmicu.Hvala nasim junacima lavljeg srca od srca, a i tebi Lado na ovom zaista dirljivom linku.

 12. Emilo Labudović says:

  I JA IMAM TALENAT!

  http://www.izborionline.me/lista-kandidata

  GLASAJTE ZA VAŠEG OMILJENOG KANDIDATA! HEBO VAS ON!

 13. Emilo Labudović says:

  Izdaci budžeta u aprilu 2012. godine iznosili su 142,3 miliona eura, ili 4,2% BDP-a, što je za 41,8% više u odnosu na isti period prethodne godine, a 38,1% više u odnosu na plan.

  KO JE PRAVIO OVAKAV PLAN HEBEM GA GLUPA U MINISTARSKE ZAUŠKE.
  BIO BI MI PASTIR OD ODMAH, A NE MINISTAR!

 14. evo AMFILOHIJE PONOVO POCEO SA CRKVAMA SAD PO LOVCENU.SPREMAJU SE IZBORI A ON KO I VAZDA ODRADJUJE DOBAR DIO POSLA ZA SLUZBU. PA HIMNA RUKOMETASIMA.PA SLAVKO.PA NAVIJANJE NA CETINJE.PA PRESUDA DZOMICU.PA AMVASADA NA KOSOVO. NARODE CRNI NARODE!!!!BEZ MOZGA LI SI.

 15. Komentar mjeseca
  Superhik:
  “Inače, sve mi je čvršće uvjerenje da se iz Dubokog uvida u nas same krije neki superkompjuter koji je uvijek na stand -by, spreman da izbaci super-adekvatne citate na svakoj temi.”
  Meni vise lici da se tu krije neki super programer!:)

 16. Može li reprogramirati sistem?

 17. Milovan Vukov Jankovic says:

  Ovako mala drzava je za manje od jednog vijeka, potrosila i kompromitovama MONARHIJU, KOMUNIZAM; SAMOUPRAVLJNJE, NEOLIBERALIZAM I PLURALIZAM,
  jos nam je “COJSTVO” OSTALO, zato je vecina GLADNA,
  jer ga dijele sa KAFENOM KASIKOM.

 18. http://news-bar.hr/slider/sokantno-otkrice-o-podrijetlu-hrvata/

  Hrvati (DNK) imaju više veze sa Srbima iz 10. vijeka, nego što ih imaju današnji Srbi! A Srbi imaju više veze sa Turcima, nego sa svojim precima iz 10. vijeka! Kakva igranka bez prestanka!

 19. Na zapadu se udruzuju, usvoje STATUT i odrzavaju redovne kongrese i izbore i osvjeze KADROVSKI SVOJE RUKOVODSTVO,
  u CGi nema PARTIJA, POKRETA, NVO sa STATUTOM koji se postuje i respektuje.

  Mi imamo VODJU, ili GURU-a,
  dozivotnog kao TITA,
  u skoro svim PARTIJAMA, POKRETIMA I NVOima,
  nema pozitivne REGRUTACIJE,
  MILO, E-MILO su glavni, pa PEDJA ZLOPOGLEDJA, DAMJAN MRKA VJEDJA, MEDO I MANDA I OSTALA BANDA i naravno DZEJ ; PECO I VANJA, sve VOSTANE FIGURE, domaci rucni rad,
  a kad se pojavi NOVI, startuje NOVA SEKTA OD POCETKA.

 20. Da JAMERIKA ne bira predsjednika, i mijenja kao donje gace, stalno bi nosila POSRANE KAO RUSIJA.

 21. Ne bori se za SLOBODU MEDIJA,
  UNOSENJEM SMECA IZ NEPRIJATELJSKOG TABORA,
  nego SVOJOM ORIGINALNOSCU I SVOJIM IDEJAMA, ali smo mi PRAZNI I BEZ IDEJA I VIZIJE, pa kopiramo TRACEVE, KRUPNOG KAPITALA,
  BANKARA I TAJKUNA,
  PRVE; DRUGE I FAMILIJE TRECE,
  A SVI ONI SERVIRAJU SMECE,
  DA VAS ZBUNE, da se ne zna ko je LUD , A KO ZBUNJEN,
  UPAMET SE BRACO I SESTRE STANOVNICE I STANOVNICI CGe,
  ne tresite gloginje tudjijem q.rcem,
  nego svojim u desnicu RUKU, da vidimo to SVIJETLO ORUZJE, ili ga ne VADITE , tudjega iz poBIJEDE i VIJESTI , koji nas ostavise BEZ SVIJESTI.

 22. konacno neko i o decentralizaciji, kao jedinom nacinu da se razbijaju sveobuhvatni i pogubni partijski monopoli sirom crne gore, da drzava i vlast ne sluze za sredstva opresije, prisile i nametanja, nego da budu dobrovoljni i interesni produkt gradjana i gradjanki radi boljeg zivota i lakseg sazivota u crnogorskom moralno-relativistickom sunovratu i najmodernijem sistemu crnogorskih vrijednosti. vise ce pas'aluk i moralni i eticki nesojluk kostat crnu goru no stotine kapova, telekoma i t-koma, celuloza i radoja dakica, a oporavak pocinje samo od pojednica, familije i lokalne zajednice, ne iz komiteja i od portparola. kad nece bolji i vispreniji, ima ko hoce.

  Vanparlamentarna Narodna stranka usvojila je na današnjoj sjednici predsjedništva Deklaraciju o decentralizaciji vlasti u Crnoj Gori kojom, kako je pojašnjeno, zahtjevaju što hitnije prenošenje poslova iz nadležnosti državnih organa u nadležnost lokalne samouprave.
  Kako su naveli u saopštenju, dostavljenom agenciji MINA, NS podržava konstituisanje novih opština Sutomore, Petnjica i Petrovac i ohrabruje druge mjesne zajednice, koje imaju sve preduslove da formiraju posebnu opštinu, da to što prije urade.
  – NS, u skladu sa svojim programskim načelima smatra da je evropsku povelju o lokalnoj samoupravi neophodno u cjelosti inkorporirati u domaći pravni sistem, odnosno sistemske zakone vezane za lokalnu samoupravu i njenu egzistenciju jer izabrani model pomenutih zakona u znatnoj mjeri određuje stepen ostvarivanja ne samo lokalnih već i opštih ciljeva društva – pojasnili su iz te stranke.
  Kako su naveli, nova lokalna samouprava, treba da se temelji na demokratizaciji lokalnih zajednica, decentralizacije vlasti, depolitizacije javnih i upravnih funkcija, kao i jačanju autonomnosti i odgovornosti lokalnih zajednica. U NS smatraju da ocjena demokratičnosti i autonomnosti lokalnih zajednica zavisi od stepena podjele državnih i nedržavnih funkcija.
  – Osnovni princip od kojeg polazi Narodna stranka je da se većina poslova vrši u lokalnim zajednicama i da je tu njihovo vršenje najbliže građanima, i principa da državni organi prije svega obezbjeđuju kontrolu, odnosno nadzor, a ne neposredno vršenje određenih poslova – ukazali su oni.

 23. Emilo Labudović says:
 24. Ciji si ti maLJi ????
  .KOMPLEKSI POLITICKIH LIDERA,
  ciji si ti maLJi, jesi li Miskov, Medov, Slavkov, Milov, Pedin…. ???
  Ti zanjesenaci ne shvataju,
  da smo mi GOSTI U BIRTIJU, a oni OBNAZENE PEVALJKE,
  koje su duzne kad platim, da pjeva MOJU PJESMU, i ide dalje za DRUGIM STOLOM, ja se nikad nijesam veza za PEVALJKE,
  ali ih VISE CIJENIM OD POLITICKIH LIDERA,
  jer one cesto pjevaju u HORU I NASTELOVANO,
  dok kad cujem GLAS LIDERA, ja mu platim da PRESTANE DA PJEVA., DOK MU JA NE RECEM, a ako nece, nema tapsanja po dupetu, nego NOGA.

 25. Moram priznat, da je BIJELI I ZUTI PRASAK,
  digao CGu u materijalne VISINE, ali nas MORALNO UNAKAZIO,
  nadam se da ce ISTOM BRZINOM I ZESTINOM SA KOJOM SE SRBI BORE ZA ZASTITU SEXUALNIH MANJINA,
  da CRNOGORCI UZVRATE I POCNU DA SE BORE ZA PRAVA SRBA I NACIJONALNIH MANJINA.

