Američka privredna komora: Poreska politika mora biti transparentna i predvidljiva

Dopis

Povodom Nacrta budžeta za 2021. godinu, Američka privredna komora u Crnoj Gori obratila se donosiocima odluka, predsjedniku Vlade Crne Gore, prof. dr Zdravku Krivokapiću i ministru finansija i socijalnog staranja, mr Milojku Spajiću sa namjerom da još jednom ukaže na važnost predvidljive poreske politike i inicira sastanak na kome bi još jednom prodiskutovali ključne preporuke iz AmCham Izvještaja o poslovnom ambijentu za period 2019-2020, a za koje cijenimo da su od presudnog značaja za zadržavanje postojećih i privlačenje novih investitora u Crnu Goru.

Američka privredna komora u Crnoj Gori (AmCham Montenegro) ulaže značajne napore kako bi se ostvarila blagovremena i kontinuirana komunikacija između Vlade Crne Gore i privatnog sektora, u vezi sa svim pitanjima od značaja za poslovni ambijent u Crnoj Gori.

U prilog tome govori i nedavno organizovani događaj „Otvoreno sa premijerom“ na kome je glavni gost bio predsjednik Vlade, a na kome smo predstavili AmCham Izvještaj o poslovnom ambijentu za 2019-2020 godinu. U sklopu dijaloga koji smo održali ovom prilikom predsjednik Vlade je podržao značaj pravovremene uključenosti poslovne zajednice u donošenje nove i/ili izmjene postojeće regulative od značaja za poslovni ambijent.

Kako bismo zadržali postojeće renomirane investitore, ali i privukli nove, neophodan je siguran, transparentan i predvidljiv poslovni ambijent. Čak 61% kompanija članica je u našem Izvještaju ocijenilo transparentnost procesa donošenja odluka u poreskoj oblasti kao lošu ili veoma lošu. Zbog toga smo ukazali na potrebu unapređenja komunikacije u vezi poreske politike, a sve u cilju postizanja predvidljivosti kao važnog faktora poslovanja.

Česte izmjene sistema oporezivanja i poreskih stopa unose nesigurnost, nepredvidivost i dodatne troškove, te destimulišu aktuelne i potencijalne investitore da ulažu u Crnu Goru. Zato, izmjene poreske politike koje treba da otpočnu sa primjenom od sredine fiskalne godine, i to bez najave i konsultacija, imaju izuzetno negativan uticaj na poslovni ambijent, budući da su sve kompanije već odavno usvojile svoje planove poslovanja za ovu godinu. Naročito treba imati u vidu da se ove izmjene dešavaju u godini trajanja pandemije COVID-19 u kojoj kompanije ostvaruju značajan pad prihoda od poslovanja, te su primorane na racionalizaciju svih troškova, što u krajnjem ishodu utiče na smanjenje nivoa ukupne potrošnje. 

Upravo zbog toga, bilo koja mjera koja dovodi do poskupljenja proizvoda i usluga, te smanjenja kupovne moći stanovništva, kakva je povećanje akciza, neminovno dovodi do dodatnog pada potrošnje i povećanja sive ekonomije, te samim tim smanjenja poreskog obuhvata, i u krajnjem budžetskih prihoda. Dakle, na taj način se ne povećavaju budžetski prihodi, o čemu postoje i primjeri iz nedavne prošlosti iz naše zemlje kada su slične mjere donošene, ali i korigovane nakon određenog vremenskog perioda. 

Konačno, ističemo da način donošenja novih politika u oblasti poreza predviđenih Nacrtom bužeta nije u skladu sa osnovnim načelima predvidljivosti i planiranja poslovanja koje AmCham Montenegro zagovara, a za koje smo dobili podršku predsjednika Vlade i ministra finansija i socijalnog staranja. Smatramo da ministarstvo nadležno za oblast poreske politike ne treba da nastavi sa lošom praksom donošenja politika bez uključenosti biznis zajednice koje na nju utiču, a posredno i na sve crnogorske građane.

Pravovremeno uključivanje i konsultovanje biznis zajednice prilikom izmjena poreske politike dovelo bi do toga da predviđene mjere budu primjenljivije u praksi, pa bi i pozitivni efekti na budžet Crne Gore bili izvjesniji.

AmCham Montenegro

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *