Komisija za raspodjelu dijela budžetske rezerve za 6 dana potrošila preko pola godišnjeg budžeta

U saopštenju Instituta Alternativa se takođe ističe da Pravilnik nije mijenjan od 2009. godine i da on dozvoljava vrlo široka tumačenja i odriješene ruke Vladi da mimo zvaničnog sistema socijalne zaštite dijeli novac kome želi.
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔

Nastavi čitanje