(Me)Klaun

Za javniservis.me piše Dopisnik iz Praga Tokom jedne od skorašnjih orgija u svetilištu političkog života Crne Gore, ako još postoje hendikepirani koji vjeruju da Skupština to jeste, odigrao se događaj koji bi samo greškom mogao da zasluži veliko početno “D”, tako često korišćeno u filozofiji. Naime, iz erotokozmičkog kolopleta uobičajenih budalaština, iskočila je jedna poslanica koja je zamislila […]

Continue Reading

Ekspertizovani sport

Poštovani pratioci, vremeplovom za kratko odlazimo u 1997. godinu. Kako javljaju novine reporter Radio Bar-a sa ekspertskim poznavanjem sporta Vasilije Lalošević biće direktor Uprave za sport (mlade niko ne pominje, a kad će ne znamo).Iz radne biografije kao dokaz prilažemo fotografiju sa Mediteranskih igara iz Barija.Nakon toga slijedi briljantnih 22 godine na čelu medijskog pula […]

Continue Reading