Temeljnije o temeljnom ugovoru

Vlada treba da se precizno odredi o materiji državnog Ugovora sa Pravoslavnom crkvom, kako o sadržaju ugovora tako i o vremenskoj dimenziji odlučivanja i potpisivanja. Činjenica da je prethodna Đukanovićeva vlast slične ugovore potpisivala bez prethodnog upoznavanja javnosti ne bi trebalo da bude putokaz. Vlada je dužna da upozna javnost o pravom stanju stvari ne omogućavajući […]

Nastavi čitanje