Uvod

16.10.2010. počeo je sa radom portal čije ime, odnosno njegova direktna asocijacija, može izazvati
mučninu malobrojnim s(a)vjesnim građanima – postoji ustvari, kao NAŠ kontrastav sumornoj zbilji.

Ovo je JAVNISERVIS(TAČKA)ME , nastao kao kontraprojekcija postojećeg (kako ga mi zovemo: onog) Javnog servisa.

Naša misija je da pokušamo demaskirati medijsko-političku manipulativnu suštinu koja se očituje u svim elementima koji čine crnogorsko društvo. U tom smislu, mi smo grupa ljudi koja dijeli zajedničke ideale sa najvećim brojem vas, naših čitalaca, koji, kao i mi, odlično znaju sa čime se u Crnoj Gori suočavamo. Mi vjerujemo da laž nije konačni ideal većine ljudi koji među nama žive, iako ta laž jeste snažan opijum za istu tu većinu građana. Sa sviješću o tome, mi trajemo i dalje, jer odustajanje ne smije biti opcija onih koji žele Slobodu.