Evropski sud naložio da se Bigović premjesti u drugu ćeliju, država da mu plati 1.800 €

Evropski sud za ljudska prava odlučio je da predstavku Ljuba Bigovića protiv Crne Gore izbriše sa liste predmeta nakon prijateljskog poravnanja strana u postupku, kojim se Vlada obavezala da podnosiocu žalbe isplati na osnovu štete 1.800 € kao i 500 € za troškove postupka
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔

Nastavi čitanje