Temeljnije o temeljnom ugovoru

Vlada treba da se precizno odredi o materiji državnog Ugovora sa Pravoslavnom crkvom, kako o sadržaju ugovora tako i o vremenskoj dimenziji odlučivanja i potpisivanja. Činjenica da je prethodna Đukanovićeva vlast slične ugovore potpisivala bez prethodnog upoznavanja javnosti ne bi trebalo da bude putokaz. Vlada je dužna da upozna javnost o pravom stanju stvari ne omogućavajući […]

Nastavi čitanje

Provjeriti postupanje državnih organa prema Kurgašu

Politička partija DEMOS DEMOS poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova i sve nadležne državne institucije da sprovedu reviziju dosadašnjeg postupanja prema građanskom aktivisti Mirsadu Kurgašu, koji je prinuđen da plaća nerazumno brojne kazne zbog svog angažmana tokom borbe za demokratske promjene. Kurgaš, koji je bio aktivan u pokretu Odupri se i samostalno djelovao radi podizanja svijesti o […]

Nastavi čitanje