Pozvali svoje članove da bojkotuju konkurs za izgradnju Izvor: UCG

Komora arhitekata: Spriječiti izgradnju desetospratnica u kampusu UCG

Crna Gora

Strukovna Komora arhitekata Inženjerske komore Crne Gore pozvala je svoje članove da bojkotuju konkurs za izgradnju nekoliko stambeno-poslovnih desetospratnica od ukupno 63 hiljade kvadrata u kampusu Univerziteta Crne Gore. Kako piše “Pobjeda”, ta je odluka donešena na sjednici njihovog izvršnog odbora 18. aprila, uz zaključak da „predviđeni objekti u ovakvim gabaritima i na ovakvoj lokaciji nijesu po mjeri čovjeka i prostora koji ubrzano gubimo kao resurs“.

Javna nabavka

„Imajući u vidu da se Komora arhitekata IKCG prema svojim zakonskim ovlašćenjima bavi zaštitom interesa svojih članova i zaštitom javnog interesa u oblasti izgradnje, neprijatno smo bili iznenađeni činjenicom da je tender sproveden po sistemu javnih nabavki i da se na lokaciji na kojoj je već neosporna prevelika izgrađenost, planira izgradnja nekoliko objekata spratnosti do S+P+10, ukupne površine 63.000 kvadrata”, poručio je Novica Mitrović, predsjednik Strukovne komore arhitekata IKCG.

Ističe da je uvođenje arhitektonskih konkursa u procedure javnih nabavki neobična praksa, koja je degradirala arhitektonsku djelatnost.

„U specifičnom trenutku kada kao struka pokušavamo da arhitektonske usluge izuzmemo iz sistema javnih nabavki i kriterijume najniže cijene eliminišemo kao uslov, raspisuje se projektni konkurs, koji, istina, cijenu ne definiše kao uslov, ali otvara opasan presedan sa nesagledivim posljedicama na razvoj arhitektonskih konkursa”, kazao je Mitrović napominjući da je i ranije bilo sličnih procedura, ali da se objekat ovakvih gabarita nije sprovodio u skladu sa članom 155 Zakona o javnim nabavkama, koji definiše uslove za sprovođenja projektog konkursa.

Izvršni odbor je odmah po raspisivanju konkursa uputio primjedbe Univerzitetu i glavnom državnom arhitekti, što je rezultiralo intenzivnom komunikacijom i održavanjem dva sastanka sa predstavnicima Univerziteta.

Nadležnost

Iz Komore podsjećaju da se UCG obratio Direktoratu glavnog državnog arhitekte sa zahtjevom za sprovođenje javnog konkursa za stambeno-poslovni objekat sa podzemnom garažom, koji je GDA odbio sa obrazloženjem da se javni konkurs ne može raspisivati za objekte koji nijesu za potrebe državnog organa, lokalne samouprave, zdravstvenih, prosvjetnih, naučnih, kulturnih, sportskih i objekata socijalne zaštite koji su u državnoj svojini.

„Iako smatramo da je ovo tumačenje pogrešno jer zakon propisuje za šta je obavezno, a to ne isključuje mogućnost sprovođenja za ostalo, jasno je da je GDA odbio zahtjev jer su u zahtjevu navedeni stambeni i poslovni objekti koje član 54. Zakona o planiranju i izgradnji objekata ne navodi kao obavezne. Međutim, nakon raspisivanja projektnog konkursa su predstavnici UCG dali izjave u javnosti da će na ovaj način proširiti i naučno-istraživačke kapacitete kao što su laboratorije, konferencijske sale i zajednički prostori za rad UCG”, objasnio je Mitrović dodajući da sve ovo upućuje da GDA nije imao prave informacije.

„Da su naveli sve ovo, to bi dijelom spadalo u prosvjetne objekte, za šta bi javni konkurs bio obavezan”, kazao je Mitrović.

Žiri

Napominje i da je i u samom raspisu konkursa mnogo nelogičnosti pa kao primjer samo navode sastav žirija u kome su dva od predviđenih pet članova građevinski inženjeri, koji nijesu kvalifikovani da ocjenjuju arhitektonska rješenja ili da su četiri od predviđenih pet članova bili ili su trenutno zapošljeni na UCG.

„Ukoliko napravimo paralelu sa Pravilnikom o načinu i postupku sprovođenja javnog konkursa koji propisuje da broj stručnih članova u žiriju mora biti veći od polovine broja članova žirija, a da je stručni član žirija nezavisan u odnosu na raspisivača, odnosno ne može biti lice u srodstvu ili zaposleno kod raspisivača, u žiriju ovog konkursa postoji samo jedan stručni član”, naveo je Mitrović i dodao da su tako postupili jer se radi o javnoj nabavci, a ne o javnom konkursu.

Na sastancima je Komora arhitekata predložila da Univerzitet obustavi započeti postupak javne nabavke i da zahtjev ponovo uputi GDA, ali sa inkluzivnijim i odgovornijim pristupom lokaciji, jer gradnjom poslovno-stambenog kompleksa i garaže od 63.000 kvadrata nema razlike između UCG kao vrhovne obrazovne institucije i privatnih investitora koji su već uništili ovaj dio grada preizgrađenošću, ali to nije uvaženo.

„Kao struka ne smijemo praviti iste greške kao sa soliterom neposredno uz hotel “Podgoricu”, za koji je takođe bio raspisan konkurs i za koji je javnost prepoznala problem tek kada je započeta gradnja. Odgovornost za djelovanje u prostoru je kolektivna i investitoru na samom početku treba reći da je to pogrešno”, poručuje Mitrović i dodaje da će resornom ministarstvu predložiti stavljanje van snage izmjena DUP-a “Univerzitetski centar”.

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *