Evropska Komisija pozvala političke partije da se fokusiraju na podsticanje reformi

„EU pomno prati dešavanja u Crnoj Gori. Iako je sloboda okupljanja osnovno pravo EU, trebalo bi da se ostvaruje bez štete po javno zdravlje i uz puno poštovanje vladavine prava i javnog reda“, poručila je Hernandez.
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔

Nastavi čitanje