 26. perfect stranger says:

  • Војин Николајевич says:

   Нису то страни, већ домаћи….окупатори! Дакле, они који су исколчили свуда своја имања, па и на туђим имањима.

 27. ne mogu nac clanak o sajmu sa zaposljavanje u beranama, pa evo ovdje:

  Policija osumnjičila beranskog funkcionera za zloupotrebu položaja
  Objavio/la PCNEN Vijesti 27. Jun. 2012. | 17:14 Policija je danas podnijeli krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama protiv direktora Agencije za izgradnju i razvoj Opštine Berane Milana Golubovića (54), zbog osnovane sumnje da je izvršio koruptivno krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, čime je, sumnja se, oštetio budžet Opštine Berane za iznos od oko 248.176 eura.

  Policija, kako je saopšteno, sumnja da je Golubović u periodu od 2006. do ove godina omogućio pribavljanje protivpravne imovinske koristi sebi ili drugom – pravnim i fizičkim licima sa područja pomenute opštine, koji su bili zakupoprimci gradsko-građevinskog zemljišta na gradskom području ove opštine i to za ukupno 239 lokacija, za čiji zakup ukupna zakupnina iznosi oko 245.998 eura, koja je dospjela, a nije naplaćena.

  Golubović se sumnjiči i da je, u svojstvu direktora Agencije za izgradnju i razvoj Opštine Berane, od maja 2010. godine do aprila ove, zloupotrebom položaja pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 2.178 eura, na način što je, kako se sumnja, realizovao 14 naloga za navodno ostvarena službena putovanja, iako sumnja se, u vrijeme i na odredišta naznačena u spornim putnim nalozima, nije putovao, već se nalazio na području opštine Berane.

 28. Nista ne SMRDI KAO VLAST, kad joj prodje ROK UPOTREBE,
  STIPLJE ZA OCI:

 29. Poslanik Demokratske partije socijalista DPS Đorđe Pinjatić proveo je nekoliko dana na Odjeljenju ortopedije u Kliničkom centru u Podgorici, gdje se liječio od posljedica povreda navodno usljed nezgode u stanu, saznaju Dnevne novine.

  Prema saznanjima Dnevnih novena lom noge i druge povrede navodno je zadobio kada se na njega sručio komad kućnog namještaja.

  Pinjatić je krajem prošle nedjelje zatražio ljekarsku pomoć u Kliničkom centru Crne Gore KCCG.

  Nakon detaljnog pregleda, ljekari su odlučili da ga, zbog teške tjelesne povrede – loma noge, ali i drugih ozljeda, smjeste na Odjeljenje ortopedije, gdje je boravio do prekjuče.

  Kada je upitan kako su nastale njegove povrede, Pinjatić je ljekarima odgovorio da je komad namještaja pao na njega.

  Dnevne novine pišu da ne sumnjajući u istinitost Pinjatićevih tvrdnji, ljekari ovaj slučaj, iako je riječ o teškim tjelesnim povredama, nijesu prijavljivali policiji.

  Pinjatić je nedavno u aferi “Zavala” osuđen na tri godine zatvora, za krivično djelo “zloupotreba službenog položaja putem pomaganja”.

  • Ne radujem se TUDJEME ZLU,
   ali je ovo dokaz,
   DA IMA BOGA, DA JE KOLIKO MACKA,
   I NEBI BILO ZGOREGA, DA NAMJESTAJ POCNE DA PADA, TAMO DJE JE VLADA I KORUPCIJA VLADA, PA NEKA SVAKO STRADA od “NAMJESTAJA” ili NAMJESTALJKE.

  • Po pisanju “Dan”-a, Pinjatić duguje novac kamatašima koji su ga pretukli zbog nevraćanja duga. Moguće da je ova informacija “Dan”-a netačna, ne bi im prvi put bilo. Pogotovu što se i “Dan” donekle ograđuje od nje, tj.tvrdi “da imaju takva saznanja”.
   Svakako, malo čudan način povrijđivanja i kompletna priča.

 30. Malo tekućih bahanalija:
  Portal “Analitika” je juče(mislim) objavila tekst iz E-Novina u kojim se ovi žale kako NTO-CG daje reklame u “Blic”-u i “Večernjim novinama” koji blate Crnu Goru, a ne u “E-novinama” koje pišu “patriotske” tekstove o njoj.
  Prvo što sam pomislio – a đe im je Subotić? Zar je bitan neki sitni novac koji bi eventualno dobili od NTO CG.
  Danas je uslijedio odgovor Jelene Paović iz NTO:
  http://www.portalanalitika.me/drustvo/vijesti/65588-paovi-novosti-i-blic-su-uticajni-mediji-za-razliku-od-e-novina.html
  U tekstu, koji je meni smiješan zbog dokazivanja “patriotizma” Paovićke i njene “ljubavi” prema CG, još smiješniji mi je objavljeni molba/meil za sponzorstvo/oglašavanje koje su “E-novine” poslale Paovićkoj.
  Profesionalne E-novine :)). A imali smo iskutva i mi, neki komenatori odavde sa njihovom profesionalnošću.

 31. Cim se bavi NTO CG,
  i sto reklamira, nikad nijesam cuo za tu kompaniju??

  Hvala unaprijed na odgovoru,

 32. Hvala ZIPPe, ja sam omatufio, ovi sto citaju analitiku i e-novine, ni nikad nijesu radili, oni si stalno na odmor sa peMzijom, za zasluge od DPSa.

 33. Radjane FEDERALIZMA u teskim mukama, Jamerika je 1840 1 1930,
  i sa 2,5% Federalnog budzeta, 1958 povecala na 25% od GDPija i BNPa,
  i smirila hormone,
  Jevropa je ZAJEDNICA JEDAN POSTO,
  tako sam je ja KRSTIO BEZ POPA RISTA I NJEGOVIH KANONA,
  i bez GUBAVOG KANDILA,
  dok Jevropa ne postane zajednica 10% GDPija, ili 1300 milijardi EURA,
  ovo ce biti DIGOTRAJNE PORODJAJNJE MUKE NA CARSKI REZ,
  a GRCKA je na dobrom putu da BUDE AMPUTIRANA, kao KANCER ILI TUMOR NA JEVROPSKOM UDU ili mOOdu.

 34. Војин Николајевич says:

  Читам наслове на једном порталу, скоро један до другога, о истоме…

  Cetinjanka osumnjičena za neovlašćeno prisvajanje novca

  Državljanka Srbije uhapšena zbog krađe na plaži

  Елем, да ли може бити обрнуто, о истоме, да је у првом случају била крађа, а у другом незаконито присвајање?

  Ха, ха, ха…

 35. Војин Николајевич says:

  Pravedna Crna Gora, Bojović: Ne pada nam na pamet da sarađujemo sa opozicijom

  »Imamo vlast koja je iscrpljena, koja više ne može da ponudi ništa novo, čiji je jedini cilj i zadatak da što duže traje,… Sa druge strane imamo opoziciju koja je potpuno nesposobna. »I dalje u jednom predreferendumskom političkom stanju, koja je i dalje dio velikosrpske političke ideologije, koja ni po čemu ne pokazuje da može kvalitetno da upravlja državom, niti bi se mogla nazvati državničkom«, rekao je Bojović.

  :))

  Ови умију да добро машу! Као у оном вицу…

  Долази брачни пар у склупоцјени апартман гдје у цијену улази и то да црнац маше палмом изнад кревета када они воде љубав. Муж се буни да црнац не маше како треба, јер његова супруга не добија никакво задовољство. На крају муж изнервиран каже црнцу, хајде ти води љубав са мојом женом а ја ћу да машем, да ти покажем како се то ради. Када је жена дошла до врхунца задовољства уз бесомучно и правилно махање мужа дотичном палмом, муж је узвикнуо црнцу- видиш како се треба махати!!!

  Елем, и Бојовић је показао како се треба махати….

 36. http://www.vijesti.me/vijesti/u-subotu-pocinje-naplata-taksi-euro-clanak-81516

  Ako stvarno želiš iskreno da se pobuniš, evo ti prilike. ne daj im euro. Ili im vrati karticu sjutra!

 37. Ладо Тајовић says:
 38. Jedan moj poznanik mi je danas pokazao podatke o emisiji drzavnih zapisa Centralne banke. Naime prosle godine je bilo 8 aukcija koje su u potpunosti realizovane a ove godine 6 (za manje od 7 mjeseci) a nijedna nije realizovana u punom iznosu. Moze li neko ko se u ovo razumije malo protumaciti ko i zasto kupuje drzavne zapise i zasto postoji navedeni zastoj?

 39. kraš čokolada says:
 40. Na TV danas – nagradjeni retoricari, pobjednici skole retorike Radovana Radonjica, a u ziriju poslanici i ostala osobe iz javnog zivota. Ovo sve lici na jedno iskarikirano glumatanje, bez licnog i kritickog unosenja u sadrzaj govora. Tragicno je sto se ovim mladim ljudima jos i dodjeljuju diplome i od njih prave uzori. Sjutra ce da budu prazne lutke na javnoj sceni koji ce pred nastup da idu na punjenje memorije. Umjesto da se njeguju uzori slobodnog misljenja i iznosenja kritickog razmisljanja, budnost i prisutnost, sve je sasvim suprotno od toga.

  Stancovanje megafona:
  http://www.skupstina.me/index.php?strana=dogadjaj_info&dogId=3111

 41. Emilo Labudović says:

  BALKANSKI UGO CHAVEZ!

  Dačić: Finansijski sektor najveći neprijatelj naroda

  Mandatar za sastav vlade Ivica Dačić kaže da je finansijski sektor “najveći neprijatelj naroda” i da neko treba da snosi odgovornost za loše stanje u finansijama i ekonomiji.

  – Finansijski sektor je najveći neprijatelj našeg naroda, zato što ima za cilj da što više opljačka ovaj narod i to tako više neće moći. Pogledajte gde idu profiti banaka, da li ostaju u Srbiji ili idu u inostranstvo. Zar smo dotle došli da naš siromašni narod finansira strane banke – rekao je Dačić.

  – Nije narod glasao da banke i bogati budu još bogatiji. Narod nije zadovoljan ekonomskom situacijom, a ni ja lično, a naročito nisam zadovoljan izjavama koje dolaze iz finansijskog sektora, a koje su u nesaglasju sa stavovima stranaka koje su pobedile na izborima – rekao je Dačić na molbu da prokomentariše pisanje pojedinih medija da će guverner NBS Dejan Šoškić biti smenjen.

  On je dodao da svako ima svoju odgovornost i da to što je neko izabran za vreme prethodne vlasti ne znači da treba da bude smenjen, ali ni da ostane do kraja mandata ukoliko ima nesaglasja sa drugim državnim organima.

  – To pitanje treba da se reši kada se vlada formira – rekao je Dačić i istakao da Srbija, dok cela Evropa sa sistema stezanja kaiša prelazi na sistem podsticanja rasta, stalno kaska i živi u zabludama i teorijama.

  Dačić je napomenuo da naša ekonomska teorija ne prati modernu ekonomsku teoriju Evrope i da on pod tim uslovima neće biti predsednik vlade.

  – Neće meni niko da diktira nešto što je za ovaj narod loše – rekao je Dačić i dodao da poreski sistem i sve ostalo treba da bude takav da oni koji imaju najviše i snose teret krize.

  Pokretanje privrede i privredni rast, prema Dačićevim rečima, mora zameniti “stezanje kaiša”, jer “narod više nema gde”.

  – Ne verujem finansijskom sektoru, oni ne učestvuju u izborima, ali uvek vode glavnu reč, to više neće moći. Finansijski sektor, tajkuni pejorativno, ne upravljaju ovom zemljom – poručio je Dačić i dodao da država ne treba da im preti, ali ni da oni “ne treba da varaju narod”.

 42. nego, srećan svima praznik koji se od Dana stanka pretvorio u Dan državnosti, vjerovatno da se ne bi slavile riječi kao što su “ustanak” i “pobuna” nego “državnost” i “državotvorci”. I da se drugari iz “A2A” ne bi uznemirili podsjećanjem na to da je ovdje nekad davno živio narod koji je okupatorima i njihovim “partnerima iz Vlade” bio spreman dati metak po metak umjesto euro po euro.

 43. požari, korupcija, izbori… evo, konačno dobra vijest: nismo Sloveni. Naša haplo-grupa je bolja od vaše, luzeri!!!! :)))

  http://www.portalanalitika.me/analize/politika/63836-sloveni-samo-u-tragovima.html

 44. Војин Николајевич says:

  CG univerzitet najgori u regionu
  Objavio/la PCNEN Priča dana, Vijesti 18. Jul. 2012. | 09:59

  Javni istraživački centar “Webometrics” iz Španije, koji djeluje pri Savjetu za naučna istraživanja (CSIC), jednoj od najpoznatijih istraživačkih organizacija u Evropi, napravio je listu najboljih univerziteta za ovu godinu, a na toj listi, koja broji više od 20 hiljada univerziteta šitom svijeta, crnogorski je zauzeo 9947 mjesto.

  Istraživanje Centra “Webometrics” kreira se na osnovu kriterijuma kao što su veličina univerziteta, prisutnost univerziteta u akademskom svijetu, objavljeni naučni radovi i broj akademskih radnika unutar visokoškolske ustanove, prenosi portal mojevijesti.ba

  Region:

  Univerzitet u Zagrebu 446.

  Univerzitet u Beogradu 716.

  Univerzitet u Sarajevu 1245.

  Univerzitet Ćiril i Metodije u Skoplju 1163.

  – Univerzitet u Zenici 3034.

  – Univerzitet u Banjaluci 3186.

  – Univerzitet u Tuzli 3535.

  Univerzitet u Prištini 5510.

  Epoka univerzitet iz Albanije 8012.

  Univerzitet u Crnoj Gori 9947.

 45. Emilo Labudović says:

  Sjednica Skupštine Crne Gore, na kojoj će ministri odgovarati na poslanička pitanja, nastavljena je jutros uz prisustvo TRI poslanika i predsjedavajućeg parlamenta.

  Na početku zasjedanja, nešto poslije devet sati, u sali su bili prisutni poslanici Socijalističke narodne partije Snežana Jonica i Nataša Vuković, Demokratske partije socijalista Obrad Stanišić i potpredsjednik i generalni sekretar parlamenta, Željko Šturanović i Damir Davidović.

  ZA KOJI IH KLINAC PLAĆAMO, SRAM IH BILO!!!

  • Da bi ih plaćali, treba prvo da ih glasamo, a očigledno je da ni za jednim ni za drugim više nema potrebe. Sve i da ne predstavljaju cirkus koji održava mafijaše na vlasti.

   Kada im plate i penzije budu u rangu prosječne plate i penzije u Crnoj Gori i kada dolaženje na sjednice bude radna obaveza kao i svim ostalim zaposlenim u Crnoj Gori, onda možda možemo da pričamo o parlamentu. Ovo je smiješno. A turpijaju nam uši pričom kako je to odgovoran posao – ok, jeste, ali je za odgovorne ljude a ne za klovnove.

 46. Војин Николајевич says:

  Дио БиХ се укључио у изборну трку у Црној Гори, тачније будући влесник Гласа Чепурака.. :)

  http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/teme/107192-ko-je-sagovornik-slobodne-bosne-koji-se-danas-predstavlja-kao-humanista-i-mirotvorac-milosevicev-preletac-u-bakirovom-gnijezdu.html

  Dnevni avaz protiv generala Grahovca
  Objavio/la PCNEN Vijesti 21. Jul. 2012. | 09:03

  Sarajevski Dnevni avaz je optužio danas general-potpukovnika u penziji Blagoja Grahovca da je početkom rata i agresije na BiH hapsio na Sarajevskom aerodromu Aliju Izetbegovića i ostale članove delegacije koja se vraćala s pregovora u Lisabonu.

