Kultura korektiv: Potrebna je nova, emancipatorska kulturna politika

Dopis
Kultura korektiv/Nezavisna kulturna scena Crne Gore zabrinuta je zbog stanja u svim segmentima crnogorske kulture i u prelomnom društveno-političkom trenutku skreće pažnju predstavnicima buduće zakonodavne i izvršne vlasti na neophodnost uspostavljanja osnova kulturne politike koja će insistirati na emancipatorskoj ulozi kulture u društvu

“Dodatno zabrinjava i činjenica da je kultura izostala iz agende i predizbornih obećanja, iako je upravo onasimboličko polje koje nas određuje kao pojedince i građane, i jedan od ključnih mehanizama za osmišljavanje i izgradnju solidarnog i progresivnog društva. Očekujemo da ubuduće kultura više neće biti marginalizovana i zloupotrebljavana za zapošljavanje nekvalifikovanih i partijskih kadrova, očuvanje političke moći i promovisanje isključujućih nacionalnih identiteta.Podržavamo ideju ekspertske vlade, jer smatramo da je resor kulture neophodno profesionalizovati, kako bi se stvorili uslovi da se kulturnom politikom bave stručnjaci/kinje sa dokazanim sposobnostima, koji su povezani sa lokalnom zajednicom i svjesni njenih potreba i mogućnosti, a ujedno razumiju savremene tendencije u umjetnosti i dio su međunarodne kulturne mreže. Da bi se istinski mijenjalo stanje stvari, kultura mora da se nađe visoko u agendi prioriteta buduće vlasti, te u tom pravcu nudimo sljedeće prijedloge i zahtjeve:

  1. Ministar/ka kulture sa profesionalnim referencama u polju kulture, znanjem i sposobnošću;
  2. Direktori/ce lokalnih i nacionalnih javnih ustanova i institucija da budu birani putem javnih i transparentnih konkursa;
  3. Depolitizacija i aktiviranje savjetodavnih tijela unutar institucija kulture i Ministarstva kulture;
  4. Izmjena postojeće legislative koja uređuje sektor kulture i njeno usklađivanje sa evropskim praksama;
  5. Poboljšanje uslova za razvoj nezavisne kulturne scene i rad samostalnih umjetnika/ca.

Nužno je da kultura Crne Gore bude bazirana na javnom interesu, prepoznata kao razvojna poluga društva i da kroz podsticanje kritičkih kulturnih praksi preispituje postojeće stanje i proizvodi nova znanja i vrijednosti”, navodi se u sapštenju.

Kultura Korektiv će u bliskoj budućnosti izaći u javnost sa analizom postojećeg stanja u svim segmentima kulture, koja treba da posluži kao osnova za izradu dokumenta Plan razvoja kulture 2021-2025, pa pozivaju sve nezavisne mislioce u kulturi da im se pridruže.


KULTURA KOREKTIV/Nezavisna kulturna scena Crne Gore je kooperativna platforma udruženja, organizacija, grupa i pojedinaca koji djeluju na polju kulture i umjetnosti u Crnoj Gori, čija je misija da kroz dijalog među umjetnicima, akterima kulture i donosiocima odluka u sektoru kulture i obrazovanja iz oblasti kulture, promoviše razvoj kritičke misli, konstruktivnog dijaloga među akterima kulture, i aktivno utiče na formiranje i unapređenje javnih politika vezanih za kulturu i obrazovanje u kulturi.

Članovi/ce KK/ Nezavisne kulturne scene Crne Gore ISU/Institut za savremenu umjetnost/Cetinje – Natalija Vujošević, Lenka Đorojević, Adrijana Gvozdenović, Irena Lagator Pejović, Jovan Milošević, Ivana Vujošević; Prazan Prostor/Dramski studio Prazan Prostor – Mirko Radonjić, Marija Backović, Petar Pejaković, Slaviša Grubiša, Milivoje Lakić, Pavle Simonović, Pavle Prelević, Minja Novaković, Ilija Gajević; Expeditio/Expeditio/Kotor – Aleksandra Kapetanović, Tatjana Rajić, Biljana Gligorić; KANA/Ko Ako Ne Arhitekta Podgorica – Jelena Rabrenović, Sonja Dragović, Milica Vujošević, Ružica Draganić, Ivan Jovićević; Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore – Maja Mrđenović, Nataša Nelević, Iva Čukić; OKC Herceg Novi – Nataša Dendić, Vedran Krnić; AGORA – Novak Govedrica, Mirjana Medojević, pozorišna rediteljka, Svetlana Racanović, istoričarka umjetnosti i nezavisna kuratorka, Nina Perović, kompozitorka, Aleksandar Gavranić, glumac i pjesnik, Dušan Kasalica, filmski reditelj, Ivan Salatić, filmski reditelj, Nemanja Bečanović, filmski reditelj i muzičar, Ivana Vujošević, grafička dizajnerka, Anđelka Badnjar, arhitektica, Srđa Dragović, grafički dizajner i Zoran Rakočević, pozorišni reditelj, Ana Ivanović, istoričarka umjetnosti, Milena Prelević, menadžerka u kulturi, vizuelne umjetnice Vlatka Vujošević i Milka Delibašić.

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *