Provjeriti postupanje državnih organa prema Kurgašu

Politička partija DEMOS DEMOS poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova i sve nadležne državne institucije da sprovedu reviziju dosadašnjeg postupanja prema građanskom aktivisti Mirsadu Kurgašu, koji je prinuđen da plaća nerazumno brojne kazne zbog svog angažmana tokom borbe za demokratske promjene. Kurgaš, koji je bio aktivan u pokretu Odupri se i samostalno djelovao radi podizanja svijesti o […]

Nastavi čitanje