  Povod za optužbu na Grahovčev račun je to što je on, u intervjuu za sarajevsku Slobodnu Bosnu, prema navodima Dnevnog avaza, iskoristio priliku „da okleveta i lažno optuži Fahrudina Radončića, predsjednika SBB BiH, i Milu Đukanovića, predsjednika crnogorskog vladajućeg DPS-a, za navodnu ’obavještajnu prošlost i kriminalne poslove’“. Grahovac je prije nekoliko dana izabran u Politički savjet nedavno osnovane stranke Pozitivna Crna Gora.

 47. Vidj sto ja odavno nisam…
  …pisao nista Da se zaprepasti coek Jeste, na odmor sam pa mi masu lijepo pa ne stizem… Ne ide ta prica a? E pa dobro
  Bejah na ovaj Lake Fest i jopet za festival imam samo rijeci hvale… Vidjelo se to i po prosloj godini jer kad ti prvo izdanje prodje fenomenalno, onda drugo tek ima da bude za pohvalu… Totalno drugaciji provod od onoga kakvog smo navikli u nasoj divnoj drzavi…
  Tri su razloga bila za moj odlazak na Krupac prvu noc festivala i to Maajka, Urban i Sindikat… Eda sam slusao prije 15-20 dana u Podgoricu i ovo je samo bio dodatak na tu noc, Urban me skroz kupio svojim nastupom i bez puno objasnjavanja – svaka cast… A Sindikalci su razbili binu, sa samo jednim problemom (bar sam poslije koncerta pomislio da je samo to problem) – nastupali su pred skroz pogresnom publikom… Na Krupac su se mahom sjatili drugari iz niksickih teretana koji se pronalaze u onim djelovima BS pjesama u kojima ovi zele da ukazu na probleme… Ironija, a? Ma… Sve se to da prezivjet ako izaberes lijepo mjesto sa sto manje poznavalaca dvije, maksimum tri pjesme BS-a…
  I onda se zavrsi koncert, dodjes kuci oko 5:30 sav iznuren pa odspavas i onda poslije par sati sna uzmes da listas portale da vidis kako su oni opisali ono cemu si prisustvovao… Citam… Citam… I dalje citam… A mislim da i dalje sanjam… Vratio sam se u predreferendumsko vrijeme i novinari redom popljuvase Sindikat zbog velicanja Srbije… Hm…
  Ajde, donekle mogu da razumijem “obican” puk koji neke stvari ne shvati ali ja poslove kapiram tako da u mesaru ne moze da radi bibliotekar ili da u apoteku ne bi trebalo da radi automehanicar… E isto tako mislim da bi u novine (na portale) trebalo da rade novinari… Novinari koji malo vise znaju od, kako rekoh, “obicnog” puka… Prozivat BS zbog pominjanja Srbije je retardirano taman i kad bi recimo fasisticko-srpski novinar zamjerio Who See-u sto u pjesmu Regeton Montenegro previse puta pominje taj mrski Montenegro… Novinar, samim tim i urednik, pa samim tim i kompletan medij samo je pokazao svoju frustraciju i neznanje… Nikako nije prenio atmosferu…
  Da su se kojim slucajem ovi novinari potrudili da prenesu atmosferu, odnosno ono sto je BS porucivao sa bine, mozda im u tom slucaju ne bi promakao mini govor koji je posluzio kao najava za Baladu disidenta… “Sledi pesma u kojoj smo mi opisali koliko volimo svoj grad. Svaka cast Niksicu sto nas je docekao na ovakav nacin i zelimo samo da vam porucimo da i vi volite svoj grad kao sto mi volimo svoj”… Ne cini mi se da su na taj nacin clanovi benda rekli “volite Srbiju”… O ne, naprotiv, oni su rekli mi svi treba da volimo ono odakle smo… Ti mrski fasisti, sram ih bilo…
  Jer, nedje je logicno da ne mozemo svi da volimo jedan grad, jednu drzavu ili jednu zenu… Bitno je da prepoznamo poruku, ljubav i pozitivnu energiju i takvu da je primijenimo na nase okolnosti… Logikom kojom su se vodili novinari portala i pisanih medija trebalo bi da dodjemo svi do zakljucka da neku ljubavnu pjesmu ne smijemo da volimo ukoliko se u njoj govori o nekoj zeni koju direktno mi nismo je*ali… Kako se usudjujemo da pjevamo pjesmu o djevojci koja nije nasa… Kako onda objasnit pjevanje o Beogradu i Srbiji…
  Da ti novinari znaju svoj posao ili da ne daj Boze znaju o cemu pisu, mozda su BS-ovce trebali da pitaju zbog cega nisu do kraja otpjevali pjesmu “Govedina”… Nedje sam je pomenuo kroz posljednje postove i to da se zavrsava sa “Dzukacki sindikat, repovi sa Kosova, nova govedina, Crna Gora, Vojvodina”… Bez ikakve lose ili dobre predrasude, bas me je zanimalo zasto nisu otpjevali ovaj dio pjesme… To je, nazalost, rijetko ko primijetio… A da je u “publici” bilo vise publike, mozda bi bilo vise cudjenja…
  Ali… Ko sam ja sad da tu ucim nekoga kako da radi svoj posao kad on zna najbolje… Zar ne? Brine me samo da se nismo kojim slucajem opet vratili koju godinu unazad pa na ovakve nacine moramo nekoga da ubjedjujemo i podsjecamo da li je Crnogorac ili Srbin?

  http://blogz.t-com.me/blogovi/cubismomn

 48. •Sejo Sekson
  “Političari u novije vrijeme oteli su kruh nama poštenim estradnim radnicima. Oni zabavljaju raju, oni razbijaju automobile, oni tuku žene, sve ono za šta su rokeri nekad bili zaduženi, pa ja više ne znam šta da radim. Preuzeli su medije.” (za Feral Tribune)

 49. lustracija u obrazovanju bi dovela do harikirija koji niko ne zeli, jer su svi koji su umocili prst u taj kazan sada uvazeni gradjani i gradjanke sa doktoratima i sertifikatima maticnog univerziteta da su pametni sirom svijeta, poneki cak i brda i metohije, a ko se smije usudit pa krenut djonom na pametne. na duge staze, lustracija u obrazovanju, kako vertikalna, tako i horizontalna je vaznija od sledecih izbora, a za kratkotzajne ekonomske, eticke i moralne orgazme, duge staze su tudja briga.
  nista bez nekih novih partizana, ni po babu, ni postricevima, kome metak, a kome kandzija, no me strah da bi uz taj ostatak i oni brzo mutirali u ‘nikad bolje’ i ‘nista bez nas’ alelujce i miropomazanike bez posta.

  Šamar
  Prvo stidljivo i sa dosta opreza, a potom krajnje otvoreno, ljudi koji istinski pomažu u procesu pridruživanja naše zemlje EU, saopštavaju mučnu istinu. Vi imate dosta školovanih ljudi, kažu, ali ti ljudi nemaju potrebna znanja i vještine.
  Božena Jelušić
  Autorka je profesorica književnosti
  A onda se sve objasnilo. Šamar je zveknuo žestoko, iako su ga, izgleda, ponajmanje osjetili oni koji su ga privrijedili. Crna Gora je prema Webomatrix ranking- u posljednja u regionu po kvalitetu svog univerziteta. I ne treba se zamarati time je li u pitanju javni ili privatni univerzitet. Na listi je bilo i privatnih, na još nižoj poziciji. Parametri su veličina univerziteta, vidljivost u akademskom svijetu, naučni i istraživački radovi. Sloveniji, međutim, nije smetalo što je mala zemlja pa da njen univerzitet bude prvi u regionu, a i da na listi od sto najboljih u svijetu zauzme osamdeseto mjesto.

  „Upisaću se iduće godine na fakultet“, kaže djevojka sa izrazom neizlječive dosade koja prati ljepotice njenog kova. Momak joj je to sredio, kaže, na jednom od isturenih odsjeka u našim malim gradovima. “Čitaću ja one knjige, i to, ionako nemam što da radim nego stalno čistim kuću. Samo neću ići na ispite, da se blamiram, nego će mi dati papir poslije tri godine.“ Ne pada mi na pamet da povjerujem djevojčinoj priči, naravno, ali iskusna opštinska službenica kaže: „Zašto se čudite, mnogi su kod nas baš tako diplomirali i sad su na zavidnim pozicijama. “Kada je ovakva percepcija studija, onda su jasniji i problemi vezani za pravosuđe i kapacitet zaposlenih u javnoj administraciji.

  Ovih dana se raspliće i skandal oko upisa na Arhitektonski fakultet, pominju se skrivanje od javnosti radova sa prijemnog ispita i teški konflikt interesa u okviru privatnog spremanja studenata za prijemni. Uostalom, dosta naših katedri „ne bije“ dobar glas, niti su na njima stečene diplome prestižne u akademskom svijetu. O tome rječito svjedoči izjava mlade profesorice engleskog jezika: „Sve se svodi na čitanje materijala, profesor odabere učenika koji će pročitati lekciju i to je to. Ne mislim da sam stekla značajno znanje na fakultetu, te sam stvari znala i ranije, naučila sam svega nekoliko riječi. Možda bih mogla bih da održim čas jedino u trogodišnjoj stručnoj školi.“

  Prvo stidljivo i sa dosta opreza, a potom krajnje otvoreno, ljudi koji istinski pomažu u procesu pridruživanja naše zemlje EU, saopštavaju mučnu istinu. Vi imate dosta školovanih ljudi, kažu, ali ti ljudi nemaju potrebna znanja i vještine. „Morate pod hitno poslati nekih dvjesta-trista ljudi na školovanje u inostranstvo, kako bi odgovorili neposrednim zahtjevima vezanim za funkcionisanje zemlje. Drugim riječima – Crna Gora ima sve više školovanih ljudi i sve manje ljudskih resursa.

  Kao jedno od test-pitanja vezanih za građanski aktivizam, pitam studente da li klimaju glavom dok slušaju profesore. Smijući se priznaju da je tako. A, pitate li ih nešto i da li ponekad dovodite u pitanje njihove stavove? „Što vam pada na pamet, kažu, ne bismo ga više polagali.“ Kako na fakultetu, tako i u docnijem profesionalnom životu: klimoglav je, u stvari, najtraženije zanimanje. Rijetki su oni koji su spremni da dovedu u pitanje mišljenje profesora, štetnu politiku u docnijem profesionalnom radu ili poziciju moći u bilo kojem obliku. A za kritičko mišljenje su potrebne dobre škole i još bolji nastavnici. Da smo zapali u mrtvaju, pokazuje i sramno malo ulaganje u naučno-istraživački rad – još jedno priznanje da nema onih koji su u stanju da znanjem i istraživanjem doprinesu razvoju društva i države.

  Zato nije tačno da bi samo popravljanje materijalnih uslova studiranja znatnije popravilo kvalitet naših diploma. Taj je kvalitet oduvijek zavisio i zavisiće od kvaliteta profesora koji imponuju znanjem i sposobni su da vode studente ka profesionalizmu i kritičkom mišljenju. Tek kad studenti dobiju pravo da evaluiraju svoje nastavnike, počeće borba za kvalitet studija. Uostalom, i studenti mogu ocjenjivati, po onoj narodnoj: ako ne znam da snesem jaje, svakako znam šta je mućak.

  Na prestižnim svjetskim fakultetima znatno je teže ostati profesor ili asistent, ukoliko studenti nisu zadovoljni onim što pružate u nastavi i ukoliko nemate javno priznate naučno-istraživačke radove. Kod nas se magistarske i doktorske teze brižljivo skrivaju i po pravilu „ne pomjeraju“ ni jedan jedini zarez u oblasti kojom se bave, a kamoli da budu naučni iskorak. Ako se još doda partijska podobnost kao uslov profesorske sinekure, onda nije ni čudno što se naš univerzitet našao na posljednjem mjestu u regionu. Iako znanje ne podliježe partijskim uzusima, oni ga, nažalost, mogu ukinuti i onemogućiti.

  Ponekad se ima utisak da kod nas danas ima više fakultetskih profesora nego vaspitačica u vrtićima, iako su rano otkrivanje talenata i podsticanje predškolske djece ključ budućeg znanja. Linija sticanja znanja i vještina vodi od početnih vaspitno obrazovnih institucija do univerzitetskog vrha, a dobri učitelji su možda u tom nizu najvažniji. Zato je u Finskoj, dugo godina najboljoj na PISA testiranjima, najteže upisati pedagoške studije.

  „Što misliš, hoće li mi malu primiti, konkurisala je za tehničara prodaje“, pita jedna zabrinuta majka. Kakav uspjeh ima? Završila je sa dobrim, pa zato ne može proći na ekonomski ni na turistički smjer, a ’oće da studira za nastavnicu, kaže majka. Bojim se da će i u Nikšići tražiti dopunu diplome, upozoravam je, i da se neće lako upisati. Hoće, ne brini, umiruje me ona, imamo tamo vezu. Kad ispričam ovu priču, moj drug se ljuti. Njegov sin, koji je takođe bio tehničar prodaje, sada čita mnogo više od svojih vršnjaka, da popuni praznine. Vjerujem mu. Najzad, pedagogija je vjera u napredak mladog čovjeka. Nema smisla biti nastavnica i smatrati da se znanja ne uvećavaju i ne transformišu. Ipak, u pitanju su izuzeci, a ono što našim školama treba su najkvalitetniji studenti na pedagoškim fakultetima, uz to psihološki skloni vaspitnom i obrazovnom radu, koji vole djecu i koji i sami neprekidno uče.

  Sada kada je i univerzitet dobio svoj „sertifikat“, mnogo su jasniji rezultati PISA testiranja. Jer, obrazovanje je poput organskog razvoja jedinke; od vrtića do univerziteta sve je jedinstveno tijelo i svako iskliznuće se višestruko plaća. U tim nizu, međutim, postoje najodgovorniji – oni čija predviđanja i naučni rad treba da vode zemlju. A oni su u ocjenjivanju prošli gore od crnogorskih petnaestogodišnjaka, uz dužno izvinjenje svima koji rade kvalitetno, ali ne uspijevaju da pokrenu mrtvo more.

 50. RIP Chris Marker

 51. Djakomo Galanda says:
 52. Možda će nekog zanimati, sjutra uveče u Nikšiću:

  http://doznajemo.com/2012/07/27/kako-vam-drago-shakespeare-i-ove-godine-u-mostaru/

 53. Na sajtu Zavoda za zapošljavanje ZZCG trenutno ima šest slobodnih radnih mjesta.

  Po jedno slobodno radno mjesto nalazi se u opštinama Bijelo Polje, Nikšić i Ulcinj, dok se po dva radnika traže u Budvi i Herceg Novom.

  U tim opštinama traže se vozač, pomoćni recepcionar, konobar, računovođa, profesor italijanskog jezika i sekretar za zaštitu imovine uopštini Ulcinj.

  Prema posljednjim podacima nezaposlenih je u Crnoj Gori ove sedmice oko 28.680 hiljada, što je 0,2 odsto manje nego prošle.

 54. Emilo Labudović says:

  Predsjednik Pravedne Crne Gore Rade Bojović:

  “Ja nemam nikakvu dilemu-u posljednje dvije decenije,kada su posrijedi partijski izbori, ne bi se mogli okarakterisati kao fer i pošteni.Prosto imate situaciju da jedna partija koja je izrasla iz bivšeg saveza Komunista već dvije decenije vlada kao takva. Ni nakon dvadeset godina višestranačja u Crnoj Gori izbori ne mogu da budu organizovani kao dogovor vlasti i opozicije. Vlast je i ovog puta jednostrano odlučila da raspiše vanredne izbore,jednostrano je skratila mandat,jednostrano je odredila ddatum,u tom smislu ona je po ko zna koji put ponizila parlamentarnu opoziciju,kakva god da je ta opozicija. Imamo situaciju u kojoj se pokazuje da je crnogorska politička demokratija uglavnom demokratija jedne većine koju ne interesuje mišljenje manjine i samim tim je ona hendikepirana i može se nazvati poludemokratijom.”

  Rade Bojović. Rade. Bojović.
  Ko?

 55. Roćen loš

 56. Imao sam nekih životnih pizdarija, pa se ne oglašavah, ali svemu dođe sudnji petak, kao što će i montenegrinskoj oligarhiji, pa ko velim:

  MESARSKA

  Dosta je bilo neslana stoko,
  niko vas neće vodit’ na klanje,
  pišam se vama u mutno oko,
  nećete dugo praviti sranje …..

