Riječ(i)Građana

Da je vječna

Piše: Marija Backović Prihvatila je multietnička Crna Gora Mila Đukanovića i uprkos Dubrovniku, uprkos deportaciji…
JS
2 Septembra, 2020