Crna Gora i Hrvatska formiraju komisiju koja će se baviti pitanjem broda „Jadran”

Crna Gora i Hrvatska postigle su saglasnost o formiranju međudržavne komisije koja bi se na detaljniji način posvetila rješavanju pitanja broda „Jadran”, s obzirom na različita tumačenja kome brod pripada
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔

Nastavi čitanje