  Ko god vas glasa, prosto mu bilo,
  pa neka bude zavazda june,
  ženu mu śutra prcao Milo,
  kada se boji seljačke bune …….

  Đeca će nekad sprdat’ se njima
  i teško sinu zbog toga biće,
  fukaru vazda donese plima,
  đe rujna zora nikad ne sviće …..

  Jeb'o vas Aco i Milo Prvi,
  a Jelić Zoran kurtone daava’,
  može li ođe išta bez krvi,
  u tužnoj zemlji bez ljudskih prava? ……..

 57. Ko navija za nas u Londonu:
  Vukoticeva, Katnic, Luksic, Vuksanovic itd. Ovo je stvarno sprdnja.

 58. Pročitajte ovaj tekst i ako vam išta bude jasno, ja vam plaćam flašu vina.

  http://www.vijesti.me/sport/komedija-sutjesci-se-nastavlja-clanak-86291

  Moguće da je omladinski reprezentativac Zarubica zaražen, možda je iz druge partije ili crkve…
  Dodjeljuje li se kakva nagrada za novinare u CG?

 59. Milovan Vukov Jankovic says:

  Nikad nijesmo bili bogatiji materijalno, a obogaljeni duhovno i moralno, kao u 21 vijeku, nije nam kriva vlada sto smo postali nista ljudi, sa prevarenim ZIRANTIMA, i 120 000 parnica, dje brat brata tuzi i sestra brata, jer nam je zinula guzica.

  • A ja baš mislim da nam je Vlada kriva.

   Ovaj se narod ponaša onako kako se ponaša glavešina. Tj narod želi da glavešine kopira u svemu. I želi orden. Makar to bio orden “nizašta”. O tome se ovjde pisalo na kilometre.

   Da je Milaš:
   – malo više posjećivao pozorište, a malo manje Zvezde Granda,
   – da je bar jednom pojahao biciklo, a ne blindirani A8 od pola miliona,
   – da je nosio sat od 100 eura, a ne od 200 hiljada,
   – da se družio sa piscima, glumcima, slikarima, a ne sa kriminalcima,
   – da je sad kad je “biznismen” otvorio neku dobru firmu i zaposlio 20-ak radnika/ca, a ne na mufte uzeo kredite i kao hipoteku uvalio zemlju koja danas boba ne vrijedi,
   – da je postavio i promovisao sistem gdje je lopov-lopov, a ne patriota,
   – da se sa svojim klincem kupao u Sutomoru među klincima koji stignu prenatrpanim vozom, a ne na Kraljičinu plažu gdje ga čuvaju i s kopna i iz vazduha i sa mora,
   – ….

   Ovako smo tu gdje jesmo. Dok je takvih glavaša ni narod neće biti ništa bolji i pametniji.
   A dok ne probamo drugačije, nećemo ni znati koji je od nas dvojice u pravu.

 60. Војин Николајевич says:

  http://www.portalanalitika.me/politika/komentari/69708-sran-kusovac-ogoljavanje-bez-supstance.html
  http://www.portalanalitika.me/politika/vijesti/69764-vukovi-prijedlog-snp-a-je-ansa-koju-df-nee-ispustiti.html
  http://www.vijesti.me/vijesti/besic-predlog-snp-a-osveta-zbog-nacina-formiranja-fronta-clanak-86358

  Ово би ваљало миксовати, јер се дигла “кука и мотика”, Бешић, Кусовац и Вуковић :))

  Bešić je ocijenio da je ponuda SNP-a sasvim realna, ako se pogleda uticaj u biračkom tijelu.„Kumulativno, Nova i PzP imaju oko 16 odsto glasača, SNP oko 18-19 odsto, a tu je i nešto glasova slobodnih intelektualaca. Znači, prostom matematikom dolazimo do toga da sam SNP, po broju glasova, vrijedi koliko čitav ostatak DF“, pojasnio je on.

  Miodrag Vuković smatra -To “ natezanje” izmedju Demokratskog fronta, koji spas traži u naručju SNP-a, s jedne strane, te SNP-ovog nastojanja da kroz uslovljavanje da bude, ono što zapravo jeste-glavni u tom novom savezu dijela opozicionih partija, koje meni liči na udruživanje koje je bilo pred referendum protiv nezavisne Crne Gore koji ima jak srpski nacionalistički predznak, sve to govori da su problemi u SNP-u vidljivi. Shodno tome SNP je ponudio nešto što za nemoćni, vrlo neubjedljiv, čak karikaturalni Demokratski front predstavlja, po principu “daj što daš”, makar i malu šansu koju oni neće ispustiti. Zato će je oni, na neki način, prihvati, umotanu u retoriku koja će, navodno, pokazivati njihovu snagu , a zapravo će produžiti agoniju na tom dijelu političke scene- kazao je Vuković za Radio Antenu M.

  Srđan Kusovac – Kod Lekićeve, što bi Amerikanci rekli, „wannabe“ političke karijere. Prvo, on u politici naprosto ne postoji osim kao vremešna navodno dobra udavača koju, kao i svaku ocvalu đevojku, rođaci na sva usta hvale, ali je niko od viđenijih mladoženja neće. Drugi je problem što Miodrag Lekić, sve i da ovo nije ovako nego da je sve potpuno suprotno, realno nema šanse. Ne mislim samo da lično on nema šanse – to je jasno – nego u tzv. „novoj Evropi“, dakle u zemljama nekadašnjeg socijalizma, nema primjera da je neko iz inostranstva došao u zemlju, stao na čelo opozicije i preuzeo vlast.

  Šta Miodrag Lekić ima na svojoj strani pored dviju manjih stranaka? Bezrezervnu podršku naklonjenih medija – samo u julu jedanaest puta je bio na naslovnicama opozicione dnevne štampe koja ga najavljuje kao potencijalnog pobjednika, iako ne navode na kojim će to on izborima pobijediti, ni koga, ni „ispred“ koga, ni u čije ime. Ali će pobijediti. Je li to dovoljno za pobjedu? Ako on misli da jeste – neka mu je Bog u pomoći.

  Zna li ko šta je njegova i „demokratskog fronta“ ekonomska politika, nacionalna politika, energetska, bilo koja? Ne, ali se „zna“ da je viđen za kandidata za što bilo i „da ima velike šanse“

 61. Nama ne trebaju politicari i politikanti,
  nego DRZAVNICI,
  koji ce prilagodit potrosnju u skladu sa prihodima,
  jer nase SVINJE, umjesto prirasta na kilo koncetrata , one mrsaju, vise poseru nego sto unesu u ORGANIZAM,
  jer su DRZAVU SVATILI KAO CISTU ZAJEBANCIJU,

  da svi ispruze ruke ili se zaposle u VODOVOD, ili izdaju licne karte, broje godine radnoga staza, ili ovjeravaju zdrstvene knjizice, ludje ADMINISTRACIJE nema pod kapom nebeskom,
  na 500 metara puta u jednom HOMOGENOM SELU uz Skadarsko Jezero 5 standova, i desetoro pecu cigerice na plus pedeset, jer se ne umiju udruzit, a pomodre kad komsija i rodjak proda litru rakije ili vina.

  Nama nijesu potrebne politicke partije,
  nego psiholozi i psihijatri.

 62. Војин Николајевич says:

  Никада опозиција неће побиједити све док се води гола и смијешна борба око опозиционих мандата. Опозиционих, јер власт не могу бити када се тако понашају. Нису сређени бирачки спискови, нису направили политичку платформу, нису опредијелили циљне групе и како се понашати према свакој од њих, ништа нису урадили а разговарају око посланичких мандата!

  Елем, сада су им важни само будући опозициони мандати, умјесто смјене режима. Кажем, будући, као опозицони! Опет иста прича… Три године су били цврчци, док су представници власти били мрави људождери :).

