Vala, Ljeposava: o rodnoj (ne)ravnopravnosti u Crnoj Gori

Intervju: Vala, Ljeposava za Narodnu biblioteku “Radosav Ljumović” Kako vidite trenutnu situaciju žena u Crnoj Gori i na koje probleme biste prvo ukazali? Da li smatrate da je patrijarhalna percepcija o ženi u Crnoj Gori i dalje prisutna? Postoji niz duboko ukorijenjenih, sistemskih problema: na primjer, nejednaka podjela kućnog rada i rada koji podrazumijeva emotivnu […]

Nastavi čitanje