ESP presudio: Isplate iz budžeta EU mogu se usloviti poštovanjem vladavine prava

Donošenjem presude sud je odbacio pokušaj Mađarske i Poljske – čije su vlade u više navrata optuživane za kršenje osnovnih vrijednosti EU – da diskredituju mehanizam, dovedu u sumnju njegovu pravnu valjanost i odlože njegovo sprovođenje.
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔

Nastavi čitanje