 63. Tajović LADO says:

  Crnogorski politički cirkus će barem ući u anale, možda se tome i posveti pažnja prilikom izučavanja pravno političkih teorija, a to je da su dvije partije silu na sramotu tjerale treću na koaliranje. Kad su to uradile prvi put to je bio totalni uspjeh tadašnjih bjelaša ili bjelokošuljaša. Očigledno im se dopalo pa bi opet. Samo ovaj put se SNP-u ne peglaju košulje tek tako. Kako u PZP i Novoj niko ne umije da pegla to su se njihovi prijatelji prepali da će ići zgužvani pa se ljute na SNP, pišu se protestna pisma, ide se pred baraku sa vukovima i viče se ‘kad mi dunemo i vatru sunemo srušićemo vam kuću’. Betmen i Robin koji su kao osvjedočeni senpeovci doveli bili do toga da te stranke nema misleći da su završili posa’ sada se vrću i pale šamare na GO, i bukvalno :-)
  i viču ‘braćo draga, ko ne doš'o kod Mande u front dabogda…’ :-):-):-)

  A što je ovo, a imali ovog iđe? Kad će cicvara? Ja mislim da od one priče o crnogorskom fašizmu i nacizmu ne treba odustajati. Pogotovo zauzeti kurs koji ‘pukovnik’ zadao svojim pulenima. Ne dajte se spinovati. SMRT FAŠIZMU I ČUVAJTE MI JUGOSLAVIJU! hahahahaha…

 64. ne bi se reklo da odje iko zeli Jugoslaviju, ali da mnogi zele Mila vjecno, to da i neka bude Milo za vjecno, jer mnogi misle ba mogu bolje, ali MILO to radi najbolje! CUVAJTE MILA KA OCI U GLAVI, JER ON JE JEDINI ONAJ PRAVI! UZ NJEGA VAMA CVJETA CVIJECE; BEZ NJEGA VAMA NEMA SRECE!

 65. Problem nijesu partije i pokreti,
  problem se moze ilustrovat brojem standova od Zlatice do Bioca ili duz magistrale do Virpazara, dje ce svakoj budali biti JASNO, da je CGa neorganizovano drustvo,
  dje niko zivi nikome ne vjeruje, dje ima stotinu hiljada prevarenih ziranata od najblizih i najmilijih, dje se godisnje parnice braca i sestre u 120 000 parnica i oce oci da povade, svako svakoga je PREVARIO I IZNEVJERIO,
  a politicari su bolji od NARODA i moralniji i posteniji i ako kradu i varaju dje stignu,
  samo nas ZRCALO MOZE SPASIT,
  kad se zapitamo , kakvi smo mi ljudi , kakav je nas LICNI MORAL, kad nam pruze sansu da opravdamo POVJERENJE, koliko smo mi ljudi iznevjerili i prevarili i emotivno i matrijalno i koju mjeru koristimo kad sudimo politicarima, a koju mjeru kad se radi o nasem COJSTVU I POSTENJU ???

 66. Prosto mocnicima sto kradu,
  to bih mogao preboljet,
  ali neprosto obicnim smrtnicima, sto podkradaju i varaju bliznje i voljene osobe,
  kod nas vlada EPIDEMIJA LOPOVLUKA I NEPOSTENJA,
  od vrha do samoga dna, za mjesec dana boravka u CGi, jos ne streto coJeKa, koga neko nije prevario i ojadio.

  Svaki narod ima VLAST, koju zasluzuje , ni bolju ni goru,
  jer lopovi nikad nece glasat za CISTE RACUNE I DUGU LJUBAV,
  nego posteno i iskreno, pa ko koga zajebe.

  Nema vjernije fotografije nasega LIKA&DJELA, od Mila&DPSa,
  kao da je BOG, naslika sa NEBESA.

 67. KO KAŽE DA JE STATISTIKA KURVA?!

  Za tri dana proteklog vikenda preko graničnih prelaza registrovan je ulazak 355.188 putnika u Crnu Goru, što predstavlja svojevrsni rekord. Slično je i sa podatkom da je u Crnu Goru za tri dana ušlo 84.384 motorna vozila.

  Prema podacima koje je saopštila crnogorska policija, u isto vrijeme evidentiran je dolazak u naše luke 120 raznih plovila, dok je prugom Beograd-Bar stiglo 27 vozova.

  U dvije crnogorske vazdušne luke Podgoricu i Tivat za prethodna tri dana – petak, subotu i nedjelju – sletjelo je 128 vazduhoplova, što predstavlja rekord po broju aviona u jednom danu.

 68. Doskorašnji šef crnogorske diplomatije Milan Roćen dobitnik je priznanja koje dodjeljuje organizacija „Ruska nagrada“ pojedincima koji svojim radom i aktivnostima doprinose „poboljšanju odnosa Crne Gore i Rusije i očuvanju tradicionalnog prijateljstva ruskog i crnogorskog naroda“. Priznanje je dobila i predsjednica kotorske opštine Marija Ćatović, javila je agencija Mina.

  Priznanja će biti uručena 10. avgusta na svečanosti koja će biti upriličena na Kanli kuli u Herceg Novom.

 69. AKO KO IMA ZATVOR, EVO RECEPTA:

  PROČITATI LINKOVANI TEKST, ALI PRIJE TOGA SPUŠTITI DASKU NA WC ŠOLJI I PRIPREMITI TOALET PAPIR U RUCI KOJOM SE BOLJE SLUŽITE:

  http://www.portalanalitika.me/kultura/vijesti/69882-kotor-art-qegzistencijaq-pria-o-nekorumpiranoj-drami-i-pozoritu.html

 70. Svim ZLOBOVIM POSLUSNICIMA iz DPSa, SNPa i NOVE,
  STROGO ZABRANIT NASTUP NA IZBORE, jer KONTAMINIRAJU CRNU GORU.

 71. http://www.vijesti.me/vijesti/mup-evakuise-centar-podgorice-zbog-vadenja-bombe-morace-clanak-86865

  Akcijom uništavanja (bombe) rukovodiće pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije i civilnu bezbjednost dr Zoran Begović (nosilac šampionske titule za februar i “sniježne spomenice” kao prvozavijani građanin Crne Gore :)

  Ovo je odlična prilika da se obavi sistematizacija javnog sektora – zgrade Predsjednika i Skupštine su na svega 100 metara, a ni Centralna Banka nije predaleko :)

 72. evo predloga za film veceras.

 73. Šeik Gunaid je imao jednog učenika koga je volio više od svih drugih, što je kod drugih učenika probudilo ljubomoru; šeik je, budući da je poznavao njihova srca, to shvatao.
  “Bolji je od vas i po ponašanju i po pameti”, reče im on. “Prepustimo ga iskušenju, tako da i vi to shvatite.”
  I tada Gunaid naredi da mu donesu dvadeset ptica i reče učenicima: “Neka svaki od vas uzme jednu pticu, neka je odnese negdje gdje niko ne vidi i neka je ubije, a zatim ponovo donese”.
  Svi učenici odoše, ubiše ptice i donesoše ih mrtve – svi osim omiljenog učenika. On je donio živu pticu.
  “Zašto je nisi ubio?” upita Gunaid.
  “Zato što je učitelj rekao da to treba da se uradi negdje gdje niko ne može da nas vidi”, odgovori učenik.

 74. OTVORENO PISMO: ZAŠTO MANS ĆUTI O ORUŽJU I MUNICIJI U RTCG I DA LI JE I MANS SAMO GLUMAC U REŽIMSKOM SCENARIJU?

  Novi Sindikat RTCG/New Trade Union of Radio and Television of Montenegro

  Poštovana gospođo / Poštovani gospodine,

  Đukanović, Krivokapić & Comp. posjeduju jedno ogromno pozorište, veće od najvećih antičkih tetara: Crnu Goru!

  U pozorištu “Crna Gora” neprekidno je u toku jedna jedina predstava sa mnogo glumaca I marginalizovanom grupicom gledalaca. Predstava se zove “Demokratska Crna Gora na putu ka Evropi” i ne izvodi se za marginalizovanu grupicu gledalaca u Crnoj Gori nego za evropske oči i uši kako bi režiseri ostali na vlasti doživotno I, ako je ikako moguće, da je predaju svojim biološkim potomcima…

  Evropa je naivna ali zna I da se pravi naivna. Prvi naivni Evropljanin na Balkanu bio je (ko će se sada sjetiti?) lord Karington, koji je nakon razgovora,početkom Trećeg Balkanskog rata 90-tih godina, sa admiralom Mamulom i generalmom Kadijevićem došao u London kao njegov čuveni prethodnik Artur Nevil Čembrlen nakon razgovora sa Hitlerom: “rat je izbjegnut”! Čembrlen je došao čak i sa papirom kojim je mahao silazivši iz aviona a lord Karington je imao samo časnu oficirku riječ!

  Naivni Karington se nije mogao načuditi kako to da dva generala nisu održala oficirsku riječ i sačuvala mir u ondašnjoj Jugoslaviji…

  Evropa je bila naivna i kada je u svoje članstvo primila Rumuniju i Bugarsku misleći da zakoni na papiru garantuju pravnu državu, demokratiju i civilizaciju. Evropa sada zna da je bila naivna pa, iako malo sumnjičavo gleda, ipak je sklona vjerovati da je Đukanovićeva predstava realnost.

  Međutim, ne treba optuživati toliko Evropu za naivnost koliko domaće glumce za ubjedljivost glume demokratije, opozicije, nezavisnih medija, NVO-a, CRNVO, “Demokratskog i Građanskogfronta”…među kojima je,By the Way, i jedan provaljeni loš glumac: “javni servis”, RTCG! Ipak, lošu i provaljenu glumu RTCG veoma uspješno pokrivaju ostali dobri glumci koji RTCG kriju svojim “antirežimskim” leđima i pazeći da mu ne daju da izgovori kakvu frazu kojom bi izdao svoje neznanje čak ni tako lake glume za ulogu čiji su scenario napisali Đukanović, Krivokapić & Comp.

  Dolazim u iskušenje da sebe zavaram veličinom jednog Emila Zole i uzviknem čuveno “Optužujem!” (koje je ipak bilo smišljeni novinarski naslov). Neću. Pročitao sam i poštujem velikog pisca ali i ne želim optuživati nego samo pitati kako je moguće, ali stvarno, KAKO JE MOGUĆE I DA LI JE MOGUĆE DA JE I “MANS” GLUMAC (KAO ŠTO JE CRNVO GORANA ĐUROVIĆA), I TO TAKO DOBAR GLUMAC SA TAKO FANTASTIČNO UBJEDLJIVIM SCENARIJEM?

  Vjeru u sopstveno dobro prosuđivanje, osim jakih INDICIJA koje Novi Sindikat RTCG ima o MANSU, daje mi i sličnan zaključak koji je sugerisao i MIŠKO ĐUKIĆ nedavno u “JAVNISERVIS.ME” (O MANSU)!

  Sada je trenutak da se odmah izvinim onim časnim, poštenim ljudima koji iskreno vjeruju u sve pobrojane i ostale GLUMCE REŽIMA ne znajući da su iskorišćeni i koji, kao ni ja, ne znaju KO DRUGI MOŽE SA CRNE GORE SKINUTI OKOVE ROPSTVA OSIM TIH NEZVANIČNIH KANDIDATA ZA “OSKARA”!?

  Sada MANS, a mogao sam sve ovo napisati o kompletnoj i pojedinačnoj opoziciji, “nezavisnim medijima”, nekim drugim NVO, Delegaciji evropske Unije, Štefanu Fileu ali ne i njegovom prethodniku OLIJU RENU!

  NAJKRAĆE.

  4 puta je tokom posljednjih nekoliko godina MANS nudio saradnju i konretne akcije ili pomoć u opstanku i borbi Novog Sindikata RTCG, sva 4 puta mi smo odmah odgovorili “DA” i sva 4 puta MANS SE VIŠE NIKADA NIJE JAVIO NOVOM SINDIKATU!

  Posljednji primjer (pismo iz MANSA) 20. I 21. JUN 2012:

  “…….Kao što si i upoznat, mi u Mansu pokušavamo da kroz Građanski front okupimo što više ljude, koji bi u oblastima u kojima se bave i koji su na neki način prepoznati kao ljudi koji se suprotstavljaju nepravdi i ovom režimu.

  Građanski front do sada radi na više kolosijeka, ali su u javnosti najviše „isplivale“ aktivnosti koje se odnose na pravnu tematiku (takse, struja i slicno).

  Vec je formirano više timova i oni dijelom rade iza kulisa – zapravo se pripremaju odredjena rješenja po oblastima.

  Neki ljudi su bili voljni da im se imena objave u medijima, neki ne.

  Mediji su nam više nego bitni, i kako si ti neko ko je u Javnom servisu prepoznat kao jedan od rijetkih koji je „digao glas“, htjela sam da ti za početak postavim nekoliko pitanja:

  – da li bi se pridružio Građanskom frontu

  – na koji način bi najviše mogao da se uključiš i kako najbolje da doprineseš ukupnoj stvari za koju se borimo

  – da li imaš nešto protiv da objavimo da si se priključio Građanskom frontu.

  Naravno, sve ovo ukoliko nemas nista protiv da nam se priključiš. Ukoliko imaš interesovanja, onda bismo dogovorili neki sastanak i isli dalje….”

  MOJ ODGOVOR OSOBI IZ MANSA:

  “…Ovo tvoje interesovanje me, kao što napisah, prijatno iznenađuje ali ne uliva povjerenje u MANS (tebe lično izuzimam jer te pamtim kao odlučnu osobu čvrstih principa).

  Nakon našeg (mog) velikog iskustva sa domaćim “NVO”, “opozicijom”, “slobodnim medijima” i nekim patentiranim pojedinačnim “disidentima” (čast rijetkim izuzecima), veoma sam sumnjičav i u odnosu na MANS! Ponovo podvlačim da u tebe nemam nikakvu rezervu ili sumnju.

  Smatram (većinu sam praktično provjerio) da, bezmalo, svi koji su medijski ili institucionalno eksponirani u Crnoj Gori samo glume od vlasti zadate uloge u velikom Teatru: “Crna Gora na putu ka Evropi”! Samo vlast ne glumi vlast već istinski, svakodnevno melje svoje prave protivnike.

  Predlažem ti probu: slobodno objavite moje ime u “Građanskom frontu”, potraži nekog u MANS-u s ko bi me kontaktirao za konkretnu saradnju (osim XY), krenimo u akciju i onda ćemo vidjeti koliko sam zaista poželjan u tom frontu…”

  PROBA JE POKAZALA DA JE SUMNJA OPRAVDANA JER NAKON OVOGA USLIJEDILO JE ČETVRTO ĆUTANJE…

  KONRETNO PITANJE ZA IZOSTANAK AKCIJE VIŠE GLUMACA:

  ZAŠTO MANS UOPŠTE NE ZANIMA SKLADIŠTE ORUŽJA I MUNICIJE U RTCG?

  ZAŠTO NI JEDNU INSTITUCIJU (NEREŽIMSKU), STRANKU, NVO, “SLOBODNI MEDIJ”… NE ZANIMA SKLADIŠTENJE ORUŽJA I MUNICIJE U RTCG (JEDINI IZUZETAK JE DNEVNI LIST “DAN” KOJI U POSLJEDNJE VRIJEME PRATI AKCIJE NOVOG SINDIKATA)?

  GDJE JE TO “ČUVENO” ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO U CRNOJ GORI?

  Kada (ako) MANS NABROJI SVOJE “ANTIREŽIMSKE” AKCIJE I PRIKAŽE ORGANIZACIJE KOJE GA PODRŽAVAJU (U ATTACHMENTU) I NAVEDE SLJEDEĆU SVOJU “LIČNU KARTU”:

  O NAMA (MANS):

  MANS je nevladina organizacija koja je posvećena održivom razvoju Crne Gore kroz borbu protiv korupcije; povećanje javnosti i odgovornosti rada vlasti koja radi u skladu sa potrebama građana; i stimuliše građane da samostalno ostvaruju svoja prava.

  Vizija – Crna Gora je pravedno, otvoreno društvo aktivnih građana sa državom koja služi javnom interesu.

  Misija – MANS se bori protiv korupcije za održivu budućnost.

  USLIJEDIĆE OSTALI DOKAZI…

  POSJETITE KANAL Novog Sindikata RTCG na YOUTUBEU SA NOVIM POSTOM:
  http://www.youtube.com/user/rtcgnovisindikat/videos

  Dragan Janjić
  Predstavnik Novog Sindikata RTCG za odnose sa javnošću

Odgovori na brancode Poništi odgovor

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.