Bolivija: Kulture bez patrijarhata i kolonijalizma

,,Kolonijalizam i patrijarhat zasnivaju se na uspostavljanju nejednakih i nepravednih odnosa, pa dekolonizacija i depatrijarhalizacija preokreću tu nejednakost između nacionalnosti, odnosno  muškaraca i žena.“ U Boliviji je nova ljevičarska vlada Luisa Arcea formirala i javnosti predstavila prvo u svijetu  Ministarstvo za kulture, dekolonizaciju i depatriarhalizaciju. Ovo ministarstvo je formirano sa ciljem odraza pluri-nacionalnog pristupa i prioriteta u borbi […]

Nastavi čitanje