Dosadašnji v.d. direktora Uprave za sport i mlade Begović | Izvor: Vlada CG

Marko Begović podnio ostavku: Partitokratija ozbiljna brana neophodnim reformama

Saopštio da Uprava za sport i mlade ostaje jedini organ državne uprave u kojem su sve preporuke iz Izvještaja o napretku Evropske komisije sprovedene, a posebno onaj korpus koji se tiče reforme javne uprave i primjene principa dobre uprave

Nastavi čitanje