MANS: Vlada nastavlja sa praksom izbornih zloupotreba putem socijalnih davanja

Vlada je na jučerašnjoj sjednici razmatrala predlog Generalnog sekretarijata da se postojeća odluka o isplatama socijale pomoći iz budžetske rezerve za 2022. godinu poveća za dodatnih 250 hiljada eura, čime bi za izbornu godinu bilo opredijeljeno ukupno 550 hiljada eura
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔

Nastavi čitanje