Ponovljena urgencija za vakcinacijom pomoraca

Dopis

Obavještavamo sve kolege i koleginice da je danas ponovljen zahtjev Ministarstvu zdravlja za redefinisanjem prioritetnosti vakcinacije protiv virusa Covid-19 za one crnogorske pomorce koji za tim iskažu želju odnosno potrebu:

Poštovana ministarka Borovinić-Bojović,

Obraćamo Vam se povodom saznanja da je u Crnu Goru 03.03.2021. konačno pristigao kontigent sa značajnijim brojem vakcina protiv koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19), te da je proces masovnije vakcinacije otpočeo.

Svjesni komplikovanosti procesa nabavki vakcina, a i kao društveno odgovorna organizacija, nijesmo htjeli potencirati pitanje prioriteta vakcinacije pomoraca u proteklom periodu, već smo nakon našeg prethodnog obraćanja dali vremena da vakcine zaista i stignu u Crnu Goru te da počne vakcinacija najugroženijih kategorija stanovništva.

Razumijemo osjetljivost trenutka u kojem se Crna Gora nalazi, ali veliki dio naših pomoraca zaista nema privilegiju izbora, već se uklapamo u zahtjeve inostranih poslodavaca. Moramo naglasiti da pojedini brodovlasnici vakcinaciju protiv virusa Covid-19 već postavljaju kao uslov za radno angažovanje posade na brodovima. Vakcinacija vjerovatno neće biti neophodna svim pomorcima, zato Vas molimo da nađete načina da obezbijedite određeni broj vakcina po većem prioritetu za one pomorce kojima se to postavlja kao obavezan uslov za ukrcaj na brod odnosno za ostvarivanje radnog angažmana.

Vama kao doktorki sigurno nije potrebno obrazlagati važnost koju naše Međunarodno Uvjerenje o vakcinisanju, odnosno „žuta knjižica“, ima u realizaciji naših profesionalnih aranžmana. Iz tog razloga bi Vas molili da se nađe adekvatan način da se vakcinacije pomoraca protiv virusa Covid-19 adekvatno zavedu odnosno da se izda odgovarajuća potvrda na engleskom jeziku u skladu sa trenutno važećom pravnom legislativom, a kasnije i u skladu sa najavljenim EU „Digital Green Pass“ procedurama, odnosno Digitalnom Certifikatu o Vakcinaciji a čija implementacija je u Briselu najavljena za sredinu tekuće godine.

Vjerujemo da je suvišno ponavljati činjenicu da novčani prihodi koje crnogorski pomorci, donesu u Crnu Goru zaslužuju dodatnu pažnju nadležnih institucija u smislu vakcinacije protiv aktuelnog koronavirusa i nesumnjivo opravdavaju činjenje svih napora u cilju olakšavanja odlaska na brod odnosno uklanjanja prepreka u vidu kašnjenja aplikacije vakcina protiv virusa Covid-19. Uz dužno poštovanje prema svim segmentima crnogorske privrede, ostajemo pri uvjerenju da je aktuelna epidemija dodatno istakla važnost koju crnogorski pomorci predstavljaju za crnogorski finansijski sistem a samim tim u značajnoj mjeri i za socijalnu stabilnost u opštinama u kojima je pomorstvo tradicionalno dominantna djelatnost. Koristimo ovu priliku da Vas podsjetimo na činjenicu da, osim turizma, crnogorski pomorci kao naš najbolji izvozni proizvod, za Crnu Goru predstavljaju privredni segment od izuzetne važnosti. Obzirom da će aktuelna pandemija nesumnjivo afektirati i sljedeću turističku sezonu, vjerujemo da je sasvim suvišno naglašavati nivo pažnje koju je potrebno posvetiti pomorcima te pospješiti njihovu spremnost za ostvarivanjem radnih angažmana odnosno Prava na rad.

Iz tog razloga, vjerujemo da je pitanje prioriteta vakcinacije pomoraca, a koji iskažu želju i potrebu za vakcinom protiv koronavirusa Covid-19, svakako tema kojoj Ministarstvo zdravlja, IJZCG, NITAG pa i resorno Ministarstvo kapitalnih investicija treba da posvete maksimalnu pažnju u što skorije vrijeme.

Za očekivati je da određeni broj naših pomoraca sa nepovjerenjem gleda na Nacionalnu strategiju za uvođenje, distribuciju i primjenu COVID-19 vakcina usvojenu u decembru 2020. godine. Naročito kad znamo da su u njoj pomorci na samom začelju prioriteta bez obzira na njihov status Zaposlenih u službama od posebnog značaja a koji je kao takav verifikovan od strane crnogorske administracije i Međunarodne Pomorske Organizacije (IMO). Osim toga, crnogorski pomorci još uvijek dobro pamte činjenicu da zbog nespremnosti zdravstvenog sistema da odgovori na njihove potrebe veliki broj kolega je bio primoran PCR testove odrađivati u inostranstvu odnosno na otvorenom prostoru međugraničnog prelaza sa Hrvatskom. Nadamo se da na slične akcije nećemo biti primorani i po pitanju aktuelne vakcinacije.

Obzirom da na prethodni e-mail koji je Vašem kabinetu poslat 15.01.2021. nijesmo dobili odgovor, vjerujem da će naša potreba da ovu poruku proslijedimo na više adresa te je učinimo javnom biti sasvim razumljiva.

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *