Evropski sud za ljudska prava odbacio pritužbe Mija Martinovića; Gorjanc-Prelević: Nastavićemo da insistiramo na utvrđivanju odgovornosti

Evropski sud za ljudska prava danas je donio odluku u predmetu Martinović protiv Crne Gore (44993/18), kojom je odbacio predstavku Milorada Martinovića podnijetu zbog povrede prava na zabranu mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (čl. 3 EKLJP) i prava na djelotvorni pravni lijek (čl.13 EKLJP), a zbog nedjelotvorne istrage policijske torture koju je doživio u Podgorici u oktobru […]

Nastavi